Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

"Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. "

   Főoldal

VMMK Pedagógiai Fiókkönyvtára

 

 

AJÁNLÓ

Székesfehérvár, 2010. 04. 20.

Összeállította: Erdősi Ilona

 

Karikó Sándor

A nevelésfilozófia alapjairól. - Szeged : SZEK JGYFK, 2009. – 65 oldal

A szerző, Karikó Sándor, a filozófia doktora, a Szegedi Tudományegyetemen tanít. Könyvében először a nevelésfilozófia terminológiáját tárgyalja. A nevelésfilozófia az alkalmazott filozófia kategóriájába tartozik. Jellemző rá a gyakorlat-orientáltság, az erkölcsi irányultság és a nyitottság. A következő fejezetben a nevelés legáltalánosabb vonásait mutatja be filozófiai szemszögből : A nevelés irányultsága; A tudatosság szerepe és jelentősége; A nevelés mint az „alanyiság” színtere; A nevelés ideálja s idealizmusa. Külön fejezetet kap a közösség és egyén viszonya, a munka, a szerelem, a halál és a konformitás. A kiadványt rövid idegen és magyar nyelvű szakirodalom zárja.

katalógus

 

101 játékterápiás technika / szerk. Heidi G. Kaduson, Charles E. Schaefer. – Budapest : Animula, 2009. -196 oldal

A szerkesztők felkérték szerte a világban azokat a szakembereket, akik, játékterápiával foglalkoznak, hogy küldjék el kedvelt, bevált gyakorlataikat. Rendkívül sok módszer gyűlt össze, amelyeket a szerkesztők közreadtak kiadványukban. A játékok a gyermekek életének különböző problémáit segítik felismerni, gyógyítani. A játékok között szerepel mesemondás, rajzolás, festés, agyagozás, bábozás, számítógépezés, csoportos játékok, szerepjátékok. A terápia menetét részletesen leírják, egy-egy konkrét esettanulmánnyal illusztrálják, végül összegyűjtik azokat a problémákat, amelyekben az adott játékok segítik a gyermeket. Ezek a technikák eredményesek a gyermek pszichés gondjainak feltárásában, amelyeket szavakkal nem tud kifejezni, a szorongás, a viselkedészavarok, a hiperaktív, az agresszió, a bántalmazott gyerek tüneteinek, okának felismerésében és feloldásában. A könyvet pedagógusok és szülők is haszonnal forgathatják. A kötet szakirodalmi jegyzékkel zárul.

katalógus

 

Cziegler Orsolya

Én? Te? – Mi! : gyerekekről szülőknek. – Budapest : Saxum, 2008. – 202 oldal

A szerző gyermekpszichológusként és anyaként írta ezt e könyvet. Olyan utazásra hívja az olvasót, amely a gyermek fejlődését követi nyomon a születéstől a serdülőkorig. A szülők ma is első gyermekükön „gyakorolnak”. Sok felesleges szorongás és bizonytalanság közepette sajátítják el a szülővé válás folyamatát, amiért az elsőszülött komoly árat fizethet. Ranschburg Jenő ajánlja „kötelező irodalomként” ezt a kiadványt, de nem csupán azoknak a pároknak, akik nevelési gongokkal küszködnek, hanem a leendő szülőknek is. Cziegler Orsolya könyve azt sugározza, hogy a harmonikus gyermekkor, a kiegyensúlyozott és szeretetteljes gyermek-szülő kapcsolat az egészséges és eredményes felnőttkori életvezetés egyik legfontosabb feltétele.

katalógus

 

Az iskola szocializációs funkciói /Bábosik István, Torgyik Judit szerk. – Budapest : Eötvös J. Kvk., 2009. - 285 oldal

A könyv szerzői és szerkesztői az iskola szocializációs színterére irányítják a figyelmet, kibővítve az iskola új szocializációs funkcióival. Foglalkoznak a szocializációs életképesség kompetenciájának folyamatával és fejlesztésével, az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának értelmezésével. Külön fejezetben olvashatunk a gyerekek interkulturális szocializációjáról kooperációs módszerrel. A problémás esetek külön fejezetet kapnak a kötetben. Például a depresszió, az öngyilkosság a serdülőkorban és ezek megelőzésének lehetőségei. Az integrációval és az inklúzióval foglalkozó részben a fogyatékos és a roma gyerekek neveléséről olvashatunk. Újabb fejezetek mutatják be a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőtlenségének csökkentésének lehetőségeit. Megismerhetjük az ifjúsági szubkultúrákat (rockerek, punkok, rapperek, emósok, stb). Az utolsó fejezetben a fiatalkori bűnelkövetés kialakulásához vezető veszélyeztető tényezőkről, zavarokról ír a szerző. Minden témát szakirodalmi jegyzék zár.

