Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

"Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. "
   Főoldal 

Küldetésnyilatkozat

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Fejér megye legnagyobb nyilvános könyvtáraként fő feladatának azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatjuk:

 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,
 • a megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását és bemutatását,
 • a szabadidő hasznos eltöltését.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük,
 • gondoskodunk az állomány sokoldalú feltárásáról,
 • a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató - információs szolgáltatásait, növeljük az elektronikus dokumentumszolgálatás arányát,
 • lehetőséget biztosítunk arra, hogy a könyvtár állományáról és szolgáltatásairól az Interneten is tájékozódni tudjanak az érdeklődők,
 • folyamatosan javítjuk a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit,
 • szervezzük a megyében működő könyvtárak együttműködését, a könyvtárosok továbbképzését és a tapasztalatcseréjét,
 • szakmai tanácsadással segítjük a megye közművelődési könyvtárainak munkáját,
 • könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait,
 • a felépülő új intézményben nagyobb lehetőséget biztosítunk a közösségi művelődésre.
 • munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.

Arra törekszünk, hogy a fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat és Székefehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánított szándékával összhangban a közeljövőben felépítendő új megyei-városi könyvtár épületében megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást. Ennek érdekében együttműködünk a városban lévő közgyűjteményekkel, kiemelten a székesfehérvári Városi Könyvtárral. Összehangoljuk állománygyarapítási stratégiánkat, szolgáltatásainak és technikai fejlesztéseinket.