Reformáció

500

1517. október 31. – Luther Márton ezen a napon tűzte ki tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, ami reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén. Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. A reformáció 2017-es jubileumi évét egy kvízzel szeretnénk búcsúztatni.

 

Játsszanak velünk !

 

Beküldési határidő: 2017. december 18.

I.) Totó

1.) Melyik nap a reformáció napja?

október 31.

november 1.

november 2.

 

2.) Mi az Ágostai –hitvallás?

Az első nikaiai zsinat határozata az isteni lényeg egységéről és a három személyről igaz, és azt minden kételkedés nélkül hinni kell.

Az evangélikus egyház egyik legfontosabb hitvallási irata, a reformáció jelentős dokumentuma, a legfontosabb lutheri hittételek összefoglalása.

A nyugati kereszténységben ez a legelterjedtebb hitvallás, a katolikus és a protestáns egyházakban széles körben ismert.

 

3.) Mi a Káté szó jelentése?

gyűlést, találkozót jelent

kérdés-felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktató könyv

az az isteni adomány, amely képessé teszi az embert az érdemszerzésre és a mennybe való bejutásra

 

4.) Kik voltak a hugenották?

franciaországi reformátusok

Luther ellenlábasai

katolikus arisztokrata csoportosulás

 

5.) Philipp Melanchthon írása szerint Luther 1517-ben a wittenbergi Schlosskirche (vártemplom) kapujára szögezte ki vitaindító dokumentumát. Hány tételről volt szó?

103

84

95

 

II.) Ki volt?

A protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor,teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára

 

Svájci reformátor, a református egyház egyik alapítója, zürichi lelkész

 

Francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója

 

16. századi spanyol teológus, fizikus és humanista. Nézetei elítéléséhez és kivégzéséhez vezettek

 

Evangélikus lelkész , író; Balassi Bálint nevelője volt

 

 

III.) Tudja-e?

Luther Márton eredeti végrendelete hol található?

 

Hol látott napvilágot az első, teljes, magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án?

 

Mi volt a schmalkaldeni szövetség ?

 

Milyen nemzetiségű volt Kálvin János?

 

Milyen szerzetesrend tagja volt Luther Márton?

 

 

IV.) Melyik felekezet templomára jellemzőek az alábbi állítások?

Katolikus templom:

Protestáns templom:

 

a) Szent épület, melyben a papság áldozati liturgiát végez

b) Általában kereszt alakú, vagy többhajós, főhomlokzati bejárattal, toronnyal

c) Többször egyhajós, vagy centrális szerkezetű, / fő, vagy oldalbejárattal, egy ideig harangtorony nélkül, vagy külön haranglábbal rendelkezik

d) Gyülekezeti helyszín, ahol ígérete szerint az istentiszteleten jelen van Jézus

e) Egy- vagy többtornyú tetején kereszt

f) Tornyok csak a 18. sz. végétől épülhettek újra a templomok mellé a türelmi rendelet után tetején kereszt, csillag, kakas

g) Szerény díszítés csak bizonyos helyeken és tárgyaknál, pl. úrasztali terítő, virágcsokor, szórványosan népi motívumok, növényi vagy állati ábrázolásokkal díszített kazettás mennyezet;

h) Gazdagon díszített, képekkel és szobrokkal, melyek bibliai történeteket, és az egyes szentek életét örökítik meg

 

Név*:

Elérhetőség*: 

 

 

Kérjük, jelölje be, honnan szerzett tudomást játékunkról!  

vmk.hu   Facebook   google   egyéb:

Köszönjük a közreműködését.