Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

"Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. "
   Főoldal 

Tudnivalók a könyvtárközi kölcsönzésről 

***

 

Beiratkozott olvasóinknak

 

- Könyvtárközi kölcsönzés feltételei
- Kölcsönzés menete
- Költségek
- Ha nincs hazai lelőhely
- Ha a kért mű megérkezik
- Elérhetőségeink
 

Könyvtárunk az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott és felügyelete alá tartozó Országos Dokumentumellátási Rendszer tagja. Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit.

A kölcsönzés feltételei:

A szolgáltatást könyvtárunkba beiratkozott olvasóink vehetik igénybe, akik elfogadják könyvtárunk könyvtárközi kölcsönzési szabályzatát. Nem veszünk fel könyvtárközi kérést a könyvtárunk gyűjteményében hozzáférhető dokumentumokra. Az igényelt dokumentum használatának feltételeit (helyben használat vagy kölcsönzés), ill. a kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár állapítja meg.

 

A kölcsönzés menete:

Könyvtárközi kérését a szolgáltatás kérőlapján kell indítani, amelyet a tájékoztató könyvtárostól igényelhet. A kérőlapon a mű valamennyi rendelkezésre álló adatát olvashatóan fel kell tüntetni. A kérőlap minél pontosabb és részletesebb kitöltése megkönnyíti a dokumentum azonosítását. A lapon pontos nevet, lakcímet, telefonszámot, e-mail címet kell megadni, így gyorsan tudjuk értesíteni, ha kérése megérkezik.
A teljesítési idő általában 1-3 hét.

 

A könyvtárközi kölcsönzés költségei:

• Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe tartozó könyvtárak díjmentesen küldik el a kéréseket, azonban a visszaküldés költsége az igénybevevő olvasót terheli. A visszaküldés postaköltségének fedezésére dokumentumonként 1000 Ft térítést kérünk. A kérés indításakor a szolgáltatás kérőlapján nyilatkozni kell a térítési díj vállalásáról. A megérkezett dokumentum a térítési díj kifizetésével vehető át.

• Másolatkérés esetén a küldő könyvtár által megszabott árat kell kifizetni. Az elektronikus másolatért a könyvtárak általában nem kérnek térítési díjat, de felhasználhatóságát a szerzői jogi törvény szabályozza.

• Ha az idegen könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

 

Magyarországon nem található dokumentumok esetében:

Ha magyarországi könyvtárban nem található meg a kért dokumentum, akkor az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével külföldről kérjük meg a keresett kiadványt. Ebben az esetben az eredeti dokumentum küldéséért 4500 Ft térítési díjat kell fizetni kötetenként, ehhez még hozzáadódik az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszaküldés költsége. Másolatszolgáltatás esetén a küldő könyvtár díjtételei érvényesek + postaköltség. A külföldi fénymásolat ára elérheti a több ezer Ft-ot is. Fénymásolatkérést és külföldről való kérést nem tudunk visszamondani, teljesítésük esetén a díjat ki kell fizetni.
A teljesítési idő 1-2 hónap.

 

A kért mű megérkezik:

Ha a kért mű megérkezik, a kérőt azonnal értesítjük e-mailben vagy telefonon. A megérkezett dokumentum az 1000 Ft-os térítési díj kifizetése után a felnőtt könyvkölcsönző részlegből elvihető vagy az olvasóteremben használható. A könyv átvételét a kérőlapon az olvasó az aláírásával igazolja.
A kölcsönzés határidejét a küldő könyvtár határozza meg. Ez általában 3-4 hét, de előfordulhat rövidebb idő is. Ha a küldő könyvtár másként nem rendelkezik, a kölcsönzési határidő meghosszabbítható.

 

Elérhetőségeink:

E-mail:   kovkoz@vmmk.hu
Tel: 22/340-699
Kovácsné Mukrányi Ibolya, Márky Balázs
 

 

Könyvtáraknak

 

• Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtáraként a gyűjteményünkben levő dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé tesszük könyvtárközi kölcsönzéssel.

• A szolgáltatást bármely könyvtár igénybe veheti, ha betartja a könyvtárközi kölcsönzés feltételeit.

• Könyvtárunk teljes állományából kölcsönzünk, kivételt képeznek: ritka, védett állomány, olvasótermi és kézikönyvtári példányok. A nem kölcsönözhető dokumentumokról (néhány kivétellel: pl. muzeális anyagok esetében) fénymásolat kérhető.

• A folyóiratokat nem kölcsönözzünk, de tartalmukból fénymásolat kérhető. A/4-es oldal 20,- Ft, A/3-as oldal 30,- Ft. Maximum 10 oldalig elektronikusan díjmentesen küldünk másolatot.

• A kért dokumentumot lehetőség szerint már aznap csomagoljuk és legkésőbb másnap postázzuk. A dokumentumokat kizárólag könyvtárak címére postázzuk.

• Eredeti dokumentumok kölcsönzése díjtalan, a visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár fizeti.

• A könyvek kölcsönzési ideje 1 hónap, audiovizuális dokumentumok esetében 14 nap. A határidő kétszer meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a műre.

• Hosszabbítás kérhető e-mailben, illetve lehetőség van az online katalóguson keresztül is hosszabbítani a még nem lejárt határidejű műveket.

• A kölcsönzésben lévő művekre előjegyzés kérhető.

• A kérő könyvtár felelőssége az eredeti dokumentum épségben és időben történő visszaküldése. Ha a kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját a kérő könyvtárnak kell megfizetnie vagy olvasójával megfizettetnie.

• Kérést fogadunk hagyományos kérőlapon, faxon, e-mail-ben, ODR-en illetve az online katalógusunkon keresztül. Egy hagyományos kérőlapon csak egy művet lehet kérni a mű valamennyi ismert adatát pontosan megjelölve. A kérőlapot géppel vagy olvasható kézírással kell kitölteni. Amennyiben a hagyományos kérőlapon küldött kérést nem tudjuk teljesíteni, továbbítjuk más könyvtárnak. E-mail üzenetben csak fénymásolásra vonatkozó kérést fogadunk. Minden üzenetben fel kell tüntetni a kérő könyvtár pontos nevét, címét. ODR-en keresztül történő kérés esetén a rendszer útmutatása szerint kell eljárni.

Könyvtárközi kérés az online katalógus segítségével:
A megfelelő rekord kikeresése után ellenőrizzék, hogy a könyvtárban létezik-e, illetve hozzáférhető-e a dokumentum. (Kattintás a példányra). Az adatbázis tartalmazza az Új könyvek című állománygyarapítási tanácsadóban 1964-1991 között ismertetett összes könyv leírását, ezért lehet olyan találat, amelynek nincs példánya állományunkban.
A kérés adatlapjának előhívásához kattintsanak a Könyvtárközi kérés szövegrészre. A küldemény postázása miatt fontos a rovatok pontos kitöltése. Használják ki a megjegyzés mezőt kiegészítő információk közlésére. (Pl.: Sürgős, meddig aktuális az előjegyzés, másolatban is kérik, csak bizonyos kiadást kérnek, stb.)

Hosszabbítás az online katalógus segítségével:
(A bejelentkezéshez szükséges azonosítót és jelszót kérésre elküldjük.) A „Partner könyvtár állapota” ablakba történő bejelentkezés után lehetőség van a még le nem járt határidejű kölcsönzések határidejének meghosszabbítására. Csak azon dokumentumok esetében van erre lehetőség, amelyek legfeljebb egyszer voltak hosszabbítva és amelyekre nincs előjegyzés. A következő kölcsönzési határidő dátuma az adott dokumentumra a hosszabbítás napjától és nem annak lejártától számítódik. Ha az egeret a hosszabbítás ikonra húzza, még a hosszabbítás előtt megtekintheti a következő határidőt.

 

Elérhetőségeink:

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Cím: 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

8001 Székesfehérvár, Pf: 65.

E-mail:    konyvtarkozi@vmmk.hu
Tel: 22/340-699
Kihal Zita, Vasné Borsos Beáta