Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

"Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. "

   Főoldal

VMMK Pedagógiai Fiókkönyvtára

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (Művészetek Háza)    T.: 06-22/310-589   E-mail:  postmaster@pedkvtar.t-online.hu

 

Nyitva tartás

HÉTFŐ-SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT-VASÁRNAP

13.30 - 17.00

10.00 - 12.30
13.30 - 17.00

10.00 - 12.30
13.30 - 16.00

ZÁRVA

 

A könyvtár az iskolai szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) zárva tart.

Nyáron az Oktatási Iroda által meghatározott napokon ügyeletet tartunk, amelyről értesítjük olvasóinkat a VMMK honlapján.

 

 

 

Munkatársak:

            Erdősi Ilona Erika könyvtáros

            Bánhidi Csabáné könyvtáros asszisztens

 

 

A könyvtár gyűjteményei

 

A fiókkönyvtár biztosítja a város és a megye lakosainak pedagógiai szakirodalommal és információval való ellátását. Gyűjteményét pedagógiai, didaktikai, pszichológiai szakirodalom, valamint a legfrissebb tanítás- és tanulásmódszertani, tanügy-igazgatási dokumentumok képezik. Mindezen túl a könyvtárban megtalálhatók az iskolák kötelező olvasmányai, és az iskolai műsorok összeállításához szükséges kiadványok is.

A tankönyvtári gyűjteményben a forgalomban lévő tankönyvek között megtalálhatók a kiadók legújabb kiadványai is. Tanulmányozásuk segítséget nyújthat a pedagógusoknak a munkájuk során használt legmegfelelőbb tankönyvek kiválasztásában. A tankönyvári dokumentumok első példánya helyben használható, másodpéldánya kölcsönözhető.

Angoltanároknak és angolul tanulóknak nyújt segítséget a British Council gyűjtemény, mely szótárakat, lexikonokat, oktatás-módszertani segédleteket, valamint különböző nehézségi fokú rövidített regényeket tartalmaz.

A médiatárban ajánlott és kötelező olvasmányok filmadaptációi, művészfilmek, rajzfilmek, nyelvtanulást segítő anyagok, valamint a tantárgyak oktatását segítő dokumentumok találhatók.

Az olvasóteremben a helyben használható állományrész található, a folyóiratok és a kézikönyvtár.
 

 

A könyvtárhasználat feltételei

 

A látogatók térítésmentesen jogosultak a dokumentumok és az állományfeltáró eszközök helyben használatára.

Beiratkozási díjat kell fizetnie annak, aki a dokumentumokat kölcsönözni kívánja, a számítógépes adatbázisokat használja (kivéve azokat, amelyek a könyvtár állományáról tájékoztatnak), szakirodalmi tájékoztatást, irodalomkutatást kér.

A könyvtárat csak 14 éven felüliek használhatják.

A Pedagógiai fiókkönyvtár tagjai a VMMK-ba való beiratkozásukkor az olvasójegy bemutatása esetén kedvezményben részesülnek. részletek>>>

 

Beiratkozási díjak egy évre

 Munkaviszonyban állóknak, egyéb önálló keresettel rendelkezőknek,

 érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak,

 gyeden, gyesen lévőknek, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek

1000,- Ft

 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek, közgyűjteményi és közművelődési

 dolgozóknak

ingyenes

 A VMMK-ban kölcsönzési joggal rendelkező olvasóknak

ingyenes

 

Késedelmi díjak

 Könyvek után dokumentumonként

10,- Ft/nap

 Videokazetták, CD-ROM-ok, DVD-k után dokumentumonként

50,- Ft/nap

 I., II., III. felszólítás

100,- Ft/ felszólítás

 Tértivevény I., II.

1000,- Ft/ tértivevény

 Egyéb:

 Elveszett olvasójegy pótlása

200,- Ft

 

 

Kölcsönzési határidő és elvihető darabszám a különböző dokumentumtípusoknál:

  • könyv: egy alkalommal 8 db, kölcsönzési határidő: 4 hét

  • hangkazetta: egy alkalommal 6 db, kölcsönzési határidő: 4 hét

  • videokazetta: egy alkalommal 4 db, kölcsönzési határidő: 1 hét

  • CD-ROM: egy alkalommal 3 db, kölcsönzési határidő: 1 hét

  • DVD: egy alkalommal 3 db, kölcsönzési határidő: 1 hét

 

Elveszett dokumentum esetén elsősorban a dokumentum egy másik, ugyanazon kiadású példányát kell az olvasónak beszereznie, ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékét kéri, amely a dokumentum eredeti árának többszöröse is lehet.

 

 

Szolgáltatási díjak

 

Előjegyzés: dokumentumonként 100,- Ft

 

Irodalomkutatás: bibliográfiai tételenként 15,- Ft, legkevesebb 300,- Ft

 

Fénymásolás:

  • A/4 fekete-fehér 20,- Ft/oldal

  • A/3 fekete-fehér 30,- Ft/oldal

 

Szkennelés: 100,- Ft/oldal

 

Nyomtatás:

  • A/4 fekete-fehér szöveg 30,- Ft/oldal

  • A/4 fekete-fehér kép 60,- Ft/oldal

  • A/4 fekete-fehér kép 50 %-nál kisebb felületen 40,- Ft/oldal

 

Könyvtárközi kölcsönzés:

A kért dokumentumok visszaküldésének költsége: 1000,- Ft/dokumentum

AJÁNLÓ

2011. 04. 11.

2011. 02. 23.

2010. 07. 29.

2010. 04. 20.