katalógus

 

Csupa főszerep : dramatizált és szerkesztett színpadi művek gyermekszínjátszóknak / Haraszti Mária, H. Mészáros Erzsébet... – Pozsony : Median, 2009. -79 oldal

Iskolai színjátszó csoportok szervezőinek, vezetőinek ajánlható a gyűjtemény, amely öt amatőr színészek által is eljátszható darabot tartalmaz. A Vásár című verses, zenés szerkesztett játékban egy osztály minden tanulója találhat szerepet. A kevésbé jól beszélő, éneklő vagy félénkebb „színészek” eljátszatják az árusok, a kellékek, kulisszák szerepét, így mindenki részesedhet a közös alkotás örömében. A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. feldolgozással a Duna Menti Tavasz bemutatón a Pejkó Színpad egykor első helyezést ért el. Hasonlóan díjazott mű volt egy nógrádi népmonda alapján írt átdolgozás, A tök és a csikó című, amely a 2008-as Új komédiák drámaírói pályázat II. helyezettje lett. A két utolsó darab nagyobb gyerekeknek íródott : Csupa főszerep ; Már néha gondolok a szerelemre. A szöveg mellett gyakorlati leírásokat, útmutatásokat is olvashatunk.

katalógus

 

ÓVODAI NEVELÉS 2010. 4. szám

Körmöczi Katalin : Interjú Szilvási Léna a Biztos Kezdet program szakmai vezetőjével, szociális munkás-közgazdásszal. 2-6. oldal.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy minden ötödik gyermek az iskolából gyenge eredménnyel kerül ki, ami leggyakrabban a család nehéz társadalmi és gazdasági helyzetével függ össze, valamint lakóhelyük is szegény, erőforrás hiányos település. Egyre több bizonyíték van arra, hogy a gyerekeknek 0-5 éves koruk között fejlődnek ki alapvető képességeik, készségeik. Rossz körülmények esetén már csak nehezen korrigálhatók ezek a hiányok. Az Uniós program keretén belül hozták létre a Biztos Kezdet programot, amelynek célja a gyerekszegénység elleni küzdelem, a társadalmi igazságosság elérése, közvetítése. Ennek keretében Gyerekházak alakulnak, amelyek jó tárgyi és személyi környezetet biztosítanak gyerekek fejlődéséhez. Nemcsak szakemberek dolgoznak a Gyerekházban, hanem a szegénységben élő családok köréből kerül ki ez egyik munkatárs, aki a kapocs az érintett közösség és a Gyerekház között. Itt lényeges, hogy a szülő együtt legyen a gyerekével. 2009 szeptemberétől harmincöt helyen kezdte meg működését a Gyerekház. Az év végéig újabb, az egész országra vonatkozó pályázatokat fognak kiírni.

A folyóirat a Pedagógiai Fiókkönyvtárban és a VMMK-ban egyaránt hozzáférhető.

 

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2009. 9. szám

Földes Petra – Lannert Judit : Az iskolai agresszió arcai : tények és teendők. 3-16. oldal.

A Kölöknet nevelési portál 2009 tavaszán végzett országos, intézménytípusra és településjellegre nézve reprezentatív online vizsgálatot, amelynek nyomán 480 intézményvezető válaszai alapján elemezték az iskolai agresszió jelenségvilágát és a beavatkozási lehetőségeket. Az iskolai agresszió az intézménytípusokon belül elsősorban a nagyvárosi szakiskolákat érinti. Az általános iskolák esetében a kelet-magyarországi általános iskolákban jelentkezik leginkább az agresszió. A probléma megoldását több oldalról kell kezelni a siker elérése érdekében. A tanulmányban javaslatok leírását is olvashatjuk.

A folyóirat a Pedagógiai Fiókkönyvtárban és a VMMK-ban egyaránt hozzáférhető.