ABA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948.

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Gépállomás. Fenntartó, tulajdonos: MDP abai szervezete és Szab. Műv. Kötetszám: 116 db. Könyvtáros neve: Horváth Lajos. Olvasók száma: 146

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: gépállomás kultúrháza.
Javasolt könyvtáros: Fejses János (Soponya, 1929. nov. 17.) írnok gyakornok.
1950. febr. 2.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Aba ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Tar Péter útijelentése. Aba 1950. aug. 2.
Tárgy: Kultúrotthon és könyvtár felülvizsgálása.

FML XXIV–501/10. doboz.

 

Mácsai Lajosné 1950. aug. 4-én ellenőrizte a könyvtárt, és könyvtárost keresett. A népkönyvtár könyvtárosi megbízását Tenke Lajos vállalta el.

VMMK Ir. 61/1951. 1950. évi útiszámlák

 

Jegyzőkönyv.
Mivel az április 4-én átadott népkönyvtár elhelyezése nem megfelelő, elszállítják a gépállomás irodájából.
1950. nov. 17.

VMMK Ir. Iktatás nélkül/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a községi tanácsházban van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Aba.
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kajári János népkönyvtáros Aba Pártház.
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvtár egyesítés. A szövetkezet csak hosszas vita után adta le a könyveket.
1951. máj.

VMMK Ir. 135/1951.

 

Cseh János abai népkönyvtáros 1 db néprádiót átvett a körzeti könyvtártól.
1952. márc. 28.

VMMK Ir. 1952/sz. n.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Aba. Népkönyvtáros neve: Cseh János.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

A körzeti könyvtár aug. 20-a alkalmából jutalomra javasolja Cseh János népkönyvtárost, aki bejáró diák és most kint, a falutól hét kilométerre, az állami gazdaságban dolgozik és a saját könyvtárát sem hanyagolta el, mert a kölcsönzési napokon mindig bejön a falujába.
Április: beiratkozott olvasó: 236, kölcsönzés: 390 [?köt.]
Május:             "                      : 275,          "        : 430
Június:            "                      : 280,          "         : 308
1952. júl. 21. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 865–13/1952.

 

A megyei könyvtár felterjeszti javaslatát a Népkönyvtári Központnak az okt. 1-től díjazandó könyvtárosokra.
Negyedfüggetlenítésre javasolja Aba, községi népkönyvtárost.
Olvasók száma: 290. Kölcsönzött könyvek száma egy hónap kivételével állandóan 400 felett volt.
1952. szept. 10.

VMMK Ir. 104–17/1952.

 

Szeptemberi munkája alapján Cseh János abai könyvtárost a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

Aba-felsőszentiván /BODAKAJTOR/

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 28. Kötetszám: 72. Átvevő: Háder László.
1951. jan. 17. Kötetszám: 20.
1951. febr. 8. Kötetszám: 30.
1951. márc. 14. Kötetszám: 20.

VMMK ir. Letéti füzetek. Felszőszentiván-Bodakajtor Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 26-án megrendeli a Művelt Nép folyóiratot a könyvtár számára. Könyvtáros: Háder László.

VMMK Ir. 42/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Háden [?] László népkönyvtáros Bodakajtor-Felsőszentiván
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Háden László népkönyvtáros Bodakajtor-Felsőszentiván
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Aba-Felsőszentiván. Népkönyvtáros neve: Nagy László.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

ADONY

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Rákóczi út 153. (A könyvtár a volt Parasztszövetségé volt.) Fenntartó, tulajdonos: DÉFOSz. Kötetszám: 200. Könyvtáros neve: Domonyik András. Olvasók száma: 25.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A könyvtár elhelyezésére legalkalmasabb hely jelenleg a még rendezés alatt álló párthelyiség, amely egyúttal a tömegszervezetek rendelkezésére is áll majd, és amely a volt kastélyban helyeztetik el. Javasolt könyvtáros Rupa László DISZ vezetőségi tag. A pártszervezet hajlandó saját szekrényét átmenetileg a könyvtár rendelkezésére bocsátani.
Adony 1950. nov. 22. Zsakay Kálmán népműv. ügyv.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a községi tanácsházban van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 29-én sürgeti, hogy a körzeti könyvtár által letelepített népkönyvtárba szállított könyvanyag ládáját küldje vissza a községi tanács vb.

VMMK Ir. 37/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Adony
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Zsakay Kálmán igazgató Adony
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Községi népkönyvtáros: Mészáros István (Adony, 1895. nov. 3.) tanító.
Adony, 1952. szept. 11.

VMMK Ir. 173–10/6/1952.

 

Ágostonpuszta ® Mátyásdomb-Ágostonpuszta

ALAP

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Bethlen u. 12. (Vándorkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 46. Könyvtáros neve: Kovács Ernő. Olvasók száma: 71.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 130. Könyvtáros neve: ifj. Kókány István. Olvasók száma: A könyvtár két hete alakult, ezért olvasója még kevés.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

ALAP-RÉHPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Alap-Réhpuszta. Fenntartó, tulajdonos: Áll. mezőgazdasági gépüzem. Kötetszám: 61. Könyvtáros neve: Ökrös István. Olvasók száma: 30.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

ALCSÚT

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Népkönyvtár, MDP. Fenntartó, tulajdonos: Alcsút község, MDP. Kötetszám: 185. Könyvtáros neve: Nagy Lajos. Olvasók száma: 30.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. jún. 12. Kötetszám: 361. Átvevő: Marton József.

VMMK ir. Letéti füzetek. Alcsút Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtár június hóban öt új népkönyvtárt szervezett: ... Alcsút községekben.
Az alcsúti népkönyvtár volt a körzeti könyvtár 100. felavatott népkönyvtára.

VMMK 189/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Alcsút
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
Alcsút kultúrotthon
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

ALSÓSZENTIVÁN

Községi népkönyvtár

A Népművelési Minisztérium kérésére Mácsai Lajosné jelenti, hogy tudomása szerint a különböző szervezetek közelmúltban egyesített könyvtára az igényeket egyenlőre kielégíti.
1950. okt. 20.

VMMK Ir. 106/1950.

 

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A népkönyvtár az áll. iskola helyiségében nyer elhelyezést, a könyvtár részére egy db. szekrény biztosítva van. Kijelölt könyvtáros: Sellei Gizella tanítónő, MNDSZ tag, DISZ kultúrvezető, pártonkívüli, tanácstag.
Alsószentiván 1950. nov. 20. Sellei Gizella, tanítónő, népm. ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 1. Kötetszám: 210.
1951. (hónap-nap nélkül) Kötetszám: 60. Átvevő: Sellei Gizella.

VMMK ir. Letéti füzetek. Alsószentiván Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Sellei Gizella népműv. ügyvezető-könyvtáros 1951. márc. 14-én könyvankét megtartásáról számol be.

VMMK Ir. 701951.

 

A könyvtárat az új szekrénnyel a Tanácsházba "tettük át".
1951. márc. 29. Sellei Gizella könyvtáros-népm. ügyvezető.

VMMK Ir. 88/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Alsószentiván
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Selley Gizella népműv. ügyvez. Alsószentiván
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Kiss Katalin jelenti, hogy az alsószentiváni népkönyvtár 266 kötet könyvvel rendelkezik és 116 rendszeres olvasója van. 60–80 új könyvet kér. A könyvtáros munka megélénkült, minden hónapban más-más tömegszervezet patronálja és segíti a könyvtáros munkáját. Diafilmet kér a III. Békekölcsön jegyzéséhez.
Alsószentiván, 1952. szept. 20.

VMMK Ir. 865–46/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Kiss Katalin
Lakhelye: Alsószentiván
Foglalkozása: könyvtáros
Kora: 18 év
Isk. végz.: 8 el.
Könyvtáros-e hol?: Alsószentiván
Mióta: 1952. szept. 1.
Könyvállománya: 260
Olvasók száma: 190
Havi forgalom: 380

VMMK Ir. 1441–1/1952.

 

Szeptemberi munkájáért a megyei könyvtár könyvjutalomban részesíti Kiss Katalint.
Kiss Katalin a Nagy Októberi Forradalom évfordulójának tiszteletére versenyre hívja ki a megye összes népkönyvtárosát nov. 1–dec. 31 között. A versenypontok felsorolása.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

Kiss Katalin felterjesztése jutalmazásra: Alsószentiván lakosságának 11 %-a olvasó. Magát öntudatosan továbbképző, igen lelkes könyvtáros, jó propagátor, versenykihívásával a megye könyvtárosait jól megmozgatta.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára, dec. 21. Kiss Katalint 200 Ft jutalomban részesítette a Népkönyvtári Központ.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

 

Alsótekerespuszta ® Balatonbozsok-Alsótekerespuszta

 

Alsótöbörzsök ® Sárbogárd-Alsótöbörzsök

 

Árkipuszta ® Mór-Árkipuszta

BAKONYKÚTI

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: áll. ált. iskola, Szabadművelődési ügyvezetői könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: Szabadművelődési Felügyelőség. Kötetszám: 113. Könyvtáros neve: Máté István. Olvasók száma: 15.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

BAKONYSÁRKÁNY

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Bakonysárkány. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: rendezetlen, a könyvek szerteszéjjel a faluban különböző helyen vannak, kimutatást nem lehet készíteni.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

BALATONBOZSOK

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A község neve szerepel az 1950. nov. 15-én kelt, könyvtárszervező körlevél iratanyagában.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Balatonbozsok 1950. dec. 2.
A megbeszélés tárgya: könyvtárszervezés, könyvtárak egyesítése. Könyvtáros Liszt Imre[!]

FML XXIV–501/10. doboz.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Balatonbozsok
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Liszt Antal népműv. ügyv. Balatonbozsok
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
Balatonbozsok kultúrotthon
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

BALATONBOZSOK-ALSÓTEKERESPUSZTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár a Székesfehérvári Körzeti Könyvtárhoz tartozik. Tájékoztatást kér arról, hogy milyen művek vannak kinn a veszprémi körzeti könyvtártól.
1950. jún. 14. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 22/1950.

 

Címzett: Marczell Tibor
A Székesfehérvári Körzeti Könyvtár megindulásával a Veszprémi Körzeti Könyvtár anyagát vissza kell küldeni, mert a fehérvári körzeti könyvtár küld le könyvanyagot. A havi jelentéseket Fehérvárra kell küldeni.
1950. júl. 25. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 50/1950.

 

Könyvtáros: Hudák János (Nyírvasvári, 1930. aug. 29.) 20 éves. 1950. aug. 15-től dolgozik Alsótekeresen, a kultúrotthon könyvtárosa, népművelő csoportvezető.
1950. okt. 27. Hudák János

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 24. Alsótekeres-puszta

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1950. nov. 8.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 24. Alsótekeres-puszta

 

Címzett: Lénárt József, népműv. üv. Alsótekerespuszta, u.p. Balatonvilágos
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Gyűlések után mindjárt nagymennyiségű könyv kerül ki a dolgozók kezébe.
1950. dec. 6.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 24. Alsótekeres-puszta

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Állami Gazdaság Népkönyvtára Alsótekerespuszta u.p. Balatonvilágos
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Mezei Borbála népkönyvtáros Kultúrotthon
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Havrilla János könyvtáros 1952. nov. 16-án szépirodalmi könyveket kér a megyei könyvtártól. Eddig már 206 beiratkozott olvasója van.

VMMK Ir. 8652–7/15/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Havrilla János
Lakhelye: Alsótekeres
Foglalkozása: ÁG dolgozó
Kora: 29 év
Isk. végz.: 8 el.
Könyvtáros-e hol?: Alsótekeres
Mióta: 1952. ápr. 1. óta
Könyvállománya: 743
Olvasók száma: 217
Havi forgalom: 255

VMMK Ir. 1441–1/1952.

 

Havrilla János felterjesztése jutalomra: Alsótekerespuszta Áll. Gazd. A lakosság 55%-a olvasó. A legbuzgóbb könyvtáros. Dolgozótársait állandó ösztönzéssel sikeresen vonta be az olvasómozgalomba.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára, dec. 21. Havrilla János népkönyvtárost a Népkönyvtári Központ 350 Ft jutalomban részesítette.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

BALINKA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyeri Borbála útijelentése. Balinka 1950. okt. 15.

Tárgy: könyvtár kérdésének megbeszélése Parraghy Györgyné népműv. ügyvezetővel.

FML XXIV–501/10. doboz.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. okt. 27. Kötetszám: 126.
1951. jan. 24. Kötetszám: 56. Átvevő: Parrag[!] György[!]

VMMK ir. Letéti füzetek. Balinka Népkönyvtár letétifüzet

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 21-én sürgeti, hogy a körzeti könyvtár által letelepített népkönyvtárba szállított könyvanyag ládáját küldje vissza a községi tanács vb.

VMMK Ir. 37/1951.

 

Varga Mihály vb-elnök értesíti a körzeti könyvtárt, hogy a ládát a Földművesszövetkezet raktárában megtalálták, 1951. febr. 24-én visszaküldték.

VMMK Ir. 45/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Balinka u.p. Bodajk
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Sveihart [!] Róza népkönyvtáros Balinka u.p. Bodajk
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Domavári Sándor könyvtáros előterjeszti az adatszolgáltatási íveket. Belépési nyilatkozatot és olvasójegyeket kér, mert kifogytak.
Balinka, 1952. okt. 14.

VMMK Ir. 202–8/266/1952.

 

A megyei könyvtár 1952. nov. 6-án német nyelvű könyveket küld a községi népkönyvtár részére, tekintve, hogy a községben nagyobb számban élnek német anyanyelvű lakosok.

VMMK Ir. 8652–7/6/1952.

 

A község könyvtárosa már nem Schweighardt Róza [!saját kezű gépelt és aláírt név], hanem Domavári Sándor.
1952. nov. 10. Schweighardt Róza

VMMK Ir. 865–35/30/1952.

BALINKA-KISGYÓN

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

1949-ben az I/30. sz. vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

BARACS

Könyvtár 1949-ben

A tszcs-nek 150, a földművesszövetkezetnek 210 kötetből álló könyvtára van. A körzeti könyvtár fiókkönyvtárát későbbi időpontban kéri Vági Klára népnev. titkár.
1950. jan. 15.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

BARACSKA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. Földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: Baracskai Földművesszövetkezet. Kötetszám: 250. Könyvtáros neve: Vass Sándor. Olvasók száma: 120.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Földművesszövetkezet Olvasóköre, Kossuth u. Fenntartó, tulajdonos: EPOSz baracskai szervezete. Kötetszám: 84. Könyvtáros neve: Dobozi Károly. Olvasók száma: 64.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. DÉFOSz iroda helyisége (Községháza). Fenntartó, tulajdonos: DÉFOSz baracskai szervezete. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Baracskai Tibor. Olvasók száma: 76.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. MDP párthelyisége, Községháza. Fenntartó, tulajdonos: MDP baracskai szervezete. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Barsi Lajos. Olvasók száma: 44.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 21. Kötetszám: 220.
1951. márc. 30. Kötetszám: 288.

VMMK ir. Letéti füzetek. Baracska Népkönyvtár letétifüzet.

 

Adatküldés a Népkönyvtári Központnak
A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Baracskán 500 kötetes súlypontkönyvtár nyert elhelyezést.
A Népkönyvtári Központ kérésére jelenti Mácsai Lajosné 1951. márc. 28-án.

VMMK Ir. 80/1951.

 

Baracska szocialista község számára az 500 kötetet 1951. márc. 8-án küldte meg a körzeti könyvtár.

VMMK Ir. 83/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Baracska
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Nagy József népműv. ügyv. Baracska
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
Baracska kultúrotthon
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

 

A községi kultúrotthon könyvtárát a székesfehérvári körzeti könyvtár tartja fenn.
Baracska, 1952. júl. 26. vb. elnök

VMMK Ir. 865–35/14/1952.

BESNYŐ

(A község neve 1950 júliusáig ideiglenesen Besenyő volt)

Könyvtár 1949-ben

A földművesszövetkezetnek megfelelő könyvtára van.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: általános iskola.
Javasolt könyvtáros: Malázsik Magda, 21 éves tanítónő, segédkönyvtáros Fügedi István 18 éves.
1950. febr. 19. Csiba Szidónia népműv. ügyv.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: Besenyő ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

A könyvszekrény a könyvanyaggal együtt 1950. ápr. 12-én érkezett meg.
Az avatás javasolt időpontja: május 1.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

Nyitvatartás: minden vasárnap d. u. 2–6-ig.
Olvasók száma: 40 (16 nő, 24 férfi)
Besenyő, 1950. jún. 26. Csiba Szidónia népműv. ügyv.

VMMK Ir. 21/1950.

 

Beérkezés: 1950. okt. 27.
Könyvtáros: Klein István, Mezőkövesd, 1936. szeptember 23. 14 éves, VIII. oszt. tanuló. 1941 óta lakik Besnyőn. A háború után megsebesült egy gépágyú golyótól. 1948-ban kapta meg a község a könyvtárt és két éve kezeli.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 1. Besenyő

 

Október havi adatszolgáltatás, 1. sz. alapkönyvtár Besnyő
Besnyő, 1950, X. hó 24. Klein István könyvtáros, Takács Mihály, népm. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 1. Besenyő

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Besenyő 1950. nov. 25.
Klein István VIII. oszt. tan. könyvtáros
Takács Mihály népm. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 1. Besenyő

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Besenyő
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Takács Mihály népműv. ügyv. Besenyő Iskola
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

BICSKE

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Áll. ált. isk. 1. sz. épülete (Népkönyvtár). Fenntartó, tulajdonos: Bicske község. Kötetszám: 175. Könyvtáros neve: Nagy Zsigmond. Olvasók száma: 56.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Ált. isk. (Prohászka u. 3.) Szabadművelődési ügyvezetői könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: Fejér vm.-i Szabadművelődési Felügyelőség. Kötetszám: 95. Könyvtáros neve: Kamarás Oszkár. Olvasók száma: 30.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Ált. isk. (Prohászka u. 3.) Fenntartó, tulajdonos: Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete bicskei járási csoportja. Kötetszám: 140. Könyvtáros neve: Nagy Zsigmond. Olvasók száma: 32. (A könyvtár rendezés alatt.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Bicske 1950. aug. [18–22 között]
A megbeszélés tárgya: Új népkönyvtár szervezése, a községben meglévő könyvtárak egyesítése a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros Kiss[!] Sarolta.

FML XXIV–501/10. doboz.

 

A jövő héten Bicske jut 200 kötetes népkönyvtárhoz, amelyet ünnepélyesen adnak át rendeltetésének. [! lásd a körzeti könyvtár nov. 6-ai jelentését is]

Fehérvári népszava. 1950. aug. 27. p. 4.

 

Kocsis István útijelentése. Bicske 1950. szept. 30.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés. Könyvtár kiállítás okt. 8. Könyvtáros Csenky Sarolta.
Észrevétel: Könyvtár okt. 1. nyílik meg.

FML XXIV–501/10. doboz.

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 8-án ... Bicske ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Könyvtáros: Csenki Sarolta, 21 éves, áll. ált. isk. tanítónő, isk. végz.: tanítónőképző, Bicske, Vörösmarty u. 37.
Született: 1929. jún. 26. Szülei: Csenki József, Szalinka Erzsébet. 1936: kiskunfélegyházi Constantinum, 1943: líceum. Képesítő: 1948. jún. kiskunfélegyházi Constantinum. 1949. ápr.: bicskei áll. ált isk.
Bicske, 1950. okt. 26. Csenki Sarolta

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 32. Bicske

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Bicske, 1950. okt. 26. Csenky Sarolta [!aláírás: y] könyvtáros
Pecsét: Bicske járás szabadművelődési ügyvezetője - "járás" szó áthúzva, "szabad" szó átírva: "nép"-re

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 32. Bicske

 

Címzett: Kamarás Oszkár. népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1950. nov. 30. Csenki Sarolta népkönyv. kezelő

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 32. Bicske

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár KIOSz helyiségben van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Bicske
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Csenky Sarolta népkönyvtáros Bicske
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Népművelési Minisztérium, 1952. okt. 4.
Barabási Rezső oszt. vez. közli a megyei könyvtárral, hogy arról értesült, hogy Bicskén a járási kultúrház könyvtára elhanyagolt állapotban van. Alig van könyve, nincs szekrény, rendetlen minden. Kéri a helyzet kivizsgálását.

VMMK Ir. 8652–8/1952.

 

Bicskei Járási Tanács VB Oktatási és Népművelési csoport. 1952. okt. 7.
Tájékoztatja a megyei könyvtárt, hogy a járási pártbizottság a járási könyvtár létesítése céljából átengedte a járási MNDSz székházát.

VMMK Ir. 8652–8/1952.

 

Könczöl Imre, 1952. okt. 16-án közli a minisztérium Könyvtárosztályával, hogy a hiányos állományt egy küldeménnyel kiegészítette, a megyei tanács népművelési osztályának támogatásával a polcok beszerzése megtörtént, a könyvtárnak elpostázta a működéshez szükséges nyomtatványokat.

VMMK Ir. 8652–8/1952.

 

Népkönyvtári Központ 1952. okt. 31-én értesíti a megyei könyvtárt, hogy a bicskei járási könyvtár megnyitásához hozzájárul, kb. 3000 kötet könyvet, 1 db íróasztalt, 1 iratszekrényt, 5 széket, 1 fogast és 1 kályhát küld legkésőbb nov. 3-án.

VMMK Ir. 8652–8/1952.

 

Könczöl Imre 1952. nov. 24-én jelenti, hogy a bicskei járási könyvtár megnyitása nov. 22-én megtörtént. Az ünnepi beszédet Perl Ferenc, a Járási tanács elnöke tartotta. A megnyitás alkalmával a járási tanács elnökével az élen 12 személy ünnepélyesen lépett be a könyvtár tagjai sorába és vitte ki a az első könyveket.

VMMK Ir. 8652–8/1952.

 

Könczöl Imre javasolja a Megyei Tanács VB-nek Szelle Béla kinevezését a Megyei Tanács üres segédkönyvtárosi státuszára és megbízatását a nov. 7-e tiszteletére megnyitandó bicskei járási könyvtár vezetőjének. 1952. dec. végéig a költségvetésében, 1953-tól a járási tanács költségvetésében van biztosítva a fizetése.
A Népkönyvtári Központ a terven felül megnyitandó bicskei járási könyvtár részére 3000 kötet könyvet és a legszükségesebb berendezést biztosította.

1952. nov. 5.

VMMK Ir. 8653–3/1952.

 

Szelle Béla 1952. dec. 8-án a Járási Könyvtár vezetőjeként írja alá a megyei könyvtárnak címzett levelét.

VMMK Ir. 8653–6/1952.

BODAJK

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Áll. ált. isk. Nagyboldogasszony út 52. (Nevelői könyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: Áll. ált isk. Kötetszám: 169. Könyvtáros neve: Steiner Jeromos. Olvasók száma: 10. (A várm. tanf. a nevelői könyvtárt alapkönyvtárrá fejleszti ki. Hozzá tartoznak Bodajk-Tárnokpuszta, Söréd, Csókakő, Balinka, Kisgyónbánya, Fehérvárcsurgó iskolái, kb. 31 nevelő.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Bodajk 1950. aug. 18.
A megbeszélés tárgya: Új népkönyvtár szervezése, a községben lévő könyvtárak egyesítése a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával. Kultúrotthon van. Könyvtáros. Ruprek[!] György.

FML XXIV–501/10. doboz.

 

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Smidt István Bodajk
[vasárnap = okt. 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Bodajk ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Bodajk 1950. okt. 15.
Tárgy: könyvtárellenőrzés.

FML XXIV–501/10. doboz.

 

Szállítási díj megtérítése.
A községi Tcs. VB megküldi a fuvarlevelet és kéri a mellékelten csekken a befizetést. Fuvarlevél tartalma: A Szegedi Bútorgyár új könyvtári szekrénye (65 kg) A bútorgyár 1950. dec. 21-én adta át a BELSPED-nek (Belföldi Szállítmányozó N. V.) Vasúton Szeged-Cegléd-Bp.- Szfv-Bodajk útvonalon, 295 kilométert utazva, dec. 28-án érkezett meg Bodajkra.

VMMK Ir. 3/1951.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Bodajk
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Ruprecht Rezső népkönyvtáros Bodajk
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Ruprecht György volt könyvtáros átadja a népkönyvtárt Szikra Sándorné könyvtárosnak.
Bodajk, 1952. márc. 4.

VMMK Ir. 64/1952.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
A községi népkönyvtáron kívül a Bányászszállás népkönyvtárának is meg lett rendelve.
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

BODMÉR

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: iskolaigazgató. Kötetszám: 43. (Az isk. könyvtár a 3 hónapos frontállás alatt megsemmisült.) Könyvtáros neve: Viszló Gyula. Olvasók száma: az iskolai tanulók.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A népkönyvtárt az MDP II. kongresszusa alkalmából szervezte a körzeti könyvtár, a febr. 18–24-e közötti 100 szervezendő könyvtár országos akciója keretében. A megnyitásról nem érkezett jelentés a körzeti könyvtárba.
1951. febr. 28.

VMMK Ir. 21/1951.

 

Eörsi Nagy István népműv. ügyv. a körzeti könyvtártól kapott levélre hivatkozva – melyben könyvek küldéséről értesítik – kéri, hogy azokat Bicske vasútállomásra küldjék.
Bodmér, 1951. febr. 23.

VMMK Ir. 40/1951.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. márc. 1. Kötetszám: 205. Átvevő: Eörsi Nagy István.

VMMK ir. Letéti füzetek. Bodmér Népkönyvtár letétifüzet.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Bodmér
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Eörsy Nagy István népműv. ügyv. Bodmér u.p. Vértesboglár
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A Vértesboglárra küldött könyvszekrény a népkönyvtáré, az eddig használt szekrényt pedig adják át Bodmérnak, ahonnan küldjék vissza az így felszabadult könyvládát.
1951. máj. 19-én Kocsis István

VMMK Ir. 143/1951.

 

Vértesboglárról megérkezett az ígért könyvszekrény. Az első kölcsönzés 1951. okt. 20-án lesz.

VMMK Ir. 222/1951.

 

Könyvtáros: Ágoston Magda VIII. oszt. tanuló.
Bodmér 1951. nov. 3. Eörsi Nagy István népm. ügyv.

VMMK Ir. 266/1951.

 

Eőrsi Nagy István (=saját kézirásos aláírása alapján) jelenti 1952. okt. 3-án:
Felleltározta a községben lévő József Attila Tszcs könyvtárát, egyesített a községi népkönyvtárral, így a könyvtár most 267 darabból áll.
A múlt évi könyvtáros iskolára ment, egy VIII. osztályos, Horváth Erzsébet lett kijelölve erre a posztra.

VMMK Ir. 173–10/20/1952.

 

Harsányi Lajos ig. tanító jelenti 1952. okt. 20-án. A tanítást szept. 15-én kezdte meg, mint áthelyezett nevelő a bodméri áll. általános iskolánál. A könyvtárt szept. 18-án vette át az elődjétől. A könyvek egy része használatban volt, jelenleg azokat gyűjti össze (több hónapon kivettek). A helyi József Attila III. tip. tszcs-től 43 db könyvet vett át, és leltárba vette azokat. Megfelelő könyvtárhelyiség rendelkezésre nem áll. A könyvek az iskola egyik helyiségében vannak elhelyezve. Könyvforgalom az elmúlt hónapban nem volt. A könyvtár kezelője Ágoston Magda, mint középiskolás tanuló a községtől távol lakik (kollégiumban van). Harsányi kéri a megyei könyvtárt, hogy a szükséges utasítások a jövőben az ő címére küldjék.

VMMK Ir. 8651–7/1952.

 

Börgöndpuszta ® Pákozd-Börgöndpuszta

CECE

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A cecei vb-titkár, hivatkozva személyes megbeszélésre, ládákat küld a könyvek részére. A könyvtár átadása rendeltetésének márc. 17-én, szombaton este 7 órakor lesz.

VMMK Ir. 71/1951.

 

Kulcs küldése a népkönyvtár részére küldött könyvszekrényhez.
1951. március

VMMK Ir. 74/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Cece
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Szücs István népműv. ügyv. Cece
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak. Cece kultúrotthon
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Pózman Ferencné
Lakhelye: Cece
Foglalkozása: mozipénztáros
Kora: 31 év
Isk. végz.: 4 el. 4 polg. 4 ipari
Könyvtáros-e hol?: Cece
Mióta: 1952. szept. 1.
Könyvállománya: 250
Olvasók száma: 87
Havi forgalom: 110

VMMK Ir. 1441–1/1952.

CECE-HARDPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: áll. ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: Szabadműv. ügyv. Kötetszám: 63. Könyvtáros neve: Gellért József. Olvasók száma: 26.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: ált. iskola egyik tanterme.
Javasolt könyvtáros: Gellért József, pedagógus, nn. ügyvezető, helyettese a felesége lesz, aki szintén pedagógus.
1950. febr. 4. Gellért József nn. ügyvezető.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Cece-Hardpuszta ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Göcz Irén népművelési előadó Hard pta u. p. Németkér
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Gőcz Irén népművelési ügyvezető Hardpuszta u.p. Németkér
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Kishonti József hardpusztai könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

CSABDI

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Földművesszövetkezet könyvtára. Fenntartó, tulajdonos: Csabdi Földművesszövetkezet. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Ormosi Iván. (A könyvek vétele augusztusban történt.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: iskola.
Javasolt könyvtáros: Tihanyi Ferenc (szül. 1894.) újgazda.
1950. febr. 3. Ormosi Iván népnev. ügyv.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Csabdi ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

A könyvtár nyitva: vasárnap d.e. 11–12 óra
Olvasók száma: 62 (21 nő, 41 férfi), főként fiatal vagy iskolás gyermek
Csabdi, 1950. junius 28. Ormosi Iván népműv. ügyv.

VMMK Ir. 21/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
1950. július 23.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 5. Csabdi

 

Könyvtáros: Tihanyi Ferenc (Csabdi 1894. november 9.), földműves. Lakcíme: Csabdi, Ady Endre u. 9.
Csabdi, 1950 okt. 25. Tihanyi Ferenc

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 5. Csabdi

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Csabdi Földmívesszövetkezet könyvtárát átadja (60 kötet)
Csabdi, 1950. okt. 25.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 5. Csabdi

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése. Ormosi Iván népműv. ügyv. Csabdi Iskola
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

CSABDI-VASZTÉLYPUSZTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Vasztélypuszta ...

VMMK Ir. ikt. n./1950.

 

Címzett: Kloch Ferenc népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Csabdi-Vasztélypuszta.
1950. nov. 30.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 48. Vasztély

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az 1951 II. negyedévi folyóiratrendelés szerint a népkönyvtáros: Kloch Ferenc.

VMMK Ir. 86/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Kloch Ferenc népkönyvtáros Vasztély pta u.p. Bicske
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kloch Ferenc népművelési ügyv. Vasztélypuszta u.p. Bicske
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

CSÁKBERÉNY

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Dózsa György u. 350. (Egyéb híján Paulik Pál lakásán.) Fenntartó, tulajdonos: Csákberényi Földművesszövetkezet. Kötetszám: 53. Könyvtáros neve: Paulik Pál. (A könyvek a napokban érkeztek meg = aug. 27.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. 296. Fenntartó, tulajdonos: Csákberény község, szabadművelődési könyvtár. Kötetszám: 23. Könyvtáros neve: Sasvári József. Olvasók száma: 50.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Csákberény 1950. aug. 18.
A megbeszélés tárgya: Népkönyvtár szervezése, a községben lévő könyvtárak egyesítése a népkönyvtárral a tulajdonjog fenntartásával.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Pakodi Józsefné Csákberény
[vasárnap = okt. 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Megyeri Borbála útijelentése. Csákberény 1950. okt. 1.
Tárgy: könyvtár kérdése.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Csákberény ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Csákberény
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kaszab Klára népkönyvtáros Csákberény
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A könyvtáros elköltözött, az új könyvtáros a napokban vette át a könyvtárat.
Csákberény, 1951. nov. 8. Pakodi Józsefné népműv. ügyv.

VMMK Ir 289/1951.

CSÁKVÁR

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 25. Almássy Lászlóné, népnevelési ügyvezető.
A községben jelenleg csak a tömegszervezetek helyiségei állnak a könyvtár rendelkezésére. A tavasz folyamán, amikor a községháza felszabadul, tud a könyvtár részére megfelelő helyiséget biztosítani.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Csákvár ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1950. nov. 6.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 23. Csákvár

 

Könyvtáros Györök Jánosné, (1923. szept. 4.) háztartásbeli. Lakás: Csákvár, Dózsa György u. 10.
Csákvár, 1950. nov. 10.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 23. Csákvár

 

Címzett: Almássy Lászlóné népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Csákvár, 1950. nov. 28.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 23. Csákvár

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Csákvár
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kiszeli Imréné népkönyvtáros Kultúrotthon Csákvár
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jónás Júlia (1934. júl. 15.) önéletrajza kelt: Csákvár 1951. okt. 14.
Két hónapja mint könyvtáros működik a népkönyvtárban.

VMMK Ir. iktatás nélkül/1951.

 

A körzeti könyvtár aug. 20-a alkalmából jutalomra javasolja Koczor Irén népkönyvtárost, aki az úttörők beszervezésével a mezőre vitte ki az olvasókhoz a könyvet és így a beiratkozás és a kölcsönzések száma emelkedett.
Április: beiratkozott olvasó: 159, kölcsönzés: 107 [?köt.]
Május:             "                      : 160,          "        : 88
Június:            "                      : 164,          "         : 186
1952. júl. 21. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 865–13/1952.

 

A községi könyvtár a Kossuth Kultúrotthonban volt elhelyezve.
Könyvtár volt még a csákvári gépállomáson és az állami erdőgazdaságnál.
Csákvár, 1952. szept. 16.

VMMK Ir. 173–10/11/1952.

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Kóczor Irén csákvári könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

CSÁKVÁR-FORNAPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. (Népkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 3 [három]. Könyvtáros neve: Neszmélyi János. Olvasók száma: 8.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

Csiribmajor ® Gárdony-Csiribmajor

CSÓKAKŐ

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
Amíg a kultúrház felszabadul a könyvtárt a tanítói lakásban helyezzük el. A könyvtáros neve: Link Mária tanítónő, MNDSZ oktatási felelős és úttörővezető. A könyvek elhelyezésére egyenlőre szekrény nem áll rendelkezésre, hanem alkalmas polcokon lesznek elhelyezve.
Csókakő, 1950. nov. 18. Kis Ottó ig., népműv. ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
Kérem velem közölni, hogy a jelzett könyveket mikor, hol és hogyan lehet átvenni.
1950. nov. 30. Kiss Ottó ált. isk. ig., népműv. ügyv.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 20. Kötetszám: 215. Átvevő: Link Mária. Megjegyzés 1951. jan. 4-i dátummal: A vasúti szállításkor a láda fel volt bontva, a fuvarosnak kellett leszögezni, 6 db hiányzott.

VMMK ir. Letéti füzetek. Csókakő Népkönyvtár letétifüzet.

 

Kocsis István útijelentése. Csókakő 1950. dec. 22.
A megbeszélés tárgya: könyvtárszervezés, könyvtár a kultúrotthonban lesz. A könyvládát visszakérjük azonnal. Könyvtáros Lanak[!] Mária.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Csókakő
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kiss Ottó népműv. ügyv. Csókakő
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Csókakő községben a könyvtáros Kiss Gabriella, szaktanító, szül. 1926-ban.
Csókakő, 1952. aug. 31.

VMMK Ir. 173–10/5/1952.

CSÓR

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: kastély. Fenntartó, tulajdonos: MDP helyi szervezete. Kötetszám: 150. Könyvtáros neve: Szabó Jenő. Olvasók száma: télen 60-70 család, nyáron 15-20 család.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyeri Borbála útijelentése. Csór 1950. szept. 15.
Tárgy: könyvtáregyesítés, helyiség van, csak egy könyvtárost kell választani.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A község neve szerepel az 1950. nov. 15-én kelt, könyvtárszervező körlevél iratanyagában.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. jan. 12. Kötetszám: 172. Átvevő: ifj. Huber István.

VMMK ir. Letéti füzetek. Csór Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a Szövetkezetben /Földműves/ van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

CSŐSZ

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Csősz. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 105. Könyvtáros neve: Németh István. Olvasók száma: 30.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Csősz ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Csősz 1950. nov. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtárak összevonása. Könyvtáros Cserkuti Sándor ügyv.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Cserkuti Sándor népműv, üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Egyesítettük az M. D. P. könyvtárát könyvtárunkkal. [...] A legutóbbi látogatáskor könyvszekrényt kértünk, hogy valamiképpen [?...], ugyanakkor sürgették, hogy a ládát küldjük vissza, mert új könyveket kapunk. De még mindig nem történt semmi.
1950. nov. 27. Cserkuti Sándor, könyvtárvezető, népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 46. Csősz

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. Kötetszám: 127. Átvevő Cserkuti Sándor.
1951. febr. 3. kötetszám: 122. Átvevő: Cserkuti Sándor.
1951. febr. 6. Kötetszám: 60. Átvevő: Cserkuti Sándor.
1951. febr. 13. Kötetszám: 10. Átvevő: Cserkuti Sándor.

VMMK ir. Letéti füzetek. Csősz Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Csősz
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Cserkuti Sándor népműv. ügyv. Csősz
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Csősz. Népkönyvtáros neve: Halmai János.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

Május 1-je alkalmából a Népkönyvtári Központ 200 t jutalomdíjban részesítette Halmai János népkönyvtárost.

VMMK Ir. 354–1/1952.

 

A megyei könyvtár felterjeszti javaslatát a Népkönyvtári Központnak az okt. 1-től díjazandó könyvtárosokra.
Negyedfüggetlenítésre javasolja Csősz, népkönyvtáros. Olvasók száma 202. Kölcsönzött könyvek száma 300-400 közötti átlagosan.
1952. szept. 10.

VMMK Ir. 104–17/1952.

 

Szeptember havi munkájával szép eredményt ért el a csőszi népkönyvtár, ahol 202 olvasó 454 könyvet kölcsönzött ki. Halmai János könyvtárost a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette. 1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

Októberi munkájával jó eredmény ért el a csőszi könyvtár 470 kötet kölcsönzésével.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Halmai János népkönyvtáros Csősz 1952. októberi munkájáért 100 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

 

Halmai János felterjesztése jutalomra: a lakosság 19 %-a olvasó. Igen buzgó szervező.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára dec. 21. Halmai János népkönyvtáros 250 Ft jutalomban részesült a Népkönyvtári Központtól.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

DÉG

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Dég 1950. aug. 5.
A megbeszélés tárgya: Veszprémi Körzeti Könyvtár könyveit visszaküldeni. Székesfehérvári körzeti könyvtártól új könyvanyag küldendő. Községben lévő könyvtárak egyesítése a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros: Szerenka Vilmos.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A könyvtár a Székesfehérvári Körzeti Könyvtárhoz tartozik. Tájékoztatást kér arról, hogy milyen művek vannak kinn a Veszprémi Körzeti Könyvtártól.
1950. jún. 14. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 22/1950.

 

Címzett: Marczali Pál
A székesfehérvári körzeti könyvtár megindulásával a Veszprémi Körzeti Könyvtár anyagát vissza kell küldeni, mert a Fehérvári körzeti könyvtár küld le könyvanyagot. A havi jelentéseket Fehérvárra kell küldeni.
1950. júl. 25. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 50/1950.

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Dég, 1950. nov. 12.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 25. Dég

 

Kérdőív: Könyvtáros: Tatár Károly, 24 éves, 6 elemi, a dégi földművesszövetkezet állatfelelőse.
Dég. 1950. okt. 12.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 25. Dég

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a DISZ helyiségben van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Dég
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Tatár Károly népkönyvtáros Szövetkezet Dég
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Dinnyés ® Gárdony-Dinnyés

 

Dunapentele ® Sztálinváros

ELŐSZÁLLÁS

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Előszállás. Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 150. Könyvtáros neve: Runlovics [?Rugdovics] Ferenc. Olvasók száma: 20.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

Községi népkönyvtár

1950. január 29. Bognár László népnevelési ügyv.
A község könyvtárát képező könyvek száma a 100 kötetet meghaladja, az új magyar irodalom és a szovjet írók műveit tartalmazza megfelelő számú ideológiai könyvekkel. Megfelelő könyvszekrény hiányában még nem került megnyitásra.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. jún. Kötetszám: 300. Átvevő: Vadócz.

VMMK ir. Letéti füzetek. Előszállás Népkönyvtár letétifüzet.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Előszállás
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Élő Győző népműv. ügyv. Előszállás
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

ELŐSZÁLLÁS-KELEMENHALOM

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. márc. 16. Édl Medárdné n. ügyv.
Az alapkönyvtár könyvanyaga és a könyvszekrény megérkezett.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Előszállás-Kelemenhalom ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Édl Medárdné vezető tanító jelenti, hogy az Előszállás-Kelemenhalom-pusztai népkönyvtár kezelését megkezdte. A tanítói munka miatt csak ma jutott el a könyvtárrendezéshez. Májusban 32 olvasója volt, a létszám júniusban sem bővült. A könyvtár egész nap nyitva, külön helyiség nincs, a könyvszekrény az iskolában elhelyezve.
Róbertvölgynek kiadott 15 drb könyvet májusban, az ottani népművelési ügyvezető rendezi a könyvcserét.
Kelemenhalom puszta, 1950. július 1.

VMMK Ir. 25–2/1950.

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1950. okt. 24.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 19. Kelemenhalom puszta

 

Könyvtáros: Édl Medárdné, Vasalja, 1920. aug. 9. Szombathely: elemi és polgári, Sopron: tanítóképző. Tanítónő: Csákánydoroszló, 1941-, Kelemenhalom, 1947-
Kelt: 1950. okt. 24.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 19. Kelemenhalom puszta

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Kelemenhalom u.p. Előszállás
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Edl Medárdné népműv. ügyv. Iskola Kelemenhalom u.p. Előszállás
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Édl Medárdné népkönyvtáros jelenti, hogy a könyvállományt a kiküldött leltárkönyvbe beleltározta.
1952. aug. 30.

VMMK Ir. 865–16/1952.

ENYING

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár a Székesfehérvári Körzeti Könyvtárhoz tartozik. Tájékoztatást kér arról, hogy milyen művek vannak kinn a Veszprémi Körzeti Könyvtártól.
1950. jún. 14. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 22/1950.

 

Címzett: Kiss Ervin
A székesfehérvári körzeti könyvtár megindulásával a Veszprémi Körzeti Könyvtár anyagát vissza kell küldeni, mert a Fehérvári körzeti könyvtár küld le könyvanyagot. A havi jelentéseket Fehérvárra kell küldeni.
1950. júl. 25. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 50/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Enying [1950. aug. 18–22 között]
A megbeszélés tárgya: könyvtáros választás és a kultúrotthon könyvtárhelyisége. Könyvtáros Tepán[!] István.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Csapo István Enying
[vasárnap = okt. 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Enying 1950. okt. 1.
A megbeszélés tárgya: népkönyvtár avatás, brigádpróbák ellenőrzése. Kultúrotthon még nincs DISZ helyiség?
Észrevétel: a könyvtár most indul meg.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Kocsis István útijelentése. Enying 1950. okt. 25.
A megbeszélés tárgya: népkönyvtárellenőrzés, könyvtár összevonás. Könyvtáros Teplán István.
Észrevétel: könyvtár nem működik szekrényhiány miatt, a könyvek ládában vannak.

FML XXIV–501/10. doboz

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. – Mivel az olvasókör [!sic] nov. 15-én indult meg, 7,8,9 pontra nem tudok választ adni pontosan, mert a könyveket még el kell rendezni.
1950. dec. 4. Teplán István könyvtáros.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 34. Enying

 

Könyvtáros Teplán István, 27 éves. szül: Ecsi puszta (Dég), 1923. aug. 6.
4 dolgozó-gimnázium, Kossuth ut 16. Munkahely: Enyingi járási tanács, Terv és statisztikai csop. vez.
1950. okt. 25.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 34. Enying

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a DISZ helyiségben van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Teplán István, DISz Otthon, Enying
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
Enying kultúrotthon
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

 

A megyei könyvtár 1952. okt. 25-én értesíti az enyingi községi tanács vb elnökét és egyidejűleg Bokor István könyvtárost, hogy 150 kötet küld, mivel megállapítást nyert, hogy az előző könyvtáros gondatlan kezelése következtében a népkönyvtár könyveinek jelentős része elveszett. Felhívja a figyelmet, hogy a könyvek visszaszerzésére minden lehetőséget használjanak fel.

VMMK Ir. 8652–7/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Bokor István
Lakhelye: Enying
Foglalkozása: Községi Tcs alk.
Kora: 17 év
Isk. végz.: 5 el.
Könyvtáros-e hol?: Enying
Mióta: 1952. jún. 15.
Könyvállománya: 257 db.
Olvasók száma: 150
Havi forgalom: 230

VMMK Ir. 1441–1/1952.

ENYING-LESHEGY

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Dajbukát Antal Leshegy
[vasárnap = október 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Leshegy 1950. szept. 29.
A megbeszélés tárgya: új könyvtár szervezése, veszprémi könyvanyag visszaküldése. Könyvtáros Dajbukát Antal.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Kocsis István útijelentése. Leshegy 1950. okt. 1.
Tárgy: Népkönyvtár avatás. Brigádszereplés ellenőrzése. 2 brigád szerepelt 150-180 főnyi dolgozó előtt. Egy nap alatt könyvtári tagság 36. Könyvtáros Dajbukát Antalné tanítónő.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 8-án ... Leshegy ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1950. nov. 4. Dajbukát Antal népművelési ügyvezető

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 38. Leshegy

 

Kérdőív: Könyvtáros: Dajbukát Antalné, 38 éves, ált. isk tanítónő. szül. Pápateszér, 1912. máj. 31.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 38. Leshegy

 

Címzett: Dajbukát Antal, népműv. ügyv. Leshegy, u. p. Enying.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Leshegy
Leshegy, 1950. nov. 26. Dajbukát Antal, ügyvezető

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 38. Leshegy

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Dajbukát Antal népművelési ügyvezető Leshegy u.p. Enying
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Dajbukát Antal népműv. ügyv. Leshegy u.p. Enying
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Leshegy. Népkönyvtáros neve: Dajbukát Antalné.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

ERCSI

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Windisch Károly könyvkereskedő. (Népkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: Szabadműv. Kultúrbizottság. Kötetszám: 60. Könyvtáros neve: Windisch Károly. Olvasók száma: 130.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Windisch Károly könyvkereskedő (II/14-s vándorkönyvtár). Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Windisch Károly. Olvasók száma: 150.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 171. Könyvtáros neve: Tóth Éva. Olvasók száma: 180.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: MDP. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 70. Könyvtáros neve: Huszár József. Olvasók száma: 120.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Cukorgyári Munkáskönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: Állami Cukorgyár Ercsi. Kötetszám: 510. Könyvtáros neve: Hetényi István. Olvasók száma: 15-20 naponként.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Kálmán József népműv. ügyv. Ercsi
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Buday Imre, ercsi népművelési ügyvezető jelenti 1952. nov. 10-én a megyei tanács vb oktatási és népművelési előadójának, hogy a könyvtár jelenleg egy volt hentes üzletbe van bezsúfolva, nem nyitható meg. A tanács által kiutalt helyiségben két, önkényesen beköltözött tiszt lakik.
A külzeten lévő feljegyzés szerint az1953. jan. 14-ei kiszálláson lett az ügy elintézve.

VMMK Ir. 8652–16/1952.

ERCSI-SINATELEPI ÁLLAMI GAZDASÁG

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A sinatelepi állami gazdaságba 500 kötetes sulypontkönyvtár nyer majd elhelyezést.
A Népkvtári Közp. kérésére jelenti Mácsai Lajosné 1951. márc. 28-án.

VMMK Ir. 80/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Állami Gazdaság Népkönyvtárának Sinatelep u.p. Ercsi
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Talabér István népkönyvtáros Sinatelepi Állami Gazdaság
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Szabó Irén sinatelepi könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Erdőmajor ® Tordas- Erdőmajor

ETYEK

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501/11. doboz 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Etyek 1. sz. (Népkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: Etyek község. Kötetszám: 123. Könyvtáros neve: Nagy Jolán. Olvasók száma: 89.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Etyek 634. áll. isk. (Szabadművelődési vándorkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: VKM szabadművelődési ügyosztály. Kötetszám: 46 (4 db bevonva). Könyvtáros neve: Bedics József. Olvasók száma: 48.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Etyek 140. (Ügyvezetői könyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési felügyelő. Kötetszám: 61. Könyvtáros neve: Jesker Antal. (A könyvek segédeszközök előadások rendezéséhez.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

Községi népkönyvtár

1950. jan. 18. Jesker Antal tanító ügyvezető

A községben van egy 120 kötetes népkönyvtár a községházán elhelyezve. Kezelője a községi terménynyilvántartó. A boti gépállomás rövidesen bejön a faluba és nekik is van kb. 80-90 kötetük.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtár szekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól a már letelepített népkönyvtáraknak: ... Etyek ...
1952. jan. 24.

VMMK Ir. 23/1952.

 

Falubattyán ® Szabadbattyán

FEHÉRVÁRCSURGÓ

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kastély u. 7. Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 83. Könyvtáros neve: Pataki Etelka. (A könyvtár 3 hete érkezett = júl. végén.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyeri Borbála útijelentése. Fehérvárcsurgó 1950. szept. 29.
A megbeszélés tárgya: könyvtár, kultúrotthon.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Kocsis István útijelentése. Fehérvárcsurgó [1950. okt. 15–18 között]
A megbeszélés tárgya: új könyvtár szervezése. Könyvtáros Pataki Etel.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A község neve szerepel az 1950. nov. 15-én kelt, könyvtárszervező körlevél iratanyagában.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 20. Kötetszám: 228. Átvevő: Hadházy Lajosné[!].
1951. febr. 8. Kötetszám: 3.

VMMK ir. Letéti füzetek. Fehérvárcsurgó Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Mácsai Lajosné febr. 9-én vasúton könyvszekrényt küld a népkönyvtár számára.

VMMK Ir. 26/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Hadházy Antalné népműv. ügyv. Fehérvárcsurgó
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Feketepuszta ® Mátyásdomb

FELCSúT

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Fő u. Fenntartó, tulajdonos: Fejér vm. Szabadművelődési Felügyelősége. Kötetszám: 29. Könyvtáros neve: Deák Piroska (aug. 9-én lemondott tisztségéről). Olvasók száma: 2 [kettő].

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A népművelési bizottság a könyvtárt a leendő kultúrotthonban kívánja elhelyezni. Könyvtárosnak Keresztesi Ferencet (bányatisztviselő, DISZ titkár helyettes jelölte ki. A könyvek elhelyezésére alkalmas szekrény a községnek nem áll rendelkezésre.
1950. nov. 23. Csörgöh[?] Géza[?] népműv. ügyv.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Felcsút
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Keresztesi Ferenc népkönyvtáros Kultúrotthon Felcsút
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Felsőszentiván ® Aba-Felsőszentiván

 

Felsőtöbörzsök ® Sárszentágota-Felsőtöbörzsök

 

Fornapuszta ® Csákvár-Fornapuszta

 

Fövenypuszta ® Tác-Fövenypuszta

FÜLE

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Széchényi u. 40. (II/15 vándorkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: György Józsefné. (A könyvtáros Debrecenben próbarendőr, ezért a könyvtárt édesanyja vezeti.) Olvasók száma: 15.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Széchényi u. 95. (Szabadművelődési könyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési ügyvezető. Kötetszám: 124. Könyvtáros neve: Galiba Ferenc. (A könyvtár szabadművelődési célokat szolgál.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: a volt ref. iskola tanterme. A kultúrházban addig nem lehet elhelyezni, amíg rrendbe nem hozzák.
Javasolt könyvtáros: György József munkás.
Örömmel várják a vándorkönyvtár után a körzeti könyvtár fiókkönyvtárát.
1950. febr. 25. Dömötör Emilia népnev. ügyv.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

Az alapkönyvtár könyvei március 11-én érkeztek meg.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Füle ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Az alapkönyvtár állománya 174 drb könyv.
Nyitva: minden vasárnap d. u. 3-tól 4-ig.
Olvasók száma jelenleg: 92 (60 nő, 32 férfi) [májusban 44] [júniusban 48]

Füle 1950. jún. 18. Dömötör Emília népműv. ügyv.

VMMK Ir. 21/1950.

 

A békekérdéseinek legfontosabb irodalmát tartalmazó könyvjegyzék leküldése a körzeti könyvtártól. 1950. júl. 20.
Révi Mária népműv. ügyvezető h. (az ált. isk. pecsétjével ellátott) levélben jelzi, hogy küldi a július havi jelentést és a jegyzéket, melyben megjelölte azokat a könyveket, melyek nincsenek meg a könyvtárban. Füle, 1950. júl. 24.

VMMK Ir. 38/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1950. júl. 24.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 18. Füle

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Füle, 1950. október 21.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 18. Füle

 

Könyvtáros: György József (Pusztakovácsi, 1902. szept. 17.) 6 elemi, Kaposvár, 1921: csizmadia segéd, 1928–1942 csizm. kisiparos. 1945-től Fülén mezőgazd. napszámos, haszonbérlő, 1950. okt. 1-től napszámos. Lakás: Füle, Széchenyi u. 40.
Füle, 1950. okt. 21.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 18. Füle

 

Címzett: Dömötör Emilia népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Füle, 1950. dec. 4.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 18. Füle

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

György József elvégezte a Népművelési Minisztérium 3 hetes bentlakásos könyvtárosképző iskolát 1950. nov. 3–28. között.

VMMK Ir. 20/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Füle
A Könyvbarát folyóirat megrendelése György József népkönyvtáros Füle Iskola
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Az eddigi könyvtáros, György József községi MDP titkár, állást kapott Balatonfűzfő-gyártelepen és lemondott a könyvtárosságról. A könyvtár Papp Ferenc DÉFOSz titkár venné át. Dömötör Emilia népműv. ügyv. kéri a körzeti könyvtár hozzájárulását.

1951. okt. 5.

VMMK Ir. 237/1951.

 

A kultúrotthon igazgatója, Dömötör Emília, népműv. ügyv. jelenti, hogy a könyvtáros jún. 12-én könyvtárrendezést végzett. A régebb idő óta kint lévő könyvek olvasóihoz íveket küldött ki, hogy hozzák be az elolvasott könyveket. Úgy látja, hogy a könyvtáros most hozzáfogott a munkához. E mellett pedig az erdészet dolgozója és M. Sz. T. titkár, állandóan a községben tartózkodik.
Füle, 1952. jún l4.

VMMK Ir. 865–10/1/1952.

 

Jelentem a községben kölcsönzéssel foglalkozó könyvtár nincs. Csak népkönyvtár van a községben.
Füle, 1952. júl. 28. tanácselnök

VMMK Ir. 865–35/10/1952.

 

Népkönyvtáros: Papp Ferenc (Tompa, 1919. nov. 26.) isk. végz.: 8 ált.
18 hónapja könyvtáros
Füle, 1952. szept. 11

VMMK Ir. 173–10/9/1952.

 

Galambospuszta ® Rácalmás-Galambospuszta

GÁNT

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

... Gánton ... 220 kötettel ... nyílik meg a községi könyvtár november 7-én.

Fejér megyei néplap. 1951. nov. 8. p. 4.

 

A körzeti könyvtár a községi tanács VB elnökének intézkedését kéri. Ládába csomagolva kapták meg a községi népkönyvtár anyagát. a ládát a körzeti könyvtár a mai napig nem kapta vissza.
1951. dec. 28.

VMMK Ir. 304/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Könyvtáros: Metzger István ált. isk. ig. Született: Alcsút, 1911. aug. 1. Lakás: Gánt. Kert u. 47.
Gánt, 1952. szept. 12.

VMMK Ir. 173/10–/12/1952.

 

A megyei Könyvtár 1952. nov. 6-án német nyelvű könyveket küld a községi népkönyvtár részére, tekintve, hogy a községben nagyobb számban élnek német anyanyelvű lakosok.

VMMK Ir. 8652–7/6/1952.

GÁNT-VÉRTESKOZMA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. jan. 27. Kötetszám: 157. Átvevő: Grósz József.

VMMK ir. Letéti füzetek. Vérteskozma Népkönyvtár letétifüzet.

 

Mácsai Lajosné kéri, hogy a könyvtárat ünnepélyesen nyissák meg: a pártszervezet titkára adja át a község dolgozóinak és a Tanács elnöke, vagy a tanács titkára vegye át a község nevében. Ismerteti a legfontosabb adminisztrációs teendőket.
1951. febr. 17.

VMMK Ir. 16/1951. Metzger Isvánt népműv. ügyv.-nek

 

 Pártkongresszusi könyvkiállítás és könyvtár szervezése,
Könyvtárnyitás 1951. febr. 24-én, d.u. 6 órakor.

VMMK Ir. 21/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Metzger István népműv. ügyv. Vérteskozma u.p. Gánt
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Metzger István népműv. ügyv. Vérteskozma u.p. Gánt.
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Molnár Istvánné tan. díjazás nélkül, társadalmi munkában könyvtáros.
Vérteskozma, 1952. okt. 5.

VMMK Ir.202–8/264/1952.

GÁRDONY

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

... Gárdonyban ... 70 darab új könyvvel nyílik meg a községi könyvtár november 7-én.

Fejér megyei néplap. 1951. nov. 8. p. 4.

 

A körzeti könyvtár kimutatásában az 1951 nov. 31-ig szervezett falusi népkönyvtárak között van felsorolva a település neve.

VMMK Ir. 281/1951.

 

A tanács V.B titkár jelenti a könyvtárak felmérésére: Gárdonyban a Tanácsháznál Tanácskönyvtár működik. Más könyvtár a község területén nincs.
Gárdony, 1952. júl. 26.

VMMK Ir. 865–35/15/1952.

 

Népkönyvtáros Vizneth Antal (szül. 1980.) asztalos segéd, gárdonyi lakos.
Gárdony, 1952. szept. 3.

VMMK Ir. 173–10/2/1952.

GÁRDONY-CSIRIBMAJOR

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. jan. 13. Kötetszám: 110.

VMMK ir. Letéti füzetek. Csiribpuszta Népkönyvtár letétifüzet.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Gruiz Károly népművelési ügyv. Gárdony-Csiribmajos
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Kozellmann Flóra, aki Gárdony Községi Tanács VB. PÜ. csoportjánál adóügynökként dolgozik, értesíti a megyei könyvtárt, hogy Csirib pusztáról aug. 1-jén elköltözött. A könyvtár vezetését Szőts Erzsébet vette át, de ő azóta Kecskemétre került iskolába. Nem tudja, hogy ki a jelenlegi könyvtáros.
Gárdony, 1952. nov. 12.

VMMK Ir. 202–18/1952.

Gárdony-DINNYÉS

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kultúrház. Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 120. Könyvtáros neve: Pakot Berta. Olvasók száma: 200 [!valószínű, hogy becsült adat, mert 100 nő és 100 férfi a bontása]

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

GúTTAMÁSI

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Áll. ált. isk. (Népkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: áll. ált. isk. Kötetszám: 17. Könyvtáros neve: Holup József. Olvasók száma: 3.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: áll. ált. isk. (ügyvezetői könyvtár). Fenntartó, tulajdonos: szabadműv. ügyvez. Kötetszám: 69. Könyvtáros neve: Holup József. Olvasók száma: 6.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: áll. ált. isk. (nevelői könyvtár). Fenntartó, tulajdonos: áll. ált. isk. Kötetszám: 19. Könyvtáros neve: Holup József. Olvasók száma: 1.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Gúttamási községi tanács vb. kéri, hogy Krampelsdorfer Jánosnak a község részére juttatott 200 darabos könyvtárat szekrénnyel együtt adja ki a Körzeti könyvtár. 1951. máj. 19.
Mell.: aláírt átvételi elismervény máj. 19-én

VMMK Ir. 144/1951.

 

Körzeti könyvtár jelentése 1951. június hóról.
A körzeti könyvtár júniusban öt új könyvtárat szervezett, ... Gúttamási.. községekben.

VMMK Ir. 189/1951.

 

A megyei könyvtár 1952. nov. 6-án német nyelvű könyveket küld a községi népkönyvtár részére, tekintve, hogy a községben nagyobb számban élnek német anyanyelvű lakosok.

VMMK Ir. 8652–7/6/1952.

GYúRÓ

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: szabadművelődési könyvtár. Kötetszám: 60. Könyvtáros neve: Nagy Lajosné. Olvasók száma: 31.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Gyúró. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: kb. 25 kötet, 100 füzet (az előző párttitkár működése alatt elkallódott, az új vezetőség még nem tudta a könyveket rendezni).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Rákóczi út. Ref. lelkészi Hivatal. Fenntartó, tulajdonos: Kisgazdapárt (azelőtt Parasztszövetség). Kötetszám: 25. Könyvtáros neve: Dr. Bogár János. Olvasók száma: 25.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

Községi népkönyvtár

A könyvtárak felmérésére jelenti a tanács VB. titkár: A községben kölcsönzéssel foglalkozó könyvtár nincs.
Gyúró, 1952. aug. 4.

VMMK Ir. 865–35/5/1952.

 

Hercegfalva ® Mezőfalva

HANTOS

(1950 előtt területe Nagylókhoz tartozott; 1950-ben Nagyhantos)

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Bódinger György szövetkezeti ügyvezető lakása. Fenntartó, tulajdonos: földművesszövetkezet. Kötetszám: 76. Könyvtáros neve: Bódinger György. (A könyvek a múlt héten érkeztek (aug.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. ig. iroda (FM gazdasági szakkönyvsorozata). Fenntartó, tulajdonos: Országos Földhivatal. Kötetszám: 56. Könyvtáros neve: Kunos Rezső. Olvasók száma: 34. A könyvtárat eddig a telepfelügyelő kezelte, a telepfelügyelőség megszűntével (1949. aug. 1.) a könyvtárat Kunos Rezső vezetőtanító vette át kezelésre.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: nevelői és ifjúsági könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 169. Könyvtáros neve: Kunos Rezső. Olvasók száma: 4 nevelő, 225 tanuló.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: áll. ált. isk. (sz.m. ügyvezetői könyvtár). Fenntartó, tulajdonos: Fejér vm-i Szabadművelődési Felügyelőség. Kötetszám: 71. Könyvtáros neve: Kunos Rezső.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: iskolaépületben.
Javasolt könyvtáros: Czékman József (16 éves) parasztifjú
1950. jan. 16. Kunos Rezső népn. ügyvezető

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 14.
A könyvszekrény és a könyvtár első része megérkezett.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Nagyhantos ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Kunos Rezső csatoltan megküldi Czékman József könyvtáros 151 drb elismervényét 162 könyvről
Nagyhantos, 1950. jún. 18

VMMK Ir. 21/1950.

 

A könyvtár nyitva tartása: nyári időben vasárnaponként 10–12 óráig, s minden hétköznap 20–21 óráig
Olvasók száma: 57 (29 férfi, 28 nő) [májusban 54-en, júniusban 3-an iratkoztak be]
Nagyhantos, 1950. jún. 20. Czékmán József könyvtáros, Kunos Rezső népműv. üv.

VMMK Ir. 21/1950.

 

A békekérdéseinek legfontosabb irodalmát tartalmazó könyvjegyzék leküldése a körzeti könyvtártól. 1950. júl. 20.
Czékmán József és Kunos Rezső 1950. júl. 23-án 17 könyvet igényelt a jegyzékből

VMMK Ir. 38/1950.

 

A Népművelési Minisztérium kérésére Mácsai Lajosné jelenti, hogy Nagyhantoson a körzeti könyvtár által létesített népkönyvtárat 1950. április 4-én avatták fel, a községnek 169 kötet könyve van.
1950. okt. 20.

VMMK Ir. 106/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Nagyhantos, 1950. július 23. Czékmán József közs. könyvtáros, Kunos Rezső, közs. népműv. ügyvezető

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 20. Nagyhantos

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Szept. 5-én a könyvtáros eltávozott. Könyvtárosról a most megalakuló tanács fog gondoskodni.
Nagyhantos, 1950. okt. 21. Lestyán Ilona, népm. ügyvezető.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 20. Nagyhantos

 

Címzett: Kunos Rezső népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Hantos község.
Hantos, 1950. nov. 29. Lestyán Ilona népműv. ügy.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 20. Nagyhantos

 

Könyvtáros: Asztalos Sándorné, 19 éves, htb., 6 elemi, MNDSZ tag
Szül: Alap, 1931-ben. 1948-ban ment férjhez, férje kőművessegéd.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 20. Nagyhantos

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Nagyhantos u.p. Sárosd
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Gál Irén népműv. ügyv. Községháza Nagyhantos u.p. Sárosd.
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Hantos községben a népkönyvtárosi teendőket 1952. aug. 1-ig Asztalos Sándorné látta el. A népkönyvtár vezetésével Zelnik Pálnét (1933. aug. 20.) a hantosi Táncsics Tsz könyvelőjét bízta meg a községi tanács.
Hantos, 1952. szept. 11. Szelle Mihályné népműv. ügyv.

VMMK Ir. 173–10/10/1952.

HANTOS-VILÁGOSPUSZTA

(1950-ben Nagyhantos-Világospuszta)

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. március 20. Molnár János népm. ügyvezető
Az alapkönyvtár és a könyvszekrény megérkezett.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Világospuszta ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Könyvtárkezelési tájékoztató körlevél kiküldése 1950. jún. 14-én a körzeti könyvtárról.
Válaszjelentés: Nyitvatartás: minden vasárnap 2–3 óráig.
Olvasók száma: 67 (31 férfi, 31 nő) [májusban 13-an iratkoztak be]
Világospuszta, 1950. júl. 10. Molnár János ügyvezető

VMMK Ir. 21/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
1950. júl, 31. Aláírás: Molnár János ügyv. helyett [?olvashatatlan név]

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 22. Világospuszta

 

December havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Nagyhantos-Világospuszta
Az alapkönyvtárat csak a napokban vettem át, mert eddig még rendezetlen volt. Jelentésemet ezért nem tudtam eddig megtenni.
Világospuszta, 1950. dec. 10.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 22. Világospuszta

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Világospuszta u.p. Sárosd
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kuna József népműv. ügyv. Iskola Világospuszta u.p. Sárosd
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Hardpuszta ® Cece-Hardpuszta

 

Hatvanpuszta ® Káloz-Sárhatvan

IGAR

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. febr. 19. Kötetszám: 205. Átvevő: Szabó Jánosné.

VMMK ir. Letéti füzetek. Igar Népkönyvtár letétifüzetek.

 

A népkönyvtárt az MDP II. kongresszusa alkalmából szervezte a körzeti könyvtár, a febr. 18–24-e közötti 100 szervezendő könyvtár országos akciója keretében. A megnyitásról nem érkezett jelentés a körzeti könyvtárba.
1951. febr. 28.

VMMK Ir. 21/1951.

 

Lóránt Lajos tanácstitkár értesíti a körzeti könyvtárt, hogy a tanács címére könyveket tartalmazó láda érkezett, azonban semmiféle értesítést nem kaptak a könyvekkel kapcsolattal: mi lesz a rendeltetése, ki fogja kezelni, kinek kell átadni. tájékoztatást kér.
1951. március 3.
A tájékoztatást Mácsai Lajosné megadta, és munkatárs fog kimenni, a kezelési mód bemutatására.

VMMK Ir. 81/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Igar
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Zsiros Benő népműv. ügyv. Igar
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Szőke László
Lakhelye: Igar
Foglalkozása: szöv. alk.
Kora: 29
Isk. végz.: 6 el.
Könyvtáros-e hol?: Igar
Mióta: 1951
Könyvállománya: 199.

VMMK Ir. 1441–1/1952.

 

Népkönyvtáros: Szőke László (szül. 1925) szövetkezeti tejkezelő.
Igar, 1952. szept. 10.

VMMK Ir. 173/10/5/1952.

 

Szeptember havi munkájáért Szőke László igari népkönyvtáros a megyei könyvtártól könyvjutalomban részesült.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele.

IGAR-VÁMSZŐLŐHEGY

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: I/19 vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Mohai János. Olvasók száma: 44.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A szabadművelődési vándorládát már kb. 1,5 éve az igar-nagydádpusztai szabadművelődés vette át.
Igar-Vámszőlőhegy, 1951. szept. 26. Balogh Olga népm. ügyv.

VMMK Ir. 221/1951.

 

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. (ügyvezetői könyvtár). Fenntartó, tulajdonos: Szabadműv. Felügyelői Hiv. Kötetszám: 51 kötet + Új Szántás. Könyvtáros neve: Mohai János.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

INOTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Rákóczi u. 11. (Szabadművelődési vándorkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: Fejér vm. szabadművelődési felügyelője. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Bedécs István. Olvasók száma: 32.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtár június hóban öt új népkönyvtárt szervezett: ... Inota ... községekben.

VMMK Ir. 189/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Inota
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

ISZKASZENTGYÖRGY

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Községháza (vándorkönyvtár). Fenntartó, tulajdonos: VKM Szabadművelődési Főosztálya. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Jeges György. Olvasók száma: 43.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A Szabadművelődési Felügyelőség által 1949-ben elküldött 220 [! II/20] számú vándorládát a népm. ügyvezető 1949-ben Sörédre továbbította. [A vándorláda más forrás szerint az I/20 sorszámot viselte.]
Iszkaszentgyörgy, 1951. szept. 25. Csikár Ilona népm. ügyvezető.

VMMK Ir. 221/1951.

 

A könyvtár helye/típusa: Fő u. 92. Rendőrörs. Fenntartó, tulajdonos: Iszkaszentgyörgyi Rendőrörs. Kötetszám: 40. Könyvtáros neve: Bese János. Olvasók száma: 7.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István levele a községi tanács vb elnökének
Legutóbbi kiszálláskor könyveket ígért a községi népkönyvtár felállítására - megállapodás szerint a község küld kocsit. A könyvek elő vannak készítve, értesítést kér: vasúton küldjék, vagy bejönnek érte.
1951. máj. 23.

VMMK Ir. 149/1951.

 

Az iszkaszentgyörgyi tanács vb titkára kéri, hogy vasúton küldjék meg a könyveket.
1951. máj. 28.
Külzeten: könyvek vonaton elszállítva máj. [!jún.] 4-én Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 153/1951. jún. 2.

 

A körzeti könyvtár jelentése 1951. június havi tevékenységéről
A körzeti könyvtár júniusban öt új népkönyvtárt szervezett: ... Iszkaszentgyörgy ... községekben.

VMMK Ir. 189/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Iszkaszentgyörgy. Népkönyvtáros neve: Csikár Ilona.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

A könyvtári felmérésre a vb. elnök jelenti, hogy a községben egy 174 darabból álló egyesített könyvtár van az ált. iskolában elhelyezve. Fenntartó szerve a községi tanács.
Iszkaszentgyörgy, 1952. júl. 27.

VMMK Ir. 865–35/20/1952.

 

Csikár Ilona népkönyvtáros úttörőbrigádokat szervezett s ezek között fölosztotta a község utcáit. Minden brigád a maga utcájában házhoz vitte a dolgozóknak a könyveket. Ezzel a módszerrel az aránylag kicsi faluban is 600-ra sikerült felemelni a havi könyvforgalmat.
1952. szept. 9.

VMMK Ir. 8656–1/1952. A megyei könyvtár I. sz. körlevele

 

Csikár Ilona iszkaszentgyörgyi könyvtárost, szeptemberi munkájáért a megye könyvtár könyvjutalomban részesíti.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

Október hónapban jó eredmény ért el az iszkaszentgyörgyi népkönyvtár 400 kötet feletti kölcsönzéssel.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Csikár Ilona népkönyvtáros Iszkaszentgyörgy 1952. októberi munkájáért 100 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

 

Csikár Ilona felterjesztése jutalomra: A lakosság 9,5 %-a olvasó. Lelkes olvasótoborzással jelentékeny forgalmat biztosított.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára, dec. 21-re Csikár Ilona népkönyvtáros 200 Ft jutalmat kapott a Népkönyvtári Központtól.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

ISZTIMÉR

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Isztimér 1950. okt. 18.
A megbeszélés tárgya: új népkönyvtár szervezése. Könyvtáros Schindele József.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. okt. 21. Kötetszám: 206. Átvevő: Angeli Veronika.

VMMK ir. Letéti füzetek. Isztimér Népkönyvtár letétifüzet.

 

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A népkönyvtár elhelyezésére kijelölt helyiség: tanácsház, irattár helyisége. Könyvtáros neve: Angeli Vera, tanítónő, MNDSZ tag. A szekrényről már gondoskodás történt.
Isztimér 1950. nov. 21. Schindele József népművelési ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Angeli Veronika népműv. ügyv. Isztimér
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Népkönyvtáros: Manner Irén (szül. 1932. Isztimér) tanítónő.
Isztimér, 1952, szept. 13.

VMMK Ir. 173–10/14/1952.

 

A megyei Könyvtár 1952. nov. 6-án német nyelvű könyveket küld a községi népkönyvtár részére, tekintve, hogy a községben nagyobb számban élnek német anyanyelvű lakosok.

VMMK Ir. 8652–7/6/1952.

 

Októberben végzett eredményes munkájáért Manner Irén isztiméri népkönyvtárost a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele.

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Manner Irén isztiméri könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

IVÁNCSA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

1950. jan. 16. Boros Bálint népn. ügyv.
A földművesszövetkezetnek 150-200 kötetes könyvtára van, amely a korszerű követelményeknek megfelel.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

A könyvtár helye/típusa: Fő u. 218. (egyesített könyvtár). Fenntartó, tulajdonos: MNDSz, Szabadm. könyvtár. Kötetszám: 49+102. Könyvtáros neve: Boros Bálintné. Olvasók száma: 28. (A most érkezett szövetkezeti könyvtár átvétel és rendezés alatt van)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Fűrész Gyula népm. ügyv. félévi küzdelem után egyesítette a községben lévő könyvtárakat, így 1952. március 9-én megnyílt a népkönyvtár összesen 374 db könyvvel. Könyvtáros Deres Klára tanítónő.
Iváncsa, 1952. márc. 11.

VMMK Ir. 58/1952.

 

A Fürész Gyula által egyesített könyvtár 400 kötetének elhelyezésére az iskola adott kölcsön egy háromajtós szekrényt.

VMMK Ir. 173–14/2/1952.

 

Könyvtáros: Deres Klára, szül: Seregélyes, 1917. jún. 16., szaktanító, MNDSz-tag.
1952. szept. 16.

VMMK Ir. 173–10/18/1952.

JENŐ

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: a községháza egy külön helyisége.
Javasolt könyvtáros: Csepi István (paraszt származású, 20 éves, testihibás).
1950. jan. 19. Csóka János népnev. ügyv.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Jenő ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Mácsai Lajosné Csepi Istvánt (Jenő) javasolja hathetes bentlakásos könyvtárosképző iskolára.

VMMK Ir. 20/1950.

 

Nyitvatartás: kedden este fél 8-tól fél 10-ig, pénteken este fél 8-tól fél 10-ig
Olvasók száma: 16 (3 nő, 13 férfi) (májusban 3-an iratkoztak be, júniusban 13-an)
1950. jún. 21. Csepi István könyvtáros [kézírásos aláírás]

VMMK Ir. 25–2/1950.

 

Június havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Jenő, 1950. július 26.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 11. Jenő

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Jenő, 1950. október 28. Csóka János, népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 11. Jenő

 

Könyvtáros: Csepi Károly (Jenő, 1931. aug. 17.) földműves. 8 ált isk. Lakás: Jenő, Nagy S. u. 189.
Jenő, 1950. okt. 30, Csepi Károly [!kézírásos aláírás]

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 11. Jenő

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Jenő, 1950. nov. 30. Csóka János népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 11. Jenő

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Jenő u.p. Nádasdladány
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Csóka János népművelési ügyv.
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Jenő. Népkönyvtáros neve: Járányi István.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

KAJÁSZÓSZENTPÉTER

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Rákóczi u. 2. (II/17. vándorkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 44 (eredetileg 50). Könyvtáros neve: Sárosi Sándor. Olvasók száma: 58

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Rákóczi u. 2. (Szm. ügyvezetői könyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: szm. ügyvezető. Kötetszám: 86. Könyvtáros neve: Sárosi Sándor. Olvasók száma: beiratkozott olvasó nincs, ünnepségek stb. rendezésekor használják a tömegszervezetek, a tantestület valamint a kultúrbizottság tagjai.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Rákóczi u. 2. (MDP könyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: MDP helyi szervezete. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Sárosi Sándor. Olvasók száma: 34.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: 3. sz. ált. isk. Rákóczi u. 2.
Javasolt könyvtáros: S. Kerényi Éva (36 éves) tanító. Javasolt segédkönyvtáros: Altman Erzsébet (20 éves)
1950. febr. 4. Sárosi Sándor népn. ügyvezető

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Kajászószentpéter ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Sárosi Sándor 1950. júl. 22-én 5 könyvet kér

VMMK Ir. 38/1950.

 

Körzeti könyvtár tájékoztató körlevele a kartonok kezeléséről. 1950. jún. 21.
Sárosi Sándor népműv. ügyv. jelentése a körzeti könyvtárnak, könyvek elismervényeinek megküldéséről.
Kajászószentpéter, 1950. aug. 20.

VMMK Ir. 21/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
A földm. szöv. könyvtárát beadta az alapkönyvtárba.
1950. júl. 23. Sárosi Sándor népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 6. Kajászó

 

Érkeztető dátumbélyegző: 1950. nov. 10.
Könyvtáros: Marton Irén (Lovasberény, 1924.) 26 éves, ált. isk. tanító. Lakcíme: Kajászó, Hegyalja ut.
1950. nov. 6.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 6. Kajászó

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
9. Tömegszervezetek hogyan támogatják az alapkönyvtár munkáját? Az őszi munkák bevégzésével sokkal nagyobb forgalomra van kilátás és ezt még fokozza az az örvendetes körülmény, hogy a könyvtárat a jóval forgalmasabb Földműves Szövetkezet irodájába helyezzük át. Az eddigi hely u. i. a falu szélére esett, s a tervbe vett helyiség a falu középpontjában, forgalmas helyen lesz.
11. Olvasókörök száma 1, résztvevők száma 5
Kajászó, 1950. nov. 8.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 6. Kajászó

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Kajászó
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kerényi Éva népkönyvtáros Kajászó Iskola
[Kerényi Éva neve színes ceruzával áthúzva és melléje írva: Marton Irén]
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A könyvtár helye: Állami általános iskola.
Fenntartó szerve: Községi Tanács és Földműves-szövetkezet.
Könyvek száma: 216.
Kajászó, 1952. júl. 27. özv. Jeszenszky Istvánné könyvtáros

VMMK Ir. 865–1/1952.

 

Októberben végzett eredményes munkájáért özv. Jeszenszky Istvánné népkönyvtárost könyvjutalomban részesítette a megyei könyvtár.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

KÁLOZ

Könyvtárak 1950-ben

A tantestületi könyvtár 286 drb, a földművesszövetkezet könyvtára is meghaladja a százat. A későbbeni juttatásból kívánnak részesedni.
1950. jan. 17. Molnár Lajos népnevelési ügyvezető

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Káloz 1950. aug. [18–22 között]
A megbeszélés tárgya: új könyvtár szervezése, könyvtárak összevonása a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros Pap Lajos

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Molnár Lajos Káloz
[vasárnap = október 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 8-án ... Káloz ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Káloz 1950. nov. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtárak összevonása a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros Molnár Lajos ügyvezető.
Észrevétel: a könyvtár működik.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Molnár Lajos, népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Káloz
9. Tömegszerv. támogatás: A szövetkezet könyvtárát átvettem és egyesítettem a népkönyvtárral.
11. Olvasókörök száma 1, résztvevők száma 9.
Káloz, 1950. nov. 26.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 40. Káloz

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Káloz
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Molnár Lajos népműv. ügyv. Káloz
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Mihály Sándor könyvtáros jelenti 1952. dec. 17-én, hogy a Kálozon meglévő könyveket átvette, azokról egy névjegyzéket felfektetett, eddig 200 db könyvet vett jegyzékbe. A községi népkönyvtárat először pénteken, dec. 19-én nyitja meg, d.u. 5 órától 7 óráig. A népkönyvtár az általános iskolában van elhelyezve.
A levélen körpecsét: körben KÖZSÉGI NÉPKÖNYVTÁR alul sokágú csillaggal, középen KÁLOZ

VMMK Ir. 8651–7/6/1952.

káloz-Sárhatvan

Könyvtár 1949-ben

1949-ben az I/21. sz. vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Sárhatvan
A Könyvbarát folyóirat megrendelése ifj. Reng István népműv. ügyv. Sárhatvan u.p. Sárbogárd
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

KÁPOLNÁSNYÉK

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 160. Könyvtáros neve: Csombó József. A könyvtár rendezés alatt.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: MDP párthelyiség. Fenntartó, tulajdonos: MDP helyi szervezete. Kötetszám: 45. Könyvtáros neve: Farsang József. Olvasók száma: 150.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. évi útiszámlák.
Mácsai Lajosné 1950. aug. 21-én Kápolnásnyéken Bánki Oszkár népműv. ügyvezetővel tárgyalt a könyvtár megszervezése, a könyvszekrény biztosítása és a könyvtáros kijelölése ügyében.

VMMK Ir. 61/1951.

 

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Bánki Oszkár Kápolnásnyék
[vasárnap = október 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Ifj. Tar Péter útijelentése. Kápolnásnyék 1950. okt. 1.
Tárgy: a könyvtár felavatásának megbeszélése Bánki Oszkár népm. ügyvezetővel.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 8-án ... Kápolnásnyéken ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Kápolnásnyék 1950. nov. 22.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés. Könyvtárak selejtezése nov. 30-ig. Könyvtáros Bánki Oszkár.
Észrevétel: a könyvtár dec. nyílik meg.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A községi kultúrház javítása miatt a könyvtár ideiglenesen a Tanácsházán van elhelyezve, de kb. 7-10 nap múlva visszaköltözik.
1951. ápr. 6.

VMMK Ir. 75/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Kápolnásnyék
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Dér Károly népműv. ügyv. Kápolnásnyék
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Dér Károly tanító, könyvtár vezető nyári tanfolyamon van ezért helyette könyvtárosnak Stumpf László tanuló kápolnásnyéki lakost jelöljük és javasoljuk.
Kápolnásnyék, 1952. jún. 26. Simon Mihály vb elnök

VMMK Ir. 173–10/7/1952.

KÁPOLNÁSNYÉK-MÁTYÁSPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 28. Könyvtáros neve: Dinnyés Illés. Olvasók száma: 60.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

KÁPOLNÁSNYÉK-PETTENDPUSZTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Pettendpuszta ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Címzett: Bánkuti Antal népműv. üv. Pettend p.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Kápolnásnyék-Pettend puszta
1950. nov. 30.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 44. Pettend

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Bánkuti Antal Pettend u.p. Kápolnásnyék
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Bánkuti Antal népműv. ügyv. Pettend u.p. Kápolnásnyék
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Pettendpuszta. Népkönyvtáros neve: özv. Molnár Sándorné.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

Kelemenhalom ® Előszállás-Kelemenhalom

KISAPOSTAG

1949-ben a II/18. sz. vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)

Neve: Váczi Ilona
Lakhelye: Kisapostag
Foglalkozása: htb.
Kora: 22 év
Isk. végz.: 8 ált.
Könyvtáros-e hol?: Kisapostag
Mióta: 1951. okt.
Könyvállománya: 140
Olvasók száma: 29
Havi forgalom: 56

VMMK Ir. 1441–1/1952.

 

Kisgyón ® Balinka-Kisgyón

 

KISLÁNG

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Szt. István u. 13. Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 150. Könyvtáros neve: Varga Sándor.
A könyvek most érkeztek (aug.).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Fő u. Községháza. Fenntartó, tulajdonos: DÉFOSz. Kötetszám: 35. Könyvtáros neve: Kolonics György. Olvasók száma: 51.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Fő u. 22. (Szabadművelődési ügyvezető könyvtára.) Fenntartó, tulajdonos: szabadműv. ügyvez. Kötetszám: 72. Könyvtáros neve: jelenleg nincs, Baranyay József ügyvezető kezeli. Olvasók száma: 28.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Fő u. áll. ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: áll. ált. isk. Kötetszám: tanítói: 36, ifjúsági: 88. Könyvtáros neve: Szabó Erzsébet. Olvasók száma: 13 tanító, 261 tanuló.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Kisláng [1950. aug. 18–22 között]
A megbeszélés tárgya: Új népkönyvtár szervezése, a községben lévő könyvtárak összevonása a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros Hajdok Klára.
Észrevétel: olvasókör van 2.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Ruzicska Jenő Kisláng
[vasárnap = okt. 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 8-án ... Kisláng ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Címzett: Ruzsicska Jenő népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
A könyvtárt 1950. okt. 2-án Bor Ferenc akkori községi könyvtáros átvette. Azóta a népkönyvtár vezetését a községi könyvtáros végzi.
1950. dec. 1. Ruzsicska Jenő helyi népm. ügyvezető

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 41. Kisláng

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Kisláng.
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Baranyai József népműv. ügyv. Kisláng.
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

A körzeti könyvtár értesíti Vadócz Pál községi népkönyvtárost, hogy a tanács vb elnöke címére feladott egy láda könyvet (170 db). Kocsis István 2-3 nap múlva kimegy Kislángra és segít a könyvek átrendezésében és leltározásában
1952. jún. 14.

VMMK Ir. 104–7/2/1952.

 

Vadócz Pál népkönyvtáros jelenti a megyei könyvtárnak, hogy a tagtoborzást megkezdte, segíti őt Baranyai József népművelési ügyvezető és az iskola felsőbb osztályai. A földművesszövetkezettől és a helyi tanácstól összevont könyvekhez katalógus- és kölcsönzőkartont kér, legalább 100 párat. Az Okt. Forradalom ünnepére elkészül a kultúrotthon, szeretné, ha teljesen rendbe tehetné a könyvtárt addigra, mire átviszi a kultúrotthonba.
1952. okt. 8.

VMMK Ir. 8651–3/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Vadócz Pál
Lakhelye: Kisláng
Foglalkozása: KTSz szabó
Kora: 31 év
Isk. végz.: 6 ált.
Könyvtáros-e hol?: Kisláng
Mióta: 1952. febr.
Könyvállománya: 451
Olvasók száma: 267
Havi forgalom: 469

VMMK Ir. 1441–1/1952.

 

Vadócz Pál népkönyvtáros Kisláng 1952. októberi munkájáért 100 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

 

Vadócz Pál felterjesztése jutalomra: A lakosság 9 %-a olvasó. Csendes szívós, kitartó agitálással egyenletesen fokozódó számszerű eredményt ér el és a könyvtárt falujában népszerűsíti.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára, dec. 21. Vadócz Pál 200 Ft jutalomban részesült a Népkönyvtári Központtól.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

 

Kislók ® Nagylók-Kislók

 

Kismarton ® Martonvásár-Kismarton

KŐSZÁRHEGY

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése.
A községben semmiféle könyvtár nincs, így nagyon sokat jelent itt a népkönyvtár. A könyvtárat az iskolában tudjuk elhelyezni. Könyvszekrény nincs, ideiglenesen egyik iskolai szekrényben lesznek a könyvek elhelyezve. Könyvtárosjelölt: Király Béla, DISZ elnök. Kocsit kb. szerdán [nov. 22.] fogunk beküldeni ládával a körzeti könyvtárba.
Kőszárhegy 1950. nov. 21. Végh Eszter népm. ügyv.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. nov. 30. Kötetszám: 167. Átvevő: Végh Eszter.

VMMK ir. Letéti füzetek. Kőszárhegy Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Könyvtár szekrény kiküldése 1951 márciusában.

VMMK Ir. 74/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Kőszárhegy
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Végh Eszter népkönyvtáros Kőszárhegy
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Középbogárd ® Lajoskomárom-Középbogárd

 

Kulcs ® Rácalmás-Kulcs

LAJOSKOMÁROM

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Lajoskomárom 1950. aug. 5.
A megbeszélés tárgya: Új népkönyvtár létesítése és a községben lévő könyvtárak egyesítése a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros: Madarász András.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Könyvtáros: Madarász András, (Várpalota, 1931.), keresk. segédnyilvántartó
1950. okt. 24.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 28. Lajoskomárom

 

1950. nov. 1.
Záborszky Kálmán ügyvezető jelenti a Körzeti könyvtárnak, hogy az alapkönyvtár működéséről a jelentést nem tudja beküldeni, mivel a könyvtár átadása és a többi könyvtárak egyesítése a közeli napokban fog megtörténni.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 28. Lajoskomárom

 

Kocsis István útijelentése. Lajoskomárom 1950. nov. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtárak egyesítése. Könyvtáros Madarász.
Észrevétel: a könyvtár még nem működött, 20-án megindul.

FML XXIV–501/10. doboz

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Kitöltetlen. 10. Jelentés: Részletes jelentést csak december hónapban tudok küldeni, mert a könyvtár csak most nyitott meg.
Lajoskomárom, 1950. nov. 27. Záborszky Kálmán népműv. üv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 28. Lajoskomárom

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Lajoskomárom
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Záborszky Kálmán népművelési ügyvezető Lajoskomárom
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A népkönyvtár könyvtárosa, Steidl János egyéb elfoglaltsága miatt átadta Csida Jánosnak az új könyvtárosnak a könyvtárat. 1951. dec. 11.

VMMK Ir. 293/1951.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Csida János
Lakhelye: Lajoskomárom
Foglalkozása: KT alk.
Kora: 20 év
Isk. végz.: 8 el. 2 ip.
Könyvtáros-e hol?: Lajoskomárom
Mióta: 1952. jan.
Könyvállománya: 280 db.
Olvasók száma: 84
Havi forgalom: 220

VMMK Ir. 1441–1/1952.

LAJOSKOMÁROM-KÖZÉPBOGÁRD

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár a Székesfehérvári Körzeti Könyvtárhoz tartozik. Tájékoztatást kér arról, hogy milyen művek vannak kinn a Veszprémi Körzeti Könyvtártól.
1950. jún. 14. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 22/1950.

 

Címzett: Mészáros Miklós
A székesfehérvári körzeti könyvtár megindulásával a Veszprémi Körzeti Könyvtár anyagát vissza kell küldeni, mert a Fehérvári körzeti könyvtár küld le könyvanyagot. A havi jelentéseket Fehérvárra kell küldeni.
1950. júl. 25. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 50/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Középbogárd 1950. aug. 5.
A megbeszélés tárgya: Könyvtárban lévő könyvek visszaküldése Veszprémbe, új könyvek a Székesfehérvári Körzeti Könyvtártól. Könyvtáros Mezősy Árpád.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Jelenti, hogy Mezősi Árpád könyvtáros elhelyezték Középbogárdról. Az új könyvtáros Császár Margit tanítónő.
Középbogárd, 1950. okt. 24. Mészáros Miklós népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 27. Középbogárdpuszta

 

Könyvtáros: Császár Margit, tanítónő (Pápa, 1922.)
Lakcím: Lajoskomárom, Középbogárd.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 27. Középbogárdpuszta

 

Címzett: Mészáros Miklós népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Mészáros Miklós népm. ügyv. Császár Margit könyvtáros
Pecsét: Állami általános iskola, Lajoskomárom Közpbogárd puszta

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 27. Középbogárdpuszta

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Középbogárd puszta u.p. Lajoskomárom
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Mészáros Miklós népműv. ügyv. Középbogárdpuszta u.p. Lajoskomárom
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A megyei könyvtár 1952. okt. 28-án Középbogárdnak, Mészáros Miklós népmv. ügyvezetőnek egy bőrönd és egy láda (122 db) könyvet küldött, leltárkönyvvel és egyéb nyomtatványokkal. A könyvek egy része a régebbi időben visszaküldött könyvekkel azonos és újabb könyvekkel van felfrissítve.

VMMK Ir. 8652–12/1952.

LAJOSKOMÁROM-PAULAPUSZTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. febr. 19. Kötetszám: 204.

VMMK ir. Letéti füzetek. Paulapuszta Népkönyvtár letétifüzet.

 

A népkönyvtárt az MDP II. kongresszusa alkalmából szervezte a körzeti könyvtár, a febr. 18–24-e közötti 100 szervezendő könyvtár országos akciója keretében. A megnyitásról nem érkezett jelentés a körzeti könyvtárba.
1951. febr. 28.

VMMK Ir. 21/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Ipacs Klára népműv. ügyv. Paulapuszta u.p. Lajoskomárom
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jeni [?Jenei] Bertalan, Paulapuszta könyvtárosa szeretné a könyvtáros-tanfolyamot elvégezni.
1952. jan. 8.

VMMK Ir. 10/1952.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

LEPSÉNY

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár a Székesfehérvári Körzeti Könyvtárhoz tartozik. Tájékoztatást kér arról, hogy milyen művek vannak kinn a Veszprémi Körzeti Könyvtártól.
1950. jún. 14. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 22/1950.

 

 Címzett: Márkus István
A székesfehérvári körzeti könyvtár megindulásával a Veszprémi Körzeti Könyvtár anyagát vissza kell küldeni, mert a Fehérvári körzeti könyvtár küld le könyvanyagot. A havi jelentéseket Fehérvárra kell küldeni.
1950. júl. 25. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 50/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Lepsény 1950. aug. 2.
A megbeszélés tárgya: Veszprémi könyvtár anyagát visszaküldeni és a községben feltalálható könyvtárak összevonása a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával.
Észrevétel: A könyvtár V. hó[ban] működött utoljára, egyébként jól vezetik. Könyvtáros: Márkus István.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. aug. 10. Kötetszám: 126. Átvevő: Márkus István.
1951. márc. 20. Kötetszám: 100.

VMMK ir. Letéti füzetek. Lepsény Népkönyvtár letétifüzet.

 

Kocsis István útijelentése. Lepsény 1950. szept. 22.
A megbeszélés tárgya: a könyvtárak összevonása megtörtént, selejtezés alatt van.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Aláírás nélkül.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 29. Lepsény

 

Könyvtáros: Márkus István, (Lepsény, 1910. dec. 20.) hivatalsegéd, közs. tanács. 1950. okt. 31.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 29. Lepsény

 

Címzett: Molnár Jenő népműv. üv. Lepsény.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Aláírás nélkül

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 29. Lepsény

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a községi tanácsházban van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Márkus István, a lepsényi népkönyvtár vezetője ládát küld, és szépirodalmi könyveket kér a körzeti könyvtártól.
1951. márc. 16.
Külzeten: kiküldve Belsped által márc. 20-án. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 72/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Lepsény
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Márkus István népkönyvtáros Községháza Lepsény
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvtármozgalom 1951. okt. havi munkanaplója (Gépállomás, Tanács)
Könyvtárak mind a két helyen a belső irodában vannak elhelyezve. Tanácsnál az irattárban van elhelyezve, úgy hogy nincs szemléltetve mindkét helyen. Így csak a Tanácstól vittek ki pár könyvet, az nincs, hogy milyent és ki az írója.
Gépállomáson egyáltalában nincs kivéve könyv. Jelenleg nincs olvasás, nagy munkák miatt, szervezzük, hogy legyen. Ismertettem a könyvnek jelentőségét és azok olvasását gyűléseken. Javasoltam, hogy a könyvtárat ki kell tenni úgy a gépállomáson, mint a tanácsnál az előszobába.
Bukovits Imre, n.m. ügyv.

VKM Ir. 1951. jelzet nékül

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Nyári Margit
Lakhelye: Lepsény
Foglalkozása: könyvtáros
Kora: 17 év
Isk. végz.: 8 el.
Könyvtáros-e hol?: Lepsény
Mióta: 1952. aug. 28.
Könyvállománya: 477
Olvasók száma: 155
Havi forgalom: 175

VMMK Ir. 1441–1/1952.

 

Nyári Margit (szül. 1935. nov. 15.) önéletrajza. 1952. aug. 29 óta könyvtáros.

VMMK Ir. 144–13/1952.

 

Októberben végzett eredményes munkájáért Nyári Margit népkönyvtárost a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Leshegy ® Enying-Leshegy

LOVASBERÉNY

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kosuth u. 192. Községháza. Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 46. Könyvtáros neve: a községi könyvtáros Albrecht György helyett Tóth István. Olvasók száma: 12.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. 185. Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési bizottság. Kötetszám: 40. Könyvtáros neve: Horváth Gyula. Olvasók száma: esetről esetre színdarabszereplők, tanítók, párttagok, ügyvezető.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Hunyadi u. 376. Fenntartó, tulajdonos: volt iparos olvasókör. Kötetszám: 108 (jelenleg zár alatt van a belügyminiszter intézkedéséig.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a községi tanácsházban van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 29-én sürgeti, hogy a körzeti könyvtár által letelepített népkönyvtárba szállított könyvanyag ládáját küldje vissza a községi tanács vb.

VMMK Ir. 37/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Lovasberény
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Rábai Pál népműv. ügyv. Lovasberény
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
A községi népkönyvtáron kívül a gépállomás könyvtárának is rendelve lett.
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

lovasberény Állami Mezőgazdasági Gépállomás

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma: 1951. júl. 10. Kötetszám: 182.

VMMK ir. Letéti füzetek. Lovasberény ÁMG Népkönyvtár letétifüzet.

MAGYARALMÁS

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
Népkönyvtár javasolt helye: Tanácsház egyik irodahelyisége. Szekrényt, a kiadott szekrény megérkezéséig a tanács kölcsönöz.
Könyvtáros: Máder József, községi tanács vb könyvelője, pártonkívüli, DISZ kultúrfelelős.
A könyvtárak egyesítésével kapcsolatban a népművelési ügyvezető jelenti, hogy a községben csupán a DISZ-nek van néhány könyve, melyet átnézett, s selejtezés nélkül beolvasztható lesz a leendő népkönyvtárba.
Magyaralmás 1950. nov. 26. Ronto István tanács vb elnök, Cseh[......?] népműv. ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
[1950. dec. 21. Kötetszám: 203 = a bejegyzés áthúzva!] 1951. febr. 6. Kötetszám: 233.

VMMK ir. Letéti füzetek. Magyaralmás Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Magyaralmás
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Penc Imre népkönyvtáros Iskola Magyaralmás
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

MÁNY

Könyvtárak 1949-ben

1949-ben az I/22. számú vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

 

A könyvtár helye/típusa: földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: földművesszövetkezet. Kötetszám: 105. (Leltározás alatt.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Arany J. u. 275. Fenntartó, tulajdonos: áll. ált isk. Kötetszám: 127. Könyvtáros neve: Kalmár Sándor. Olvasók száma: 40.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Arany J. u. 275. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 73. Könyvtáros neve: Kalmár Sándor. Olvasók száma: 40.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Mány. Fenntartó, tulajdonos: Ref. egyház. Kötetszám: 23. Könyvtáros neve: Német B. Mihály.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. 1950. dec. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, Szekrény kell! Könyvtáros Herczeg[?] Erzsi. Láda visszaszállítása azonnal.
Észrevétel: könyvek ládában, utasítom a könyvtár megindítására.

FML XXIV–501/10. doboz

MARTONVÁSÁR

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. aug. 18. Kötetszám: 130.

VMMK ir. Letéti füzetek. Martonvásár Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtár a községi tanács VB elnökének intézkedését kéri. Ládába csomagolva kapták meg a községi népkönyvtár anyagát, és a ládát a körzeti könyvtár a mai napig nem kapta vissza.
1951. dec. 28.

VMMK Ir. 304/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Pöntör István népm. ügyvez. jelenti, hogy a községben a könyvtári munka még nem indult meg, mivel megfelelő helyiség nem áll rendelkezésre. A könyvtár összpontosítása folyamatban van.
Martonvásár 1952. máj. 29.

VMMK Ir. 104–3/1952.

 

A könyvtári felmérésre a vb. elnök jelenti, hogy a községben a földművesszövetkezetnek van kölcsönzéssel foglalkozó könyvtára. Szabadság u. 13. sz. alatt.
Martonvásár, 1952. júl. 26.

VMMK Ir. 865–35/16/1952.

 

A népkönyvtár vezetője Pöntör István ált. isk. igazgató, szül. 1907-ben.
Martonvásár, 1952. okt. 27.

VMMK Ir. 8652–3/2/1952.

MARTONVÁSÁR-KISMARTON

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: szabadműv. ügyv. könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: Fejér vm. szabadműv. felügyelői hiv. Kötetszám: 59. Könyvtáros neve: Szabó Sándor. Olvasók száma: 2.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. febr. 9. Kötetszám: 230. Átvevő: Szabó Sándor.

VMMK ir. Letéti füzetek. Martonvásár-Kismarton Népkönyvtár letétifüzet.

 

Mácsai Lajosné (febr. 14 és 29 között kelt) levelében kéri Szabó Lajos népm. ügyvezetőt, hogy a könyvtárat ünnepélyesen nyissák meg, s a megnyitásról jelentést kér. Tájékoztatást ad a könyvtár kezeléséről.

VMMK Ir. 36/1951.

 

A népkönyvtárt az MDP II. kongresszusa alkalmából szervezte a körzeti könyvtár, a febr. 18–24-e közötti 100 szervezendő könyvtár országos akciója keretében. A megnyitásról nem érkezett jelentés a körzeti könyvtárba.
1951. febr. 28.

VMMK Ir. 21/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése. Szabó Sándor népműv. ügyv. Kismarton
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

MÁTYÁSDOMB

(Neve 1952. júliusig: Feketepuszta)

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Feketepuszta 1950. aug. 5.
A megbeszélés tárgya: Új népkönyvtár létesítése, könyveket a Székesfehérvári Körzeti Könyvtártól küldünk ki. Könyvtáros: Agocs László.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Feketepuszta, 1950. nov. 7.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 26. Feketepuszta

 

Körzeti könyvtáros kartárs, Székesfehérvár
Kóczán Gézáné népm. ügyv. 1950. nov. 7-én közli, hogy a könyvtárosra vonatkozó kérdőívet még nem tudja mellékelni, mert az őszi munkák befejezése előtt nem tud senkit bevezetni ebbe a munkába. A könyvtárat még maga kezeli a régi népműv. ügyvezetővel, de a könyvtáros már ki van jelölve.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 26. Feketepuszta

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Feketepuszta
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Koczán Gézáné népműv. ügyv. Feketepuszta
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Mátyásdomb községi könyvtáros kérdezi a megyei könyvtárt, hogy a népkönyvtár kezeléséért jár e valami jutalom. Hat hónapja kezeli a könyvtárt és nem kapott érte semmiféle pénzt. Eddig nem volt alkalmazásban, csak most lett besorolva a községi tanácshoz a pü. csoporthoz.
Mátyásdomb, 1952. dec. 17.

VMMK Ir. 8653–7/1952.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

MÁTYÁSDOMB-ÁGOSTONPUSZTA

(Ágostonpuszta 1952-ig Déghez tartozott, 1952. júl.-ig Feketepusztához, melynek neve 1952. júl.-tól Mátyásdomb lett)

A körzeti könyvtár népkönyvtára

... Ágoston-pusztán ... 70 darab új könyvvel nyílik meg a községi könyvtár november 7-én.

Fejér megyei néplap. 1951. nov. 8. p. 4.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

 

Mátyáspuszta ® Kápolnásnyék-Mátyáspuszta

 

Mélykútpuszta ® Mezőfalva-Mélykútpuszta

MEZŐFALVA

(Neve 1951-ig Hercegfalva)

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A község neve szerepel az 1950. nov. 15-én kelt, könyvtárszervező körlevél iratanyagában.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A népkönyvtárt az MDP II. kongresszusa alkalmából szervezte a körzeti könyvtár, a febr. 18–24-e közötti 100 szervezendő könyvtár országos akciója keretében. A megnyitásról nem érkezett jelentés a körzeti könyvtárba.
1951. febr. 28.

VMMK Ir. 21/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. márc. 1-jén vasúton feladott egy könyvszekrényt a megnyitott és letelepített népkönyvtárnak. Jelentést kér a megnyitásról.

VMMK Ir. 47/1951.

 

A könyvtárat 1951. febr. 26-án adta át ünnepélyesen Simon Márton párttitkár Kossa László községi tanácstitkárnak. Könyvtári órák szerdánként 6 és 8 óra között lesznek Megérkezett a szekrény, az iskolában kívánja elhelyezni.
Hercegfalva, 1951. márc. 2. Zenálkó Etel tanítónő

VMMK Ir. 55/1951.

 

Mezőfalván 500 kötetes súlypontkönyvtár nyert elhelyezést.
A Népkönyvtári Központ kérésére jelenti Mácsai Lajosné 1951. márc. 28-án.

VMMK Ir. 80/1951.

 

Zenálkó Etel népműv. ügyv. kér könyvet (25 indián történetet), belépési nyilatkozatot, kartotéktartót. Három tanító "csinálgatja" a könyvkölcsönzést, egyenlőre nincs megfelelő könyvtáros.

VMMK Ir. 87/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Mezőfalva
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Zenalkó Etel népműv. ügyvezető
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
A községi népkönyvtáron kívül a gépállomás könyvtárának is rendelve lett.
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Mezőfalvi Állami Gépállomás könyvtárosa
Neve: Szalai Erzsébet
Lakhelye: Mezőfalva
Foglalkozása: bér és normafel.
Kora: 17.
Isk. végz.: 8 ált.
Könyvtáros-e hol?: Mezőfalva AMG
Mióta: 1952. szept. 1.
Könyvállománya: 320.

VMMK Ir. 1441–1/1952.

MEZŐFALVA-MÉLYKÚTPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: Szabadművelődési bizottság. Kötetszám: 46. Könyvtáros neve: Mészáros István. Olvasók száma: 42.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

MEZŐHÍDVÉG

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Az enyingi járási tanács vb. Oktatási és népművelési előadója 1952. szept. 17-én, ellenőrzése során megtekintette a mezőhídvégi kultúrotthont. A kultúrotthon kulcsát (mely egy tolvajkulcshoz volt hasonló) csak nehezen lehetett előkeríteni. Senki nem kísérte el. A kultúrotthon termében rendetlenséget és szemetet talált. A könyvszekrény berakva az öltözőbe, ajtaja kinyitva és a könyvek a legnagyobb rendetlenségben a szekrényben. Az öltöző ajtaja zár nélkül. Tehát egy egyszerű tolvajkulccsal az megy be, aki éppen csak akar. Nem csoda, hogy így aztán sorozatosan vesznek el a könyvek a kultúrotthonok könyvtáraiból.

VMMK Ir. 8652–3/3/1952.

 

1952. szept. 26. könyvtárellenőrzés, Kocsis István
A községi tanács titkára elmondja, hogy eddig nem törődött senki a könyvtárral, de ő felszámolja a hibákat, új, megfelelő könyvtárost állít be, és megindítja az olvasómozgalmat.
A könyveknek a 70 %-a elveszett, ennek felkutatása folyamatban van.

VMMK Ir. 865–3/1/1952.

MEZŐHÍDVÉD-REBECPUSZTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

MEZŐSZENTGYÖRGY

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár a Székesfehérvári Körzeti Könyvtárhoz tartozik. Tájékoztatást kér arról, hogy milyen művek vannak kinn a Veszprémi Körzeti Könyvtártól.
1950. jún. 14. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 22/1950.

 

Címzett: Kocsis István
A székesfehérvári körzeti könyvtár megindulásával a Veszprémi Körzeti Könyvtár anyagát vissza kell küldeni, mert a Fehérvári körzeti könyvtár küld le könyvanyagot. A havi jelentéseket Fehérvárra kell küldeni.
1950. júl. 25. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 50/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Mezőszentgyörgy 1950. aug. 3.
A megbeszélés tárgya: Veszprémi Körzeti Könyvtár könyveinek visszaküldése. A községben lévő könyvtárak egyesítése a tulajdonjog fenntartásával. Új könyvtáros választása. Új könyvtáros Babán[?] Imre.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Kocsis István útijelentése. Mezőszentgyörgy 1950. szept. 22.
A megbeszélés tárgya: a könyvtárak összevonása megtörtént. Olvasókör 4 van tíz-tíz taggal.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Augusztus havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1950. aug. 20. Kocsis István könyvtárvezető

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 30. Mezőszentgyörgy

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről, 1950. okt. 24. aláírás nélkül

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 30. Mezőszentgyörgy

 

Könyvtáros ifj. Kocsis István (Újpest, 1931.) Édesapja mellett segédkönyvtáros volt, mióta apja körzeti könyvtáros lett, azóta vezeti a könyvtárat.
1950. okt. 24.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 30. Mezőszentgyörgy

 

Címzett: Rohovszky Rudolf népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
1950. dec. 24.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 30. Mezőszentgyörgy

 

Ifj. Kocsis István elvégezte a Népművelési Minisztérium 3 hetes bentlakásos könyvtárosképző iskolát 1950. nov. 3–28. között.

VMMK Ir. 20/1951.

 

Kalocsa Irén 1951. jan. 1-je óta a népkönyvtár kezelője. A könyvtárban 488 kötet könyv van és 230 olvasó. heti kétszer van 2-2 könyvtári óra.
Mezőszentgyörgy, 1951. jún. 6. Kalocsa Irén népkönyvtáros

VMMK Ir. 164/1951.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár olvasóteremben van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Dózsa könyvkiadó könyveiből ápr. 1-jén könyvkiállítást és vásárt rendeztek.
1951. ápr. 12. Kalocsa Irén népkvt. vez.

VMMK Ir. 100/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Mezőszentgyörgy
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kalocsa Irén népkönyvtáros Mezőszentgyörgy
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Kalocsa Irén 1951. január 1- óta kezelője a népkönyvtárnak
A könyvtárban 488 kötet van, 230 olvasó. Hetente kétszer 2-2 könyvtári órát tart

VMMK Ir. 164/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Mezőszentgyörgy. Népkönyvtáros neve: Kocsis Erzsébet.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

A megyei könyvtár felterjeszti javaslatát a Népkönyvtári Központnak az okt. 1-től díjazandó könyvtárosokra.
Negyedfüggetlenítésre javasolja Mezőszentgyörgy, népkönyvtáros. Olvasók száma 291. Kölcsönzött könyvek száma átlagosan meghaladja a 400-at.
1952. szept. 10.

VMMK Ir. 104–17/1952.

 

Iktatatlan levél, a csoportos iktatószám anyagában.
A megyei könyvtár részéről Kocsis István megyei könyvtáros levele a községi tanács vb elnökének. A jelenlegi községi könyvtáros, Kocsis Ferenc tanuló felmentését kéri a mezőszentgyörgyi népkönyvtár vezetése alól, mivel Székesfehérváron 1952. okt. 5-én tanulóotthoni elhelyezést nyert. A megyei könyvtár kéri az elnök hozzájárulását is. A megyei könyvtár új könyvtárvezetőnek ifj. Rohovszki Rudolf pedagógust javasolja.
1952. okt. 1.

VMMK Ir. 104/1952.

 

Szeptemberi munkájáért Kocsis Ferenc mezőszentgyörgyi népkönyvtáros könyvjutalomban részesült a megyei könyvtártól.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

A mezőszentgyörgyi népkönyvtár 400 kötet felett kölcsönzött októberben.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Rohovszky Rudolf népkönyvtáros Mezőszentgyörgy 1952. októberi munkájáért 100 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

MEZŐSZILAS

A körzeti könyvtár népkönyvtára

... Mezőszilason 220 kötettel ... nyílik meg a községi könyvtár november 7-én.

Fejér megyei néplap, 1951. nov. 8. p. 4.

 

A körzeti könyvtár kimutatásában az 1951 nov. 31-ig szervezett falusi népkönyvtárak között van felsorolva.

VMMK Ir. 281/1951.

 

A körzeti könyvtár szekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól a már letelepített népkönyvtáraknak: ... Mezőszilas ...
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

A könyvtár eddig nem működött, mert nem volt könyvjegyzék a könyvekhez. A körzeti könyvtár pótlólag küldi a könyvjegyzéket (208 mű, 215 köt.) Czárt Endre népművelési ügyvezetőnek.
1952. febr. 26.

VMMK Ir. 48/1952.

 

Czárth Endre népművelési ügyvezető a következőt jelenti 1952. szept. 22-én a könyvtári adatszolgáltatásra vonatkozó kérésre:
Addig, amíg a könyvtárnak szekrényt nem kapok, addig a jelentésem csak az lehet, hogy a könyvtár szekrény hiányában nem működik.

VMMk Ir. 173–14/1952.

 

1952. szept. 26. Könyvtárellenőrzés, Kocsis István
A helyi tanács nem tudja, hogy a körzeti könyvtár 1951-ben leküldött könyvanyaga hol van, kivizsgálják. A tanács elnöke ígéri, hogy a népkönyvtár 1952. okt. 15-én megnyílik, és egy megfelelő könyvtárost állít be. A tanácsnál lévő vándorkönyvtár ládáját és a körzeti könyvtár által kiküldött könyvládát is beküldi.

VMMK Ir. 8652–2/1952.

 

A Népkönyvtári Központ 1952. nov. 15-én kelt levélben közli, hogy egyik mezőszilasi dolgozó felhívta a figyelmüket, hogy a népkönyvtár könyvei egy kocsmában a földön hevernek. a Központ kéri a megyei könyvtárat, hogy nézzen utána, mi van Mezőszilason a népkönyvtárral.

VMMK Ir. 8651–7/4/1952.

 

A községben a kultúrotthon könyvtárosa nem Czárth Endréné, hanem Kiss András útfenntartó dolgozó.
Mezőszilas, 1952. nov. 20. Czárth Endréné népm. ügyvezető

VMMK Ir. 865–35/31/1952.

MOHA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Létfalvi Sándor népm. ügyvezető kartársnak
A könyveket az iskolai úttörő helyiségbe helyezzék el és a könyveket lehet kiadni a dolgozók részére olvasás céljából. A kiküldött könyvek száma 80 db, amennyiben kevésnek bizonyul, úgy kérjenek, küldünk.
Mellékelve 1 db. könyvszekrény kulcs.
1951. dec. 20. Kocsis István körzeti könyvtáros.

VMMK Ir. 298/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

A könyvtárak bejelentése ügyében a vb. titkár jelenti, hogy Moha községben csak a földművesszövetkezetnek van kölcsönkönyvtára, másnak nincsen.
Moha, 1952. júl. 6.

VMMK Ir. 865–35/13/1952.

MÓR

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Községháza. Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: A könyvtár a háború óta zárva van.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Somogyi-Bacsó u. 3. Fenntartó, tulajdonos: KIOSZ móri csoportja. Kötetszám: 590. Könyvtáros neve: Csepreghi István. Olvasók száma: 50.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: gépállomás. Fenntartó, tulajdonos: gépállomás. Könyvtáros neve: Orend Márta. Olvasók száma: 80.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

1949-ben a II/19. számú vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Mór 1950. aug. 18.
A megbeszélés tárgya: Új népkönyvtár szervezés. A községben lévő könyvtárak egyesítése a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros: Borszéki Lajos.
Észrevétel: A kultúrotthonban 6-700 db régi könyvet találtam, mind használhatatlan.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Mácsai Lajosné körzeti könyvtáros kéri a népművelési ügyvezetőt, hogy a Mór község tulajdonában lévő könyvekről készítsen jegyzéket. A selejtezendő műveket a selejt lista szerint küldje a Népkönyvtári Központ budapesti raktárába. A megmaradt könyvek az olvasók rendelkezésére bocsáthatók. E munka elvégzésétől függ a könyvanyag kiküldése a körzeti könyvtárból.
1950. aug. 21.

VMMK Ir. 66/1950.

 

Töltéssy Kálmán népművelési ügyvezető megkezdi a körzeti könyvtár által küldött alapkönyvtár könyveinek a feldolgozását.
1950. szept. 14.

VMMK Ir. 83/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Mór 1950. okt. 4.
A megbeszélés tárgya: könyvtáregyesítés megtörtént.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Népkönyvtárunk f. hó 15-én nyílt meg, azóta a mai napig egyízben volt kölcsönzés. ... Olvasóköröket csak akkor tudjuk beindítani, ha már a kultúrotthonunk is beköltözik abba az épületbe, ahol népkönyvtárunk már működik.
1950. okt. 24. Töltéssy Kálmán könyvtáros

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 33. Mór

 

Könyvtáros: Töltéssy Kálmán, tanító, népművelési ügyv. 29 éves
Lakása: Mór. Perczel Mór u. 10., végzettsége tanítóképző
1950. okt. 23.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 33. Mór

 

Címzett: Töltéssy Kálmán népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
9. Tömegszerv. támogatás: Tagságukat igyekeznek a az olvasók táborába tömöríteni. Az MNDSz a népkönyvtárba egy elvtársnőt adott a könyvtáros mellé segítőnek
10. Jelentések és észrevételek: Ebben a hónapban, mint a könyvtár második hónapjában fellendült az olvasók száma. Az alapkönyvtár könyvein kívül a többi könyveket is nagy számban olvasták. Olvasók száma tovább fog növekedni. Ebben a hónapban teljesen befejeződött a községben lévő könyvtárak egyesítése. Kb. 1000 kötet könyv van így a népkönyvtárban. Közeljövőben már a kultúrotthonban fognak a szervezetek működni és akkor már az olvasókörök is megindulnak.
Mór, 1950. nov. 26. Töltéssy Kálmán könyvtáros

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 33. Mór

 

Töltéssy Kálmán kb. 50 drb belépési lapot és olvasójegyet kér és 200 drb könyvet. (Kocsis ünnepek előtt itt volt, ígérte, hogy újévre megjönnek a könyvek. Kölcsönzés minden szerdán 5–8-ig. Kartont is kér azokhoz a könyvekhez, amihez nincs, vagyis nem alapkönyvtáriak. A járási kultúrverseny döntőjén lesz a kultúrotthon avatása, szeretné, ha a népkönyvtár is teljesen rendbe lenne.
Körzeti könyvtárban iktatva: 1951. jan. 10. Külzeten: Személyesen elintézve: I. 22.

VMMK IR. 8/1951.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Töltési Kálmán népkönyvtáros Mór
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Töltéssy Kálmán népm. ügyv. Mór
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Mór. Népkönyvtáros neve: Paulkovits [!Paulikovics] József.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

Jegyzőkönyv a Móri Járási Kultúrotthon könyvtárhelyiségében, 1952. május 28-án. Töltéssy Kálmán volt népkönyvtáros átadja leltár alapján Paulikovics Tibor jelenlegi népkönyvtárosnak a könyvtárt.
A körzeti könyvtártól kapott könyvekből van 385 drb, kölcsönzésre kint van 304 drb. összesen 689 drb. Az összevont könyvtárak anyagából a kölcsönzési könyvekkel együtt 716 drb. könyvet vettek leltárba. Így összesen a Móri Járási Kultúrotthon népkönyvtárában 1405 drb. könyv van.

VMMK Ir. 856–7/1/1952.

 

A körzeti könyvtár aug. 20-a alkalmából jutalomra javasolja Paulkovics Tibor népkönyvtárost és aktíváját Heim Ferencet. Míg a népkönyvtáros a sztálinvárosi építkezésen részt vett a DISz táborban, aktívája egyedül is jól vezette a könyvtárat. Mivel a könyvtáros a sztálinvárosi munka után a kisgyóni bányában helyezkedett el, az aktíva most is mindig besegít, ha a könyvtáros – akadályoztatása miatt – nem tud a könyvtárba jönni.
Április: beiratkozott olvasó: 460, kölcsönzés: 994 [?köt.]
Május:             "                      : 470,          "        : 900
Június:            "                      : 496,          "         : 932
1952. júl. 21. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 865–13/1952.

 

A megyei könyvtár felterjeszti javaslatát a Népkönyvtári Központnak az okt. 1-től díjazandó könyvtárosokra.
Félfüggetlenítésre javasolja Mór járási kultúrotthon könyvtárosát. Olvasók száma 512. Kölcsönzött könyvek száma: 1.130.
1952. szept. 10.

VMMK Ir. 104–17/1952.

 

A móri népkönyvtárban szeptemberben 572 olvasó 1046 könyvet kölcsönzött. Heim Ferenc könyvtárost a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

1952 októberében a móri népkönyvtárban 1259 könyvet kölcsönöztek – ez az október legjobb megyei eredménye volt.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Heim Ferenc népkönyvtáros Mór 1952. októberi munkájáért 180 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Heim Ferenc
Lakhelye: Mór
Foglalkozása: tanuló
Kora: 18 év.
Isk. végz.: 2 gimn.
Könyvtáros-e hol?: Mór
Mióta: 1952. aug.
Könyvállománya: 1491
Olvasók száma: 593
Havi forgalom: 1366

VMMK Ir. 1441–1/1952.

MÓR-ÁRKIPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: II/19. sz. szabadművelődési vándorkönyvtár. Kötetszám: 45. Könyvtáros neve: Futó Magdaléna. Olvasók száma: 20.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

MÓR-TÍMÁRPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: áll. népiskola szertára. Fenntartó, tulajdonos: VKM, szabadműv. felügyelőség. Kötetszám: (tanítói) 46, (ifjúsági és szabadművelési) 5. Könyvtáros neve: Pivovárcsi József. Olvasók száma: 10.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

NADAP

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Községi népkönyvtár

A könyvtárak felmérésére a tanács vb-titkára jelenti, hogy a községben népkönyvtár nincsen.
Nadap, 1952. szept. 6.

VMMK Ir. 865–4/1952.

 

A megyei könyvtár 1952. nov. 14-én értesíti Nadap Községi Tanács VB. elnökét, hogy a múlt héten feladott a község részére 100 kötet könyvet községi népkönyvtár létesítése céljára. Megfelelő elhelyezést, könyvtáros kijelölését kéri.

VMMK Ir. 8652–15/1952.

NÁDASDLADÁNY

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. szükségtanterme, községi könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: község kultúrbizottsága. Kötetszám: 440. Könyvtáros neve: dr. Keresztes Imre. Olvasók száma: kb. 30.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 18. Horváth József népnevelési ügyvezető
A könyvtár javasolt helye: ált. iskola szükségtanterme.
Javasolt könyvtáros: Németh László (Tőzegkitermelő N.V. gondnoka), segédkönyvtáros Czeider János (irodai alkalm.)

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

A könyvszállítmány megérkezett.
1950. márc. 14.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Nádasdladány ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Mácsai Lajosné 1950. jún. 4-én látogatta meg a könyvtárt. Ekkor történt meg a könyvek szekrénybe rakása. Könyvtáros: Czeider János. A könyvekkel nem érkezett kísérőjegyzék. Lenin válogatott 2. köt. van, 1. köt nincs.

VMMK Ir. 61/1951. 1950. évi útiszámlák

 

Nyitvatartás: vasárnap 8–10 óráig
Olvasók száma: 28 (májusban 10 férfi és 3 nő, júniusban 10 férfi és 5 nő iratkozott be.
Nádasdladány, 1950. jún. 25. Czeider János

VMMK Ir. 25–2/1950.

 

Megyeri Borbála útijelentése. Nádasdladány 1950. szept. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárak egyesítése.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Könyvtáros: Czeider János, (Nádasdladány, 1913.) gazdálkodó.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 12. Nádasdladány [!]

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Nádasdladány, 1950. nov. 3.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 12. Nádasdladány [!]

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése.
Czeider János népkönyvtáros Nádasdladány
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Nagyhantos ® Hantos

NAGYLÓK

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: MDP helyisége, községi népkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 138. Könyvtáros neve: Szkladányi Károly. A könyvtár most kezdi működését, miután a könyvszekrény beszerzése lehetővé vált (aug.).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

Községi népkönyvtár

A Népművelési Minisztérium kérésére Mácsai Lajosné jelenti, hogy Nagylókon kb. 150 kötetes könyvtár van.
1950. okt. 20.

VMMK Ir. 106/1950.

 

Nagylókon 1952. aug. 27-én járt Kocsis István. Az akkori megállapodás szerint szept. 4-én a megyei könyvtár megküldött 200 db könyvet. A tanácselnök ígéretet tett, hogy a könyveknek helyiséget, szekrényt és könyvtárost biztosít. Kocsis szept. 11-én megy ismét Nagylókra, addig ne bontsák fel a könyvládát.
1952. szept. 4.

VMMK Ir. 104–13/1952.

NAGYLÓK-KISLÓK

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: földművesszövetkezet. Kötetszám: 121. Könyvtáros neve: Siják János. A könyveket két hete küldte a SZÖVOSZ (aug.).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A Népművelési Minisztérium kérésére Mácsai Lajosné jelenti, hogy Kislókon 130 kötetes könyvtár létesült 1949 telén.

1950. okt. 20.

VMMK Ir. 106/1950.

NAGYLÓK-SZILFAMAJOR

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: szabadművelődési ügyv. könyvtára. Kötetszám: 51. Könyvtáros neve: Pántos Ferenc.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

NAGYVELEG

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: államkincstár. Kötetszám: 78+97+185. Könyvtáros neve: Balogh János. Olvasók száma: 150.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

Községi népkönyvtár

Megyeri Borbála útijelentése. Nagyveleg 1950. szept. 30.
Tárgy: könyvtár kérdése.
Észrevétel: könyvtárat 5-ig egyesíteni.

FML XXIV–501/10. doboz

NAGYVENYIM

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 17. Könyvtáros neve: Papp Imre. Olvasók száma: 2.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Olajgyár. Fenntartó, tulajdonos: Nagyvenyimi Növényolajipari N. V. Kötetszám: 32. Könyvtáros neve: Küminka [?] Ferenc. Olvasók száma: 15.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtár Sztálin születésnapja alkalmából (1951. dec. 21.) küldte a könyvtárat. Átvétele csak később történt meg, mivel a népműv. ügyv. szabadságon volt és nem tartózkodott a községben. Elhelyezése a nagyvenyim-szőlőhegyi iskolában. Könyvtári órák: szerda 5-től 7-ig.
Kezelője: Poór Erzsébet népműv. ügyv.
Nagyvenyim, 1952. jan. 5.

VMMK Ir. 36/1952.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

Nagyvenyimi Növényolaji N. V. üzemi könyvtára

Mácsai Lajosné 1950. júl. 13-án ellenőrizte az üzemi könyvtárt, mely nagyon szép és rendesen kezelt. Könyvtárt az üzem nem kér, csak csereanyagot. A látogatott: Gál Rozália.

VMMK Ir. 61/1951. 1950. évi útiszámlák

 

Örspuszta ® Pusztaegres-Örspuszta

PÁKOZD

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Budai út 168. "Petőfi népkönyvtár". Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 151. Könyvtáros neve: Steigervald Ferenc. Olvasók száma: 230.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: szabadműv. biz könyvtára. Kötetszám: 36. Könyvtáros neve: Szabó Kálmán. Olvasók száma: 20.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A könyvtár elhelyezésére alkalmas helyiség rendelkezésre áll a földművesszövetkezet tulajdonát képező épületben. A könyvek ideiglenes elhelyezésére két kisméretű szekrény van.
A könyvtárosi teendőkre Nagy Jánosné kap megbízást (háztartásvezető, az MNDSz kultúrvezetője.
Pákozd, 1950. nov. 26.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
Ezen irat átadójának szíveskedjék kiadni az itteni népkönyvtár céljaira juttatott könyvtári könyveket az egyidőben beküldött láda felhasználásával.
Pákozd 1950. nov. 26. Szkladányi Károly ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Pákozd
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Szkladányi Károly népműv. ügyv. Pákozd
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A népkönyvtár forgalma még nem indult meg, erre legfeljebb október hónapban kerülhet sor.
Szkladányi Károly népműv. ügyv. 1951. szept. 30.

VMMK Ir. 238/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Pákozd. Népkönyvtáros neve: Kiss Nándorné.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

PÁKOZD-BÖRGÖNDPUSZTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Gresmajer Irén népművelési ügyvezető Börgönd
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Pákozd-Börgönpt. Népkönyvtáros neve: Lelovit Sándor.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

Lelovics Sándor (Pákozd-Börgöndpuszta) felterjesztése jutalomra: A lakosság 14 %-a olvasó. Pontos, lelkiismeretes szervező, jó eredményekkel dicsekedhet, bár kis helyen működik és a forgalmat jelző számok viszonylag kicsinyek.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapja alkalmából, dec. 21. Lelovics Sándor 200 Ft jutalomban részesült a Népkönyvtári Központtól

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

PÁTKA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. 1. községháza. Fenntartó, tulajdonos: szabadműv. tanács, sz.m. Felügy. vándorkönyvtára, a pártok által összeadott népkönyvtár. Kötetszám: 103. Könyvtáros neve: Szűcs Lenke. Olvasók száma: augusztusban 21.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A község neve szerepel az 1950. nov. 15-én kelt, könyvtárszervező körlevél iratanyagában.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Pátka
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kardos János népműv. ügyv. Pátka
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Pátka. Népkönyvtáros neve: Molnár János.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

Paulapuszta ® Lajoskomárom-Paulapuszta

PÁZMÁND

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A népkönyvtár részére a helyi tanács a napközi otthon helyiségében biztosít helyet és ideiglenesen szekrényt is ad. Könyvtáros Mizera István (apaállatkezelő, MDP tag lesz.
Pázmánd, 1950. nov. 17. Szabó Vencel népműv. ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 29-én sürgeti, hogy a körzeti könyvtár által letelepített népkönyvtárba szállított könyvanyag ládáját küldje vissza a községi tanács vb.

VMMK Ir. 37/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Pázmánd
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Szabó Vencel népművelési ügyvezető Pázmánd
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Pázmánd. Népkönyvtáros neve: Neszmélyi György.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

A könyvtárak felmérésére a vb. titkár jelenti, hogy Pázmánd községben kölcsönzéssel foglalkozó könyvtárak nincsenek.
Pázmánd, 1952. aug. 30.

VMMK Ir. 865–35/17/1952.

 

Szeptemberi munkája alapján Neszmélyi György pázmándi könyvtárost a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Neszmélyi György pázmándi könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

PERKÁTA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

 

Az Állami Mezőgazdasági Gépállomás Perkáta 1951 májusában a körzeti könyvtár felszólítására leadta a vándorládát Székesfehérváron a körzeti könyvtárnak.
Perkáta, 1951. szept. 21. Palotai László g.áll. vez.

VMMK Ir. 221/1951.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 19. Soltész Stefánia népnev. ügyv.
A könyvtár javasolt helye: MNDSZ székháza.
Javasolt könyvtáros: A kijelölt személy nem volt itthon, később jelentik.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 16.
A könyvszekrény és az első könyvszállítmány megérkezett.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Perkáta ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár az MNDSz székházban van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Soltész Stefánia népműv. ügyv. Perkáta MNDSz székház
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Pettendpuszta ® Káponásnyék-Pettendpuszta

POLGÁRDI

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. 1. sz. épületének emeleti kisterme. Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési bizottság. Kötetszám: 425. Könyvtáros neve: Tóth János. Nyitva minden vasárnap 11–12 óra között.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A népkönyvtár helyiségéül a földművesszövetkezet olvasótermét, könyvtárosául pedig Papp Lajost jelöljük (fm.ügyv., MDP tagja, a Függetlenségi Népfront titkára), helyetteséül pedig Bakos Rezsőt (fm. szöv. alkalmazott, pártonkívüli, a DISZ tagja).
A könyvek elhelyezésére szekrény rendelkezésre áll.
Polgárdi 1950. nov. 24. Fejes József népművelési ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 28. Kötetszám: 272.

VMMK ir. Letéti füzetek. Polgárdi Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a községi tanácsházban van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A körzeti könyvtártól nem letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. febr. 2. Kötetszám: 236.

VMMK ir. Letéti füzetek. Polgárdi Népkönyvtár letétifüzet.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 29-én sürgeti, hogy a körzeti könyvtár által letelepített népkönyvtárba szállított könyvanyag ládáját küldje vissza a községi tanács vb.

VMMK Ir. 37/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Polgárdi
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Fejes József népműv. ügyv. Polgárdi
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvtár egyesítés
A szövetkezet csak hosszas vita után adta le [!át] a könyveket.
1951. máj.

VMMK Ir. 135/1951.

 

Községi könyvtáros: Papp Lajos (szül. 1927) foglalkozása: szöv. ügyvezető.
Polgárdi, 1952. szept. 12.

VMMK Ir. 173–10/8/1952.

 

Mericske Rezső 1952. okt. 12-én jelenti a megyei könyvtárnak
Okt. 1-én kapta meg a könyvtár kulcsait, leltár helyett egy gépelt katalógussal. Ennek alapján átnézte és átrendezte a könyvtár. Van 300 körzeti könyvtártól kapott könyv és 400 saját, ez utóbbinak a fele selejtezendő lenne. Az eddigi munkáról jobb ha nem beszél. Az elmúlt 10 nap alatt 89 tagot szervezett be és kb. 200 könyvet adott ki olvasásra. Ezzel ki is merült a könyvtár kapacitása, könyveket kér.
A megyei könyvtár nov. 17-én 280 kötet könyvet küldött.

VMMK Ir. 8652–7/1952.

 

Októberi munkájával második helyezést ér el a polgárdi népkönyvtár, ahol 639 könyvet kölcsönöztek ki.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Mericske Rezső népkönyvtáros Polgárdi 1952. októberi munkájáért 120 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Mericske Lajos polgárdi könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

PUSZTAEGRES-ÖRSPUSZTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtár által küldött könyvtár 1951. dec. 27-én érkezett meg. Mivel kultúrház nincs, így az iskolában kapott elhelyezést. Kezelője Horváth Józsefné népműv. ügyv.
Őrspuszta, 1952. jan. 17.

VMMK Ir. 18/1952.

PUSZTASZABOLCS

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: földművesszövetkezet. Kötetszám: 140. Könyvtáros neve: Pozsonyi Erzsébet. A könyvtár most érkezett.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Pusztaszabolcs. Fenntartó, tulajdonos: DÉFOSz. Kötetszám: 30. Könyvtáros neve: Ollé Júlia. Olvasók száma: 1 [egy].

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Velencei u. 1., nevelői könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 163. Könyvtáros neve: Vadkerti Sándorné. Olvasók száma: 15.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: ált isk. ifjúsági könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 54. Könyvtáros neve: Szatori Gizella (tanuló). Olvasók száma: 300.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: MÁV állomás. Fenntartó, tulajdonos: üzemi bizottság. Kötetszám: 130. Könyvtáros neve: ifj. Molnár Árpád. Olvasók száma: 60-65.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Magyar Állami Mezőgazdasági Gépüzem Gépállomása, szabadművelődési vándorkönyvtár. Kötetszám: 46. Könyvtáros neve: Makó Imre. Olvasók száma: kb. 80.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyeri Borbála útijelentése. Pusztaszabolcs 1950. okt. 10.
Tárgy: könyvtáregyesítés.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A könyvtárt a pártkongresszus tiszteletére adták át. A párttitkár nyitotta meg 1951. febr. 24-én d. u. 7 órakor és a tanács titkára vette át.

VMMK Ir. 21/1951.

 

A körzeti könyvtár által vasúton küldött könyvszekrény kulcsának mellékelt megküldése.
1951. május. 8.

VMMK Ir. 130/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Pusztaszabolcs
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Csefko György népműv. ügyv. Pusztaszabolcs
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvtár egyesítés
A tömegszervezetek önként ajánlották fel könyvanyagukat egységesítésre a népkönyvtárba.
1951. máj.

VMMK Ir. 135/1951.

 

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
A községi népkönyvtáron kívül a gépállomás könyvtárának is rendelve lett.
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

 

Könyvtárellenőrzés, 1952. szept. 13. Kocsis István
Almási László, a helyi népkönyvtár vezetője lemondott, a tanács sürgősen állítson be helyette megfelelő könyvtárost.
A körzeti könyvtár által leküldött könyvszekrényt, mely jelenleg a csúcspártszervezet helyiségében van, haladéktalanul adják vissza a könyvtárnak.

VMMK Ir. 8652–6/1952.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Szente Rozália
Lakhelye: Pusztaszabolcs
Foglalkozása: Ker. gyak.
Kora: 16 év.
Isk. végz.: 8 ált.
Könyvtáros-e hol?: Pusztaszabolcs
Mióta: 1952. nov. 17.
Könyvállománya: 400
Olvasók száma: 105
Havi forgalom: 136

VMMK Ir. 1441–1/1952.

PUSZTASZABOLCS-SZABOLCSPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk., népkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: szabadműv. biz. (MKP adománya.) Kötetszám: 102. Könyvtáros neve: Csefkó Olga. Olvasók száma: 27.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

PUSZTAVÁM

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: MDP könyvtára. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 95. Könyvtáros neve: Berne József. Olvasók száma: 40.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: ált. isk., szabadművelődési könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési bizotts. Kötetszám: 42. Könyvtáros neve: Pálinkás Ferenc.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: ált. isk., tanítói könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 28. Könyvtáros neve: Sík Antal.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

Bányatelepi népkönyvtár

Horváth Zsuzsa útijelentése. Pusztavám 1950. júl. 14.
Tárgy: a bányatelepi kultúrmunka kiértékelése. Könyvtár van.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Kocsis István útijelentése. Pusztavám 1950. dec. 22.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés.

FML XXIV–501/10. doboz

RÁCALMÁS

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
Könyvtár kijelölt helye: szövetkezeti székház. Javasolt könyvtáros: Mosonyi János, dohányárudás, MDP tag, szöv. könyvtáros.
Szekrény van.
Rácalmás 1950. nov. 25. Molnár Jenőné népm. ügyv.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

1951. febr. 8-án Molnár Jenőné népm. ügyv. jelenti a körzeti könyvtárnak, hogy még 1950-ben a megyei népm. titkártól értesítést kaptak, hogy a községben 150-200 kötetes alapkönyvtárat létesítenek. A mai napig nem érkezett meg, kivéve egy 16 kötetes könyvtár, mely a községi tanácson van elhelyezve, mivel semmi utasítás nem jött hogy kié. Így havi adatszolgáltatást nem tudnak küldeni.
Mácsai Lajosné közli, hogy a BELSPED-del még 1950. dec. 29-én elszállítatta vasúton a közs. tanács címére – nézzenek utána az állomáson.

VMMK Ir. 32/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 29-én sürgeti, hogy a körzeti könyvtár által letelepített népkönyvtárba szállított könyvanyag ládáját küldje vissza a községi tanács vb.

VMMK Ir. 37/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Molnár Jenőné népműv. ügyv. Rácalmás
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A Kulcsra kiküldött könyvekből Rácalmás a saját jegyzéke alapján válogassa ki a könyveit, és elismervény ellenében vegye át.
1951. nov. 20.

VMMK Ir. 210/1951. Népkönyvtár átadás

 

A községben két hónapja lévő vb titkár jelenti, hogy eddig könyvtáros nem volt.
A mai naptól könyvtáros: Rédli Károly gyak. tanító (1934. márc. 23.)
1952. szept. 17.

VMMK Ir. 173–10/19/1952.

 

Jánvári Irén könyvtáros jelenti 1952. dec. 17-én érkezett levelében, hogy a rácalmási könyvtár nov. hóban még nem tudott működni. A könyvtár a kultúrotthonon kívül volt elhelyezve, a tanács vb többszöri szóbeli, majd írásbeli kérésére szállított át a mai nap a kultúrotthon egyik termébe. A könyvek száma 183. Tüzelő hiányában a hideg teremben nem tud könyvtári órát tartani, így olvasó nincs. Segítséget kér a megyei könyvtártól. [A tüzelő megvétele a községi tanács vb feladata lett volna.]

VMMK Ir. 8651–7/5/1952.

RÁCALMÁS-GALAMBOSPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: fiók ált. isk., szabadművelődés által kiküldött könyvtár. Kötetszám: 68. Könyvtáros neve: Chira Pál. Olvasók száma: 30.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

RÁCALMÁS-KULCS

Könyvtár 1949-ben

1949-ben az I/24. sz. vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A könyvtár egyenlőre a párthelyiségben lesz elhelyezve, amíg a kultúrház el nem készül. Javasolt könyvtáros: Decsi Pálné, htb., MNDSZ sajtófelelős. Szekrény ad kölcsön az iskola.
Kulcs 1950. nov. 21. Fekete János népműv. ügyv.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Fekete János népm. ügyv. a küldött könyvekről pontos darabszámot kér: a jegyzéken 168 drb van írva, hozzá csak 151 drb érkezett meg.
Kulcs, 1951. jan. 20.
Mácsai megküldi a könyvek jegyzékét, kéri, hogy a ládát a könyvek kirakása után küldjék vissza. 1951. febr. 3.

VMMK Ir.14/1951.

 

Cimzett: Kovács Matild nép. ügyv.
A körzeti könyvtár által Kulcsnak beküldött könyvek jegyzékét Mácsayné megküldi, és kéri a könyvek kiválogatását. (A küldemény ugyanis a Rácalmásnak szánt könyveket is tartalmazza.)
Székesfehérvár, 1951. nov. 20.

VMMK Ir. 210/1951. Népkönyvtár átadás

 

Az 1951 II. negyedévi folyóiratrendelés szerint a népkönyvtáros: Fekete János.

VMMK Ir. 86/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Kulcs
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Fekete János népműv. ügyv. Kulcs
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Lévai Péterné tanító 1951. nov. 11-én vette át a könyvtárat Fekete Jánostól. Ideiglenesen vállalta, mert 8 hónapos gyermeke mellett fizikailag nem tudja ellátni a feladatot.
Adatokat nem tud szolgáltatni, az elődje nem vezette a naplót.
1951. nov. 30.

VMMK Ir. 291/1951.

RÁCKERESZTÚR

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk., községi népkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 61. Könyvtáros neve: Weinranch Sándor. Olvasók száma: 24.
A könyvtárt "A Népkönyvtárakat Szervező Orsz. Biz. ajándéka" akció folytán 1948. ápr. 29-én az MKP helyi szervezete létesítette.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

1949-ben a II/21. számú vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

 

A II/21. sz. vándorládát a megyei népművelési felügyelő 1949. okt. 3-án kelt rendeletével a forgalomból bevonta, ennek alapján a népművelési ügyvezető beküldte Székesfehérvárra a Szabadműv. Felügyelőség címére 1949. nov. 24-én.
Ráckeresztúr, 1951. szept. 25.

VMMK Ir. 221/1951.

 

A ráckeresztúri népm. ügyvezető válaszol a körzeti könyvtár könyvtárselejtezésre vonatkozó körlevélére. Közli, hogy meg sem kapták a könyvtárt, s egyben jelenti, hogy a községben az iskolán kívül csak a földművesszövetkezetnek van számottevő könyvtára.
1951. márc. 1.

VMMK Ir. 56/1951.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. aug. 28. Kötetszám: 150. Átvevő: T. Szabó József.

VMMK ir. Letéti füzetek. Ráckeresztúr Népkönyvtár letétifüzet.

 

Ráckeresztúr községi tanács kezelésében lévő könyvtár kezelésével és vezetésével Baricza Erzsébet nyilvántartó ráckeresztúri lakost kérem megbízni.
Ráckeresztúr, 1952. júl. 3. dr. Sipos Géza vb titkár.
Tudomásul, Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 173–/10/1/1952.

 

Rebecpuszta ® Mezőhídvég-Rebecpuszta

 

Réhpuszta ® Alap-Réhpuszta

SÁRBOGÁRD

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A község neve szerepel az 1950. nov. 15-én kelt, könyvtárszervező körlevél iratanyagában.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár a községi tanácsházban van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Sárbogárd
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Németh István népkönyvtáros Tanácsház Sárbogárd
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A sárbogárdi új járási könyvtár leendő helyiségének címe: Ady Endre utca 87. A cím 1952. szept. 23-án közölve a Népkönyvtári Központtal. A címen található terményraktár átalakítási munkái okt. 7-e után megkezdődnek, s várhatóan 20-a körül befejeződnek. Okt. 7-e előtti héten a Népkönyvtári Központ bútorokat és 12 láda könyvet küldött a járási könyvtár számára.
1952. okt. 7. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–41/4/1952.

 

A sárbogárdi járási könyvtár 1952. nov. 7-én nyilt meg.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

SÁRBOGÁRD-ALSÓTÖBÖRZSÖK

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A könyvtár javasolt helye: általános iskola III. sz. épülete, Szt. István út 79.
Javasolt könyvtáros: Nagy László kereskedő tanonc. Betanítani Örsy József pedagógus fogja.
1950. febr. 6.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Alsótöbörzsök ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

A rengeteg iskolai munkám miatt a könyvtár rendezésére csak most kerülhetett sor. Könyvtári óra minden kedden 20 órától 21 óráig lesz. Holnap lesz az első.
Alsótöbörzsök, 1950. jún. 19. Greschner Jenő népm. ügyvezető

VMMK Ir. 21/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
A könyvváltás [!kölcsönzés] június végén kezdődött. A kiváltott könyveket nem nagyon hozzák vissza, ami talán a nagy dologi időnek tudható be.
1950. júl. 24. Greschner Jenő népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 16. Alsótöbörzsök

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Alsótöbörzsök, 1950. okt. 24. Greschner Jenő népműv. ügyvezető.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 16. Alsótöbörzsök

 

Geschner Jenő jelenti, hogy a Kérdőívet nem tudja felterjeszteni, mert az új könyvtáros véletlenül magával vitte Lillafüredre, ahova mint tszcs-tag 2 hetes üdülésre ment.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 16. Alsótöbörzsök

 

Címzett: Greschner Jenő, népműv. üv. Alsótöbörzsök
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Alsótöbörzsök, 1950. nov. 26. Greschner Jenő népm. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 16. Alsótöbörzsök

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Alsótöbörzsök
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Gresner Jenő népkönyvtáros Alsótöbörzsök Iskola István ut 79.
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Greschner Jenő, az alsótöbörzsöki ált. iskola igazgatója 1952. okt. 7-én kelt, a megyei Könyvtárnak címzett levelében közli, hogy elfoglaltságai (ig., tanítás, tanács vb tag) nem vállalja népkönyvtárosi kinevezését. A könyvtár az alsótöbörzsöki iskola épületében van elhelyezve. A helybeli népkönyvtáros Őrsy József kartárs volt, akit 1952. július 1-jével a sárbogárdi iskolába helyeztek.

VMMK Ir. 8651–1/1952.

SÁREGRES

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. 12. Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési bizottság. Kötetszám: 75 + (vándorkönyvtár) 45. Könyvtáros neve: Auguszt Lajos. Olvasók száma: 20.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvétele.
[A dátum rovata kitöltetlen]. Kötetszám: 350.

VMMK ir. Letéti füzetek. Sáregres Népkönyvtár letétifüzet.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Sáregres
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Molnár Lajos népművelési ügyv. Sáregres
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár ládába csomagolva küldte le a községi népkönyvtár anyagát. A ládát a mai napig nem kapta vissza. Kéri, hogy a tanács vb elnöke haladéktalanul intézkedjék a láda visszaküldéséről.
1951. dec. 28- Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 304/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

A már régen kinn lévő könyvládát 5 napon belül beküldik.
A tanácselnök könyvtárost javasolt Pákozdi Lídia személyében.

VMMK Ir. 1952. szept. 26. Könyvtárellőrzés, Kocsis István

 

Sárhatvan ® Káloz-Sárhatvan

SÁRKERESZTES

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Fő utca, szövetkezeti székház. Fenntartó, tulajdonos: EPOSz. Kötetszám: 120. Könyvtáros neve: ifj. Juhász István. Olvasók száma: 20-25.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: földművesszövetkezet. A könyvtár most érkezett (aug.).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A könyvek a községháza egyik szobájában, egy jelenleg üresen álló szekrényben lesznek elhelyezve. Javasolt könyvtáros: Szurok István, a DÉFOSZ eddigi könyvtárosa.
Sárkeresztes 1950. nov. 24. özv. Donáth Dénesné népműv. ügyvezető

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

Özv. Donáth Dénesné 1950. dec. 13-.án küldött be Fehérvárra ládát a könyvekért. A láda tetővel ellátott, lakattal zárható, privát helyről való, és már nem volt ideje ráírni a címet. Kéri, hogy ne cseréljék el, mert az nagyon kellemetlen lenne neki is.

VMMK Ir. 119/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 17. Kötetszám: 311. Átvevő: özv. Donáth Dénesné.

VMMK ir. Letéti füzetek. Sárkeresztes Népkönyvtár letétifüzetek.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Sárkeresztes
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Szurok István népkönyvtáros Sárkeresztes
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

A könyvtárak felmérésére a tanácselnökhelyettes válaszol:
A könyvtár a tanácsháznál van elhelyezve. Székesfehérvári körzeti könyvtár által alapítva. A helyi földm.szöv, DISZ könyveivel együtt van.
Sárkeresztes, 1952. júl. 26.

VMMK Ir. 865–35/8/1952.

SÁRKERESZTÚR

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: szabadművelődési könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési felügyelőség. Kötetszám: (ügyvezetői) 55 + (népkönyvtár) 60. Könyvtáros neve: Miklós Jenőné. Olvasók száma: 10.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: ált. isk., nevelői alapkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 62. Könyvtáros neve: Miklós Jenő. Olvasók száma: 25.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

SÁRKESZI

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. márc. 14. Szabó Gyula népnev. ügyvezető
A könyvszekrény és az alapkönyvtár első része megérkezett.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Sárkeszi

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Megyeri Borbála útijelentése. Sárkeszi 1950. szept. 14.
Tárgy: Könyvtárkérdés megvizsgálása. (Népműv. Minisztr. kaptak könyvtárat és nem használják.)

FML XXIV–501/10. doboz

 

Könyvtáros: Habi Károly, (Sárkeszi, 1933.) ipari tanuló. Lakás: Sárkeszi, Fő u. 21.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 13. Sárkeszi

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Sárkeszi
1950. nov. 4.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 13. Sárkeszi

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Szabó Gyula népműv. ügyv. Sárkeszi u.p. Nádasdladány
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

SÁROSD

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: földművesszövetkezet. Kötetszám: 200. Könyvtáros neve: Rapai László. A könyvtár ősszel fog megnyílni.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A könyvtár javasolt helye: részben a földművesszövetkezet könyvtárában, részben az iskolában. Könyvtáros egyenlőre Sándor Gézáné lesz, aki földm.szöv. könyvtáros, MDP és MNDSZ tag.
Sárosd 1950. nov. 23. Kőhalmy Anna népműv. ügyv.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtár június hóban öt új népkönyvtárat szervezett: ... Sárosd ... községekben.

VMMK Ir. 189/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Sárosd
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jelentés a 6 napos tanfolyam résztvevőiről (1952. nov. 30–dec. 6.)
Neve: Kovács Gizella
Lakhelye: Sárosd
Foglalkozása: könyvtáros
Kora: 17 év
Isk. végz.: 8 el.
Könyvtáros-e hol?: Sárosd
Mióta: 1952. nov. 20.
Könyvállománya: 250
Olvasók száma: -
Havi forgalom: -

VMMK Ir. 1441–1/1952.

SÁRSZENTÁGOTA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

 

Könyvtár 1949-ben

1949-ben az I/23. sz. vándorláda letéti helye.

VMMK Ir. 221/1951.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Könyvbarát megrendelése népkönyvtáraknak
1952. jún. 26.

VMMK Ir. 173–3/1/1952.

SÁRSZENTÁGOTA-FELSŐTÖBÖRZSÖK

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk., vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: Szabadművelődési Felügyelőség. Kötetszám: 46. Könyvtáros neve: Tóth Irén. Olvasók száma: 14.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

SÁRSZENTMIHÁLY

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyeri Borbála útijelentése. Sárszentmihály 1950. szept. 11.
Tárgy: Könyvtárral kapcsolatos feladat megbeszélése.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Népművelési ügyvezető Székhelyén
Értesítem a Kartársat, hogy vasárnap lesz a könyvtár felavatása. Kérem, hogy a Kartárs ez irányba tegye meg a szükséges előkészületeket. Központból megy ki előadó a népkönyvtár avatására.
1950. szept. 28. Mácsai Lajosné
Külzeten: Posta Zoltán Sárszentmihály
[vasárnap = október 1.]

VMMK Ir. 88/1950.

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Sárszentmihály ...

VMMK Ir. iktatás nélkül/1950.

 

Könyvtáros: Szabó István, (Sárszentmihály, 1925.) ált. isk. tanító. 1950. szept. 1-től tanít, Sárszentmihályon. 1950. okt. 21.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 39. Sárszentmihály

 

Címzett: Posta Zoltán népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
1950. nov. 30. Posta Zoltán könyvtáros helyett

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 39. Sárszentmihály

 

December havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
1950. dec. 20. Szabó István könyvtáros

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 39. Sárszentmihály

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár olvasóteremben van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Sárszentmihály
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Posta Zoltán népműv. ügyvez. Sárszentmihály
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Szabó István népkönyvtáros jelenti, hogy átvette a körzeti könyvtár által küldött 160 db könyvet.
1952. márc. 19.

VMMK Ir. 62/1952.

 

Jelentem, hogy a községben a Kultúrotthonnak van kölcsönkönyvtára. A könyvtár helye: Sárszentmihály község kultúrotthona. Fenntartója: Kultúrotthon. Sárszentmihály, 1952. júl. 28. Tanácselnök

VMMK Ir. 865–35/9/1952.

 

A könyvtáros neve: Szabó István szül. 1925. fogl. ált. isk tanító.
Sárszentmihály, 1952. szept. 2.

VMMK Ir. 173–10/4/1952.

SÁRSZENTMIKLÓS

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Sárszentmiklós
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Molnár László népműv. ügyv. Sárszentmiklós
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Sárszentmiklós. Népkönyvtáros neve: Nagy Erzsébet.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

SEREGÉLYES

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: földművesszövetkezet. Fenntartó, tulajdonos: földművesszövetkezet. Kötetszám: 116. Könyvtáros neve: Horváth Lajos. A könyvek most érkeztek (aug.).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Fő u. 3. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 98. Könyvtáros neve: Dénes Olga. Olvasók száma: 56.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Seregélyes. Fenntartó, tulajdonos: EPOSz. Kötetszám: 9. Könyvtáros neve: Szabó László. Olvasók száma: 35.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Címzett: Kiss József népműv. üv.
1950. nov. 28.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 49. Seregélyes

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Seregélyes
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kiss József népműv. ügyv. Seregélyes
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Seregélyes. Népkönyvtáros neve: Kiss József.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

A vb. elnök jelenti, hogy más könyvtár nincs, mint a seregélyesi Népművelési Bizottság könyvtára, mely a kultúrház helyiségében van Kiss József állami tanító népműv. ügyvezető hetenként kétszer cserél könyvet.
Seregélyes, 1952. júl. 28.

VMMK Ir. 865–2/1952.

 

A megyei könyvtár felterjeszti javaslatát a Népkönyvtári Központnak az okt. 1-től díjazandó könyvtárosokra.
Negyedfüggetlenítésre javasolja Seregélyes, népkönyvtáros. Olvasók száma: 361. Kölcsönzött könyvek száma két hónap kivételével 5-600 között.
1952. szept. 10.

VMMK Ir. 104–17/1952.

 

Kiss József jelenti 1952. szept. 29-én a megyei könyvtárnak
A könyvhéten minden nap tartott könyvtárat és sikerült az olvasótábort 416 főre szaporítani. Legalább 200 könyvet kér szekrénnyel. A mostani szekrényben kizárólag pártkönyvek és brosúrák foglalnak helyet, bár a párttagoknak és családtagjainak ad ki belőlük. de a legkeresettebb könyvek volnának a magyar irodalom könyvei. Ez sajnos elenyészően kevés. Eddig a könyvtárszoba nincs elintézve.

VMMK Ir. 8654–1/1952.

 

Szeptemberben szép eredmény ért el a seregélyesi népkönyvtár, ahol 416 olvasó 472 könyvet kölcsönzött ki. Kiss József könyvtárost könyvjutalomban részesítette a megyei könyvtár.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

Kiss József népkönyvtáros Seregélyes 1952. októberi munkájáért 100 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

 

Kiss József felterjesztése jutalomra: A lakosság 9,5 %-a olvasó. Pontos jelentésekben számol be az egyenletes fejlődésről.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára, dec. 21. Kiss József népkönyvtáros 200 Ft jutalomban részesült a Népkönyvtári Központtól.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

Seregélyes-gépállomás

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma: 1951. jún. Kötetszám: 140.

VMMK ir. Letéti füzetek. Seregélyes-Gépállomás Népkönyvtár letétifüzet.

SEREGÉLYES-SZŐLŐHEGY

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtár küldi a már előbb kiküldött vándorláda kulcsát Seregélyes-Szőlőhegyre, Erdélyi Endre népműv. ügyvezetőnek.
1952. jan. 31.

VMMK Ir. 25/1952.

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Domonkos Béla seregélyes-szőlőhegyi könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

SEREGÉLYES-ZICHYÚJFALU

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. (Vándorkönyvtár). Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Horváth Ernő. Olvasók száma: 27.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

Sinatelep ® Ercsi-Sinatelep

SOPONYA

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: tanítói könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 48. Könyvtáros neve: Fogarasi László.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: gazdasági szakkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: FM. Kötetszám: 59. Könyvtáros neve: Gáspár János (ref. lelkész).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: rendőrségi könyvtár. Kötetszám: 20. Könyvtáros neve: Végh István.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 20. Hollósy László népnevelési ügyvezető
A könyvtár javasolt helye: a nagylángi ált. iskola egy üres terme.
Javasolt könyvtáros: Örsi Emil (1930. febr. 3.) községi tisztviselő, segédkönyvtáros Kuti József (1928. júl. 24.) zenész.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 20.
A népkönyvtár megérkezett.
A megyei népművelési ügyvezető utasította Hollósy Lászlót, hogy a Földművelési Minisztérium gazdasági szakkönyvtárát, amely a református paplakban van elhelyezve a helyi népművelési bizottság – leltár szerint – vegye át, és a korszerűtlen könyvek selejtezése után csatolja a körzeti könyvtár alapkönyvtárához.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Soponya ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Kocsis István útijelentése. Soponya-Nagyláng 1950. aug. [18–22 között]
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtárak összevonása a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros Örsi Emil.
Észrevétel: a könyvtár nem működik.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Könyvtáros: Örsi Emil, 20 éves, s. nytó, 7 gimn. DISZ elnök, Soponya, Petőfi S. u. 204.
Budafok, 1930. febr. 3. Isk.: Budafok, Velence, Jászberény éd Buda. 1948 óta Soponyán él, szüleinél, mezőgazdasági munkát végez. DÉFOSz és DISz tag.
Soponya, 1950. okt. 30.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 14. Soponya

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
A könyvtár nem a megfelelő helyen van és így az olvasó közönség inkább a központi helyen lévő szövetkezeti könyvtárt látogatja.
Soponya, 1950. okt. 29.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 14. Soponya

 

Kocsis István útijelentése. Soponya 1950. nov. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés.
Észrevétel: a könyvtár nem működik.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Címzett: Hollósy László népmüv. üv. Soponya
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
A könyvtárak összevonása még nem történt meg.
Soponya, 1950. nov. 27.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 14. Soponya

 

Levél a körzeti könyvtárnak1950. nov. 30.
A könyvtár részére sikerült központi épületet kapni. Kb. a jövő hónapban tud a könyvtár beköltözni, jelenleg foglalt a helyiség. Hollósy László ügyvezető

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 14. Soponya

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Örsi Emil népkönyvtáros Soponya Községháza
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A községben egy népkönyvtár van, az Ady Endre Kultúrotthonban van elhelyezve a községi tanács vb. kezelésében. Könyvtárosa Szecsődi Mária soponyai lakos, DISz fiatal.
Soponya, 1952. júl. 25.

VMMK Ir. 865–3/1952.

 

A községi népkönyvtáros Szecsődi Mária (1935. ápr. 6.) a tanács vb hivatalában dolgozik.
Soponya, 1952. szept. 3.

VMMK Ir. 173–10/1952

SÖRÉD

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. pedagógiai könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 28. Könyvtáros neve: Pápay Gyula. Olvasók száma: 2.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Söréd 1950. aug. 18.
A megbeszélés tárgya: Népkönyvtár szervezése, a szöv. könyvtár egyesítése a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A könyvtárosi teendőket Pauer Sándor (1930. ápr. 29.) látta el, most katonai szolgálatot teljesít, a könyvtárosi teendőket most Keszi András (1895) népműv. ügyv. végzi.
Söréd, 1952. szept. 15.

VMMK Ir. 173–10/16/1952.

SUKORÓ

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Fő u. 98. Fenntartó, tulajdonos: Szabadművelődési Felügyelőség. Kötetszám: 51. Olvasók száma: 5.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. máj. 26. Kötetszám: 100.

VMMK ir. Letéti füzetek. Sukoró Népkönyvtár letétifüzet.

 

Körzeti könyvtár jelentése 1951. június hóról.
A körzeti könyvtár június hóban öt új népkönyvtárt szervezett: Sukoró ... községekben.

VMMK Ir. 189/1951.

SZABADBATTYÁN

(Neve 1950-ig: Falubattyán)

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Falubattyán, Szabadság tér. Fenntartó, tulajdonos: VKM szabadművelődés. Kötetszám: 66. Könyvtáros neve: Sárpataky Gábor. Olvasók száma: 5

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Szabadbattyán 1950. szept. 26.
A megbeszélés tárgya: új könyvtár szervezése, a könyvtárak összevonása a népkönyvtárba a tulajdonjog fenntartásával. Kultúrotthon avatása okt. 15. Könyvtáros Kovács István.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Szabadbattyán ...

VMMK Ir. ikt. n./1950.

 

Kocsis István útijelentése. Szabadbattyán 1950 nov. 3.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtárak összevonása. Könyvtáros dr. Biró Lászlóné pedagógus.
Észrevétel: nov. 5-én a könyvtár megnyílik.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Kocsis István útijelentése. Szabadbattyán 1950. nov. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtárak összevonása a tulajdonjog fenntartásával.
Észrevétel: könyvtár megkezdődött nov. 8-án.

FML XXIV–501/10. doboz

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Címzett: Dr. Biró Lászlóné tanítónő
A könyvtár most indult, kevesen ismerik, leginkább az ált iskola felső tagozata olvassa.
1950. dec. 1.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 50. Szabadbattyán

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Szabadbattyán
A Könyvbarát folyóirat megrendelése ifj. Kovács István népműv. ügyv. Szabadbattyán
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A megyei könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Kurcz Róza szabadbattyáni könyvtárost.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

SZABADEGYHÁZA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Fő u. 30. népkönyvtár. Könyvszekrény, helyiség nincs, ideiglenesen a tanítónő lakásán van elhelyezve. Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 188. Könyvtáros neve: Bodroghi Zoltánné. Olvasók száma: 34.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Rákóczi u. Vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 46. Könyvtáros neve: Szelle Mihályné. Olvasók száma: 56.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Fő u. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 146. Könyvtáros neve: Szalai Imréné. Olvasók száma: 21

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: üzemi. Fenntartó, tulajdonos: Szeszgyár N. V. Kötetszám: 176. Könyvtáros neve: Keller Rezső. Olvasók száma: 46.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Szabadegyháza
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Druhapolcsik Károly népműv. ügyv. Szabadegyháza
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Druhapolcsik Károly önéletrajza
Druhapolcsik Károly (1930. máj. 19.) 1951 márciusától a községbe telepített 240 kötetes népkönyvtár kezelője.
[A községben volt még könyvtára a földművesszövetkezetnek és a Petőfi Tsz-nek is.]

VMMK Ir. 144–2/1952.

SZABADHÍDVÉG

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Kocsis István útijelentése. Szabadhídvég 1950. aug. 5.
A megbeszélés tárgya: Új népkönyvtár létesítése és a községben lévő könyvtárak egyesítése a tulajdonjog fenntartásával. Könyvtáros: Csordás Sándor.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Vasárnap adják át ünnepélyes keretek között Szabadhídvégen a 200 kötetes népkönyvtárat.

Fehérvári népszava. 1950. szept. 3. p. 2.

 

Kocsis István útijelentése. Szabadhídvég 1950. okt. 25.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtárak összevonása. Könyvtáros Csizek László.
Észrevétel: könyvtár okt. 29-ig megindul.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Szabadhídvég
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Bence Ernőné népműv. ügyv. Szabadhídvég
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Szabolcspuszta® Pusztaszabolcs-Szabolcspuszta

SZÁR

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 19. Tar József népnev. ügyvezető
A könyvtár javasolt helye: ált. iskola egyik terme.
Javasolt könyvtáros Fórizs Jánosné (45 éves) újgazda felesége.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 16.
A könyvszekrény és a könyvek megérkeztek.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Szár ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Jelentem továbbá, hogy könyvtárunk annak ellenére, hogy 1950. április 4-én felavattuk, a könyvek kikölcsönzése még nem indult meg. Ennek oka, hogy mindezideig semmiféle utasítást nem kaptam sem a könyvtár megindítására, sem a könyvtárkezelésre vonatkozólag. Saját kezdeményezésemből a könyvtárat megindítani nem mertem. Könyvtárosom sincs, mert aki annak idején a könyvtár kezelését elvállalta, közben erről lemondott. Új könyvtárost ezideig még nem tudtam keríteni.
[Tájékoztatást kér a könyvtár kezelésére, a kölcsönzés lebonyolításának adminisztrációjára], hogy a nyár folyamán azt áttanulmányozva a könyvtárat szeptember 1-el megindíthassam.
Szár, 1950. jún. 16. Tar József népműv. ügyvezető.

VMMK Ir. 28/1950.

 

Szár község népművelés ügyvezetőjétől Megyei Tanács V.B. IX. népművelési alosztálya, Körzeti könyvtárnak. 1950. október 26.
Jelenti, hogy az alapkönyvtár, könyvtárkezelő hiányában okt. 29-én, a kultúrotthon felavatásával egyidőben nyílik meg. Az első kölcsönzés nov. 3-án este 7–8 óráig, utána minden pénteken, ugyanebben az időben. Kontra Mária szári óvónő lesz az alapkönyvtár kezelője.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 7. Szár

 

Könyvtáros: Kontra Mária (Bicske, 1928. szept. 17.) áll. óvónő. Lakás: Szár, Sztálin út 246.
Szár, 1950. okt. 23.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 7. Szár

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Szár, 1950. nov. 28. Kontra Mária

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 7. Szár

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Szár
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Kontra Mária népkönyvtáros Szár Kultúrotthon
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

SZÁR-ÚJTELEP

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: II/23. vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: VKM.
Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Novotny Lajos. Olvasók száma: 51.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

Szedrespuszta ® Sztálinváros-Szedrespuszta

 

Szilfamajor ® Nagylók-Szilfamajor

Sztálinváros

(1951 novemberéig Dunapentele)

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Magyar u. 271. (Szabadművelődési népkönyvtár.) Fenntartó, tulajdonos: Községi szabadművelődési Bizottság. Kötetszám: 66. Könyvtáros neve: Meggyes László. Olvasók száma: 17.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Magyar u. MDP helyiség. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 49. Könyvtáros neve: Sarsli [?] Klára. Olvasók száma: 15-20.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: EPOSz helyiség (EPOSz könyvtár). Fenntartó, tulajdonos: EPOSz. Kötetszám: 7. Könyvtáros neve: ifj. Pálmai Ferenc. Olvasók száma: 5.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Magyar u. DÉFOSz helyiség. Fenntartó, tulajdonos: DÉFOSz. Kötetszám: 30. Könyvtáros neve: Pósch Ferenc. Olvasók száma: 15.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Jantski vendéglő (Iparoskör könyvtára). Fenntartó, tulajdonos: Iparoskör vezetősége. Kötetszám: 65. Könyvtáros neve: Hingyi Mihály. Olvasók száma: 10.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Magyar u. 271. (Ált. isk. tanítói könyvtár.). Fenntartó, tulajdonos: VKM – áll. ált. isk. Kötetszám: 87. Könyvtáros neve: Hajas Györgyné. Olvasók száma: 17.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

Az építkezés, illetve a vasmű könyvtára

Kocsis István útijelentése. Dunapentele Mélyépítő Vállalat 1950. okt. 6.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés.
Észrevétel: új könyvek küldése nincs tisztázva.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. dec. 15. Kötetszám: 710. Átvevő: Baka Márton.

VMMK ir. Letéti füzetek. Dunapentele Népkönyvtár letétifüzet.

 

A Dunai Vasmű Központi Könyvtára olvasók nyilvántartása füzetet, olvasójegyet, törzslapot kér.
1951. márc. 3. Baka Márton könyvtáros

VMMK Ir. 76/1951.

Városi Könyvtár

A "József Attila" Városi Könyvtár 1951. jún. 8-án nyílt meg.

Fejér megye könyvtárügyének fejlődése dokumentumok tükrében. /1950–1952. Összeáll. Murányi Lajos. In: Fejér megyei könyvtáros, 1982. 2. sz. p. 71–72.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Városi Tanács Népkönyvtárának Dunapentele
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Baka Márton népkönyvtáros Dunapentele Dunai Vasmű [kihúzva]
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A dunapenteli városi könyvtár 1952. évi költségelőirányzata.

VMMK Ir. 193/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, mivel a már letelepített ópentelei népkönyvtár könyvei nyitott polcokon állnak.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

A sztálinváros-óvárosi könyvtáros, Horváth György végrehajtó, lemondott. Mivel a könyvek a körzeti könyvtár tulajdonát képezik, Répássy Károly a József Attila könyvtár vezetője az átvételt és az átadást az új könyvtárosnak a körzeti könyvtárral együtt szeretné elintézni. Ápr. 29-én Mácsai Lajosné személyesen adta át a könyvtárt Répássynak.

VMMK Ir. 77/1952.

SztálinvÁROS-SZEDRESPUSZTA

Üzemi könyvtár

Mácsai Lajosné 1950. júl. 13-án Dunapentele-Szedrespusztán felkereste az üzemi könyvtárt. Kezelője Gál István. (A látogatott aláírása helyen Dózsa István aláírás található.

VMMK Ir. 61/1951. 1950. évi útiszámlák

TABAJD

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Szabó György. Olvasók száma: 36.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A II/24. sz. vándorládát Szabó György népm. ügyv. már 2 éve beküldte a megyei Népművelési Központba, ahonnét azt Alcsút-Göböljárásra küldték ki.

Tabajd, 1951. szept. 30. Szabó György

VMMK Ir. 221/1951.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 17. Szabó György népnevelési ügyv.
A könyvtár javasolt helye: ált. isk. úttörő otthona, mert itt tartják a tömegszervezetek gyűléseiket.
Javasolt könyvtáros: Szabó György (33 éves) ig. tanító, segédkönyvtáros: Sáska János (19 éves) dolgozó paraszt.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 14.
Az alapkönyvtár anyaga megérkezett.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Tabajd ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Könyvtárkezelési tájékoztató körlevél kiküldése 1950. jún. 14-én a körzeti könyvtártól.
Válaszjelentés: Keller Ferenc ig.h. küldi a tabajdi állami iskolából a könyvtári könyvekről az elismervényt. 1950. júl 26.

VMMK Ir. 21/1950.

 

A békekérdéseinek legfontosabb irodalmát tartalmazó könyvjegyzék leküldése a körzeti könyvtártól. 1950. júl. 20.
1950. júl. 27-én Balázs István h. ig. 5 könyvet igényel.

VMMK Ir. 38/1950.

 

Címzett nélkül.
Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről, Tabajd
Tabajd, 1950. júl. 24. Keller Ferenc ig. h.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 8. Tabajd

 

Könyvtáros: Szabó György (Bicske, 1916. ápr. 24.) ig. tanító. Lakás: Tabajd, Kossuth l. u. 93.
Tabajd, 1950. okt. 24-én Szabó György.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 8. Tabajd

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről, Tabajd
Tabajd, 1950. okt. 24. Szabó György népműv. ügyv., könyvt.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 8. Tabajd

 

Címzett: Szabó György nép. üv. Tabajd
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről, Tabajd
Tabajd, 1950. dec. 1. Szabó György népm. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 8. Tabajd

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Tabajd
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Szabó György népművelési ügyvezető Tabajd Iskola
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A megyei Könyvtár, dec. 21-e alkalmából, a Népkönyvtári Központ könyvjutalmára javasolja Szabó György tabajdi könyvtáros.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

TÁC

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 18. Vasváry Irén népnev. ügyvezető
A könyvtár javasolt helye: a földművesszövetkezet egyik szobája.
Javasolt könyvtáros: Szöllősi Károly (1926. nov. 10.) kereskedősegéd.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Tác ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Táci népkönyvtári jelentés: minden vasárnap d. u. 1-től 3-ig nyitva.
Olvasók száma 12 (7 férfi, 5 nő) (májusban 12-en iratkoztak be)
1950. jún. 19. Vasváry Irén, ügyvezető

VMMK Ir. 25–2/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Tác 1950. okt. 5.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtáregyesítés. Könyvtáros Vasváry Irén.

FML XXIV–501/10. doboz

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Tác
Tác, 1950. okt. 25.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 15. Tác

 

Címzett: Vasváry Irén népműv. üv.
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
Tác, 1950. nov. 26.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 15. Tác

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Vasvári Irén népműv. ügyv. Tác Iskola
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A könyvtárak felmérésére a vb elnök jelenti, hogy a községben kölcsönzéssel foglalkozó szervezet a DISZ, a könyvtár elhelyezése a kultúrházban van.

VMMK Ir. 865–35/21/1952.

 

1952. szept. 26. Könyvtárellenőrzés. Kocsis István.
59 db könyv elveszett.

VMMK Ir. 8652–5/1/1952.

TÁC-FÖVENYPUSZTA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk./vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: Szabadművelődés. Kötetszám: 46. Könyvtáros neve: Garami Károly. Olvasók száma: 20.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. jan. 27. Kötetszám: 90. Átvevő: Garami Károly.

VMMK ir. Letéti füzetek. Tác-Fövenypuszta Népkönyvtár letétifüzet.

 

A Könyvbarát folyóirat megrendelése
Garami Károly népműv. ügyv. Tác-Fövenypuszta
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Tímárpuszta ® Mór-Tímárpuszta

TORDAS

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 16. Pöntör Edit népn. ügyv.
A könyvtár javasolt helye: míg a különálló helyiséget a község nem hozza rendbe, addig a népn. ügyvez. lakásán lesz a könyvtár elhelyezve.
Javasolt könyvtáros: Veszeli Sándor (20 éves) földműves.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 15.
Az alapkönyvtár részére a könyvek megérkeztek.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Tordas ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Könyvek elismervényének megküldése.
Tordas, 1950. júl. 29. Veszeli Sándor könyvtáros, Pöndör Edit népműv. ügyv.

VMMK Ir. 21/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Tordas
10. Jelentések és észrevételek: Több Jókai művet kérnek az olvasók
Tordas 1950. júl. 30.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 9. Tordas

 

Népműv. ügyv.-től, Tordas
A jelentést mellékelem.
A könyvtárosról kitöltendő kérdőívet azért nem küldtem még be, mert új könyvtárost kell választanunk. Veszeli Sándor volt könyvtárosunk katonai szolgálatra bevonult. Még eddig nem találtunk helyette alkalmas egyént. Tordas, 1950. okt. 25. Pöntör Edit

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 9. Tordas

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről Tordas
Tordas, 1950. nov. 1.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 9. Tordas

 

Az 1950. nov. 26-án kelt jelentés tévesen októberinek jelentve, ugyanazokkal a számadatokkal, mint a nov. 1-jén kelt jelentés.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 9. Tordas

 

Pöntör Edit népműv. ügyv. közli, hogy a katonai szolgálatra bevonult könyvtáros helyett ifj. Pintér Györgyöt választották meg könyvtárosnak.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 9. Tordas

 

Könyvtáros: Ifj. Pintér György, (Tordas, 1924. aug. 24.) asztalosmester. Tordas, Fő u. 176.
Önéletrajz kelte: Tordas, 1950. nov. 23.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 9. Tordas

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Tordas
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Pöntőr Edit népművelési ügyvezető Tordas Iskola
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

TORDAS-ERDŐMAJOR

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: VKM. (A tordasi szabadműv. ügyvezető szerint.)

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

ÚRHIDA

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: község, szabadműv. felügyelőség. Kötetszám: 128. Könyvtáros neve: Zalka Imre. Olvasók száma: 50-60.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A könyvtár elhelyezésére a földművesszövetkezet felajánlotta egyik irodahelyiségét. Egy szekrényt ad kölcsön az iskola.
Könyvtáros Magyar László, szövetkezeti ügyvezető lesz, MDP tagjelölt, a DISZ vezetőségi tagja, a falu ifjúságának egyik irányítója.
Úrhida, 1950. nov. 28. Fábián Ferenc titkár, Zalka Imre szab. műv. ügyv. Harangozó Lajos falutanács elnök.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1951. jan. 19. Kötetszám: 243. Átvevő: Zalka Imréné.
1951. jan. 21. Kötetszám: 83. Átvevő: Zalka Imréné.

VMMK ir. Letéti füzetek. Úrhida Népkönyvtár letétifüzet.

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Urhida u.p. Sárszentmihály
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Zalka Imréné népkönyvtáros Urhida u.p. Sárszentmihály
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

VAJTA

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 16. Sándor Frigyes népnev. ügyv.
A könyvtár javasolt helye: ált. iskola egy nem használt terme. Később állandó helye a jelenleg még egyházi tulajdonban lévő olvasó kör helyisége lesz, mely a már megindult kultúrotthon szervezésében is bele lett véve.
Javasolt könyvtáros: Suplitc József (27 éves) földműves.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 13.
A könyvszekrény és a könyvanyag első része megérkezett.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Vajta ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Könyvtárkezelési tájékoztató körlevél kiküldése 1950. jún. 14-én a körzeti könyvtártól.
Válaszjelentésben: a népkönyvtár nyitva tartása: vasárnap 11–13.
Olvasók száma 70.
Vajta, 1950. júl. 19. Sándor Frigyes népm. ügyv.

VMMK Ir. 21/1950.

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
A tömegszervezetek a saját könyveit átadta az Alapkönyvtárnak, kivéve a földművesszövetkezetet.
1950. július 22. Márkus József, Sándor Frigyes népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 21. Vajta

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
A DISZ szervezet tagjai elhatározták, hogy megindítják, illetve továbbfejlesztik az olvasómozgalmat, és a könyvtárnak megfelelő helyet keresnek.
A volt könyvtárost, Márkus Józsefet, mivel a pártszervezet lopásért kizárta tagjai közül, leváltottam, a helyettesét bevonultatta a Néphadsereg, ezért a következő értekezleten jelöljük ki az új népkönyvtárost.
Vajta, 1950. Okt. 24. Kajdi József népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 21. Vajta

 

Könyvtáros: Fehér Etelka, (Vajta, 1934. aug. 16.), segítő családtag. A helyi Népművelési Bizottság felkérésére elfogadtam ezt a megtiszteltetést ...
Vajta, 1950; nov. 5. Fehér Eta.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 21. Vajta

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről.
A DISZ vállalta a könyvtár aktivizáláshoz a falu dolgozóit.
A könyvtárt áthelyeztük a volt vajtai ifjúsági kör helyiségébe, ahol olvasó termet is rendeztünk be, ahol a fiatalok és dolgozók sakkozhatnak, rádiózhatnak, szórakozhatnak. Könyvtáros-helyettessé Kókány Pált választotta a népművelési bizottság. A hatalmas fellendülés a könyvtár helyiségének tudható be.
1950. nov. 21. Kajdi József népműv. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 21. Vajta

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Vajta
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Maász Jenő népműv. ügyv. Iskola Vajta
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Községi népkönyvtáros adatai: Abai Julianna (1912, Hercegfalva) tanítónő, Vajtán lakik
Vajta, 1952. szept. 16.

VMMK Ir. 173–10/17/1952.

 

Abai Júlia népkönyvtáros jelenti, hogy a könyvtár szépirodalmi művekben igen szegény, Magyar szépirodalmi műveket kér, különösen ifjúságit.
Vajta, 1952. okt. 10.

VMMK Ir. 8656–4/1952.

VÁL

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. 478. "Községi Népkönyvtár". Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 66. Könyvtáros neve: Gerecze Pál.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Vál. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 25. Könyvtáros neve: Horváth János. Olvasók száma: 30.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Kossuth u. 478., szabadművelődési könyvtár. Fenntartó, tulajdonos: Szabadműv. Biz. Kötetszám: 35. Könyvtáros neve: Gerecze Pál. Olvasók száma: 15.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Vál ...

VMMK Ir. ikt. n./1950.

 

Kocsis István útijelentése. Vál 1950. nov. 22.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés. Selejtezni kérem az összevont könyvtárak anyagát nov. 30-ig.

FML XXIV–501/10. doboz.

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Címzett: Gerecze Pál népműv. üv.
Jelentésem az összevont tömegszervezeti és kapott körzeti könyvtárra vonatkozik.
1950. nov. 29. Gerecze Pál népm. ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 47. Vál

 

Vál község népművelési ügyvezetője jelenti, hogy a könyvtár selejtezését végrehajtották. A kiselejtezett könyveket postán küldi.
1950. nov. 29. Gerecze Pál.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 47. Vál

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Vál
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Gerecze Pál népműv. ügyv. Vál
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Könyvtáros: Gerecze Pál (1911) tanító
Vál, 1952. szept. 15.

VMMK Ir. 173–10/13/1952.

 

Vámszőlőhegy ® Igar-Vámszőlőhegy

 

Vasztélypuszta ® Csabdi-Vasztélypuszta

VELENCE

Könyvtárak 1949-ben

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

 

A könyvtár helye/típusa: Velence. Fenntartó, tulajdonos: elöljáróság. Kötetszám: 55. Könyvtáros neve: Boncz Péter. Olvasók száma: 36.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 55. Könyvtáros neve: Salamon Ferenc. Olvasók száma: 20.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. Lengyel Lajos ügyv.
A könyvtár javasolt helye: kultúrotthon olvasóterme.
Javasolt könyvtáros Bauer Imre (19 éves) asztalos tanonc.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Velence ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Könyvtáros: Bondor Mária
Nyitvatartás: vasárnap 11-től fél 1-ig, csütörtök 20-tól 21-ig.
Olvasók száma: 30 (18 férfi, 12 nő) [beiratkoztak májusban 21, júniusban 9]
Velence, 1950. jún. 21. Lengyel Lajos ügyv.

VMMK Ir. 21/1950.

 

Mácsai Lajosné 1950. aug. 21-én járt a könyvtárban. Javasolta, hogy a velencei MNDSz könyvtárát és a földművesszövetkezet könyvtárát egyesítsék a népkönyvtárral. Határidő: szept. 5.

VMMK Ir. 61/1951. 1950 .évi útiszámlák

 

Lengyel Lajos népműv. ügyv. jelzi, hogy Bondor Mária könyvtáros azzal a kéréssel fordul a körzeti könyvtárhoz, hogy a könyvtárak egyesítésére írásbeli meghatalmazást kapjon, mert a tömegszervezetek e nélkül nem hajlandók a könyveket az Alapkönyvtár részére átadni.
1950. szept. 5.

VMMK Ir. 80/1950.

 

Feladó: Népművelési Bizottság Velence
Könyvtáros: Bondor Mária, (Velence, 1931. március 5.), közellátási snytó. Lakcíme: Velence 94.
Velence, 1950. nov. 13. Bondor Mária

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 3. Velence

 

Július havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
1. számú alapkönyvtár Velence község
10. Jelentések és észrevételek: Ezen havi adatszolgáltatási ívet Bondor Mária könyvtáros: Velence címre szíveskedjenek küldeni ezentúl.
11. Olvasókörök száma szervezés most indul meg.
Velence, 1950. júl. 24. Bondor Mária könyvtáros

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 3. Velence

 

Október havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Velence, 1950. nov. 13.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 3. Velence

 

/Az adatlapot Lengyel Lajos népműv. üv. címére küldte ki a körzeti könyvtár./
November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről
Velence, 1950, dec. 1.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 3. Velence

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Velence kultúrotthon
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Vinternics Arnold népkönyvtáros Velence kultúrotthon
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

1951. nov. 1-jén a Megyei Tanács Népműv. Oszt. vez. h. utasítására Winternitz Arnold leváltva. Helyette Vida Teréz a helyi tanács dolgozója vette át a könyvtár kezelését. Mivel ő nem ért hozzá, a könyvtár nem működik. A tanácselnök Winternitz Arnoldot javasolja ismét könyvtárosnak, akinek munkájáért a párt és a tanács felelősséget vállal.
1952. febr. 20.

VMMK Ir. 46/1952.

 

Winternitz Arnold [aláírta, tehát hiteles névforma] értesíti a körzeti könyvtárt, hogy 1952. márc. 9-én akarja újra rendszeresen megnyitni a velencei könyvtárt.

VMMK Ir. 1952. ikt. nélkül

 

A könyvtárak felmérésére jelenti a vb-elnök:
Kultúrotthonban lévő népkönyvtár, fenntartó szerve Velence községi Tanács.
Velence, 1952. júl. 25.

VMMK Ir. 865–35/6/1952.

VEREB

Könyvtár 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: ált. isk. Fenntartó, tulajdonos: ált. isk. Kötetszám: 14 (Szikra ajándék) + 59 (FM ajándék) + 10 (pedagógiai szakkönyv). Könyvtáros neve: Lehoczky Gabriella. Olvasók száma: 75.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

... Vereben ... 70 darab új könyvvel nyílik meg a községi könyvtár november 7-én.

Fejér megyei néplap. 1951. nov. 8. p. 4.

 

Elhelyezés: ált. isk. alsó épülete. Kezelő: Sólyom Jenő. Kvtári órák: péntek 18 órától.
1951. nov. 13. Fülöp Zoltán népm. ügyv. Kajdi Lajos vb elnök h.

VMMK Ir. 269/1951.

 

A körzeti könyvtár könyvszekrényt igényel a Népkönyvtári Központtól, a már letelepített népkönyvtár könyveinek.
1952. jan. 24. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 23/1952.

 

Könyvtáros: Sólyom Jenő

VMMK Ir. 144–15/1952.

 

Októberben végzett eredményes munkájáért Sólyom Jenő verebi népkönyvtárost könyvjutalomban részesítette a megyei könyvtár.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Sólyom Jenő felterjesztése jutalomra: A lakosság 15 %-a olvasó. Rendszeres agitációval biztosítja, és fokozatosan növeli forgalmát.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára, dec. 21. Sólyom Jenő 200 Ft jutalmat kapott a Népkönyvtári Központtól

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

VÉRTESACSA

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: községi elöljáróság. Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési tanács. Kötetszám: 100. Könyvtáros neve: Pötördi István. Olvasók száma: 60.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A körzeti könyvtár népkönyvtára

1950. jan. 16. [?...] László i. m.b. ügyvezető
A könyvtár javasolt helye: községháza tanácsterme.
Javasolt könyvtáros: Kecskés István (45 éves) iskola-takarító, tszcs-tag.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

1950. márc. 26.
Az alapkönyvtár anyaga megérkezett. A szétszórt könyvtárakat egyesítették, a könyvtárt rendezték.

FML XXIV–501/19. doboz 379/1950.

 

[Április 4-e ünnepének alkalmából] avatják fel a körzeti könyvtár alapkönyvtárait. 150 kötetből állnak. A következő községekben: ... Vértesacsa ...

Fehérvári napló. 1950. márc. 19. p. 4.

 

Jegyzőköny
Készült 1950. nov. 21. Tanácsházban
Jelen vannak: Szabó József tanácstitkár, Farkas Józsefné népművelési ügyv., Czettner Gyuláné könyvtárcsoportvezető, és Kocsis István megyei tanács csoportkönyvtárosa.
A kultúrotthon könyvtárosa 106 drb könyvet átvett a Népművelési Minisztérium által telepített könyvekből. 29 drb-ot a tömegszervezetek összevont könyveiből.
A volt könyvtáros Kecskés István távolléte miatt a könyvtárba lévő könyvek számát megállapítani nem tudtuk. A kint lévő könyvek későbbi idők folyamán a volt könyvtáros fog elszámolni a helyi népművelési csoport vezetőségének.

VMMK Ir. 116/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Vértesacsa 1950. nov. 21.
A megbeszélés tárgya: könyvtárellenőrzés, könyvtár átadása új könyvtárosnak. Új könyvtáros Czettner Gyuláné.
Észrevétel: a könyvtár nov. 26-án nyílik meg a kultúrházban.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Vértesacsa Kultúrotthon
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Cetner Gyuláné népkönyvtáros Vértesacsa Kultúrotthon
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Chovanecz Károly népművelési ügyvezető 1952. okt. 3-án jelenti a megyei könyvtárnak, hogy a könyvtár 445 könyvből áll, melyből mindössze 51 a szépirodalmi és 15 ifjúsági. Könyvet kér, hogy a "200 olvasó 400 könyvcsere" szintet elérhessék. A könyvtárossal közölte, hogy az eredmény elérésekor 150 Ft könyvtárosi díjat kap.
Chovanecz Károlyné kultúrotthon-igazgató okt. 17-én megerősíti az adatokat és legalább 50, szépirodalmi és ifjúsági könyvet kér.
Könczöl Imre 1952. okt. 22-én jelzi, hogy napokon belül küld 50 szépirodalmi és ifjúsági könyvet, de a kapott adatok tévesek, mert csak a körzeti könyvtárból kiküldött 271 könyvből 143 volt a szépirodalmi (és ebből 30 az ifjúsági).

VMMK Ir. 8652–7/1952.

 

Október havi munkájáért a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette Urbán Szabó Sándorné vértesacsai népkönyvtárost.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Urbán Szabó Sándorné felterjesztése jutalomra: A lakosság 9,8 %-a olvasó. Jól aktivizálja az olvasótáborát. Lelkes versenyvállalásának felmérhetően növekvő eredménnyel tesz eleget.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin születésnapjára, dec. 21. Urbán Szabó Sándorné 200 Ft jutalomban részesült a Népkönyvtári Központtól.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

VÉRTESBOGLÁR

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Kossuth L. u. Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 48 + 22 db Századok és tanulságok füzet + 32 db Szikra brosúra + 62 db Szabad Föld brosúra. Könyvtáros neve: Kovács József. Olvasók száma: nagyon gyéren látogatják

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Vértesboglár. Fenntartó, tulajdonos: Földművesszövetkezet. Kötetszám: 58. Könyvtáros neve: Pünkösti Sándor. Olvasók száma: a könyvtár most érkezett (aug.).

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

A körzeti könyvtártól letétként kapott könyvek átvételének a dátuma:
1950. okt. 17. Kötetszám: 202.

VMMK ir. Letéti füzetek. Vértesboglár Népkönyvtár letétifüzet.

 

Tárgy: Népkönyvtár létesítése
A könyvtár elhelyezésére alkalmas helyiség: ált. isk. III. oszt.
Kijelölt könyvtáros: Pünkösti Sándorné tanítónő, járási tanácstag és Malczovicz János tanító, népművelési ügyvezető.
A könyvek elhelyezésére ideiglenesen van szekrény.
Vértesboglár, 1950. dec. 10.

FML FMT VB Okt. és Népműv. Oszt. 1326/1950.

 

Kocsis István útijelentése. Vértesboglár 1950. dec. 14.
A megbeszélés tárgya: könyvtárszervezés.
Észrevétel: szekrény nincs.

FML XXIV–501/10. doboz

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár kultúrotthonban van elhelyezve
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Mácsai Lajosné 1951. febr. 29-én sürgeti, hogy a körzeti könyvtár által letelepített népkönyvtárba szállított könyvanyag ládáját küldje vissza a községi tanács vb.

VMMK Ir. 37/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Vértesboglár
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Malczovicz János népműv. ügyv. Vértesboglár
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

A Vértesboglárra küldött könyvszekrény a népkönyvtáré, az eddig használt szekrényt pedig adják át Bodmérnak
1951. máj. 19-én Kocsis István

VMMK Ir. 143/1951.

 

Vértesboglári népkönyvtáros: Malczovicz János, szül. 1894. jan. 15. ált. isk. tanító, pártonkívüli.
Vértesboglár, 1952, szept. 13.

VMMK Ir. 173–10/15/1952.

 

Vérteskozma ® Gánt-Vérteskozma

 

Világospuszta ® Hantos-Világospuszta

ZÁMOLY

Népkönyvtár

A VKM 1948. jún. 26-án kelt értesítése szerint az 1947 májusától népkönyvtárakat adományozó Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság népkönyvtárat küldött a községbe.

FML XXIV–501 1270/1948

Könyvtárak 1949-ben

A könyvtár helye/típusa: Községháza. Fenntartó, tulajdonos: község. Kötetszám: 200. Könyvtáros neve: Menyhárt Ferenc. Olvasók száma: 62.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Községháza, vándorkönyvtár. Fenntartó, tulajdonos: VKM. Kötetszám: 50. Könyvtáros neve: Menyhárt Ferenc. Olvasók száma: 38.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Zámoly. Fenntartó, tulajdonos: MDP. Kötetszám: 65. Könyvtáros neve: Vörömarti József. Olvasók száma: 25.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

 

A könyvtár helye/típusa: Zámoly. Fenntartó, tulajdonos: szabadművelődési bizottság. Kötetszám: 83. Könyvtáros neve: Szendi László. Olvasók száma: 14.

FML XXIV–501/16. doboz 1949. K–Sz.

A körzeti könyvtár népkönyvtára

Körzeti könyvtár Székesfehérvár
Kérem szíveskedjék Zámoly község részére fiók könyvtárat kiutalni. A könyvtár részére megfelelő helységet és könyvtárost már biztosítottam. A községben semmiféle könyvtár nincs. A lakosság száma 2.200 fő akik között igen sok a bányász és a dolgozó paraszt. T. Sz. Cs. is van és a könyvek után igen nagy az érdeklődés. Zámoly, 1950. október 2. Sárosi Sándor népművelési ügyvezető.

VMMK Ir. 105/1950.

 

Mácsai Lajosné válaszában közli, hogy a könyvek a község részére ládába vannak csomagolni, küldjenek kocsit érte. Piacra bejövő kocsi lehet. Kéri a könyvtár helyiségének és a könyvtáros nevének a közlését.

VMMK Ir. 105/1950.

 

Megyei Tcs. Okt. és Népműv. Aloszt. 1036/1950. nov. 6.
Tárgy: Tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatok.
Könyvtárt avattunk okt. 15-én ... Zámoly ...

VMMK Ir. ikt. n./1950.

 

Sárosi Sándor népm. ügyvezető jelenti, hogy a könyvtár helyisége: Kossuth u. 18. sz. alatti iskola. Könyvtáros: Sárosi Sándorné.
Az elhelyezés csak ideiglenes, mert a közeli napokban a községháza épületében egy önálló helyisége lesz a könyvtárnak. A könyvtár okt. 27-én lett megnyitva.

VMMK Ir. 115/1950.

 

November havi adatszolgáltatás az alapkönyvtár működéséről. Címzett: Sárosi Sándor népműv. üv.
A községi tanács, termet adott a könyvtárnak. 1950. nov. 26. Sárosi Sándor ügyv.

VMMK Ir. 1950. Könyvtárak kérdőívei és adatszolgáltatásuk. 45. Zámoly

 

A körzeti könyvtárhoz tartozó népkönyvtár iskolában van elhelyezve.
1951. jan. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 10/1951.

 

Sárosi Sándor népműv. ügyv. könyvet kér, mivel a népkönyvtárból minden könyvet kikölcsönöztek.
1951. ápr. 28.
Külzeten: a könyveket máj. 8-án ládába csomagolva kiküldjük.

VMMK Ir. 121/1951.

 

Az Irodalmi Újság megrendelése Községi Tanács Népkönyvtárának Zámoly
A Könyvbarát folyóirat megrendelése Sárosi Sándorné népkönyvtáros Zámoly
1951. jún. 13. Mácsai Lajosné

VMMK Ir. 133/1951.

 

Jutalomra javasolt népkönyvtárak és könyvtárosok
Zámoly. Népkönyvtáros neve: Odor Mária.
1952. márc. 11.

VMMK Ir. 55/1952.

 

A megyei könyvtár felterjeszti javaslatát a Népkönyvtári Központnak az okt. 1-től díjazandó könyvtárosokra.
Negyedfüggetlenítésre javasolja Zámoly, népkönyvtáros. Olvasók száma 130. Azonban helytelen adminisztrációs egyszerűsítésből egy családból csak egyet írtak be tagnak. A tényleges olvasók száma ennél jóval nagyobb. Kölcsönzött könyvek száma: téli hónapokban 4-600 között, nyáron 250-300.
1952. szept. 10.

VMMK Ir. 104–17/1952.

 

A zámolyi népkönyvtár 1952, szeptemberi jelentése szerint 227 olvasó 485 könyvet kölcsönzött. Sárosi Sándor, zámolyi könyvtárost a megyei könyvtár könyvjutalomban részesítette.
1952. okt. 24.

VMMK Ir. 8655–2/2/1952. A megyei könyvtár II. sz. körlevele

 

Októberben jó eredményt ért el a zámolyi népkönyvtár 494 kötet kölcsönzéssel.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8655–2/3/1952. A megyei könyvtár III. sz. körlevele

 

Sárosi Sándor népkönyvtáros Zámoly, 1952. októberi munkájáért 100 Ft tiszteletdíjat (pénzjutalmat) kapott.
1952. nov. 24.

VMMK Ir. 8653–4/1952.

 

Sárosi Sándor felterjesztése jutalomra: A lakosság 10 %-a olvasó. Igen jó munkával rendszeres növekvő forgalmat teremtett és tart fenn.
1952. dec. 2. Könczöl Imre

VMMK Ir. 865–485/1952.

 

Sztálin et születésnapjára, dec. 21. Sárosi Sándor 200 Ft jutalmat kapot a Népkönyvtári Központtól.

VMMK Ir. 8653–4/2/1952.

 

Zichyújfalu ® Seregélyes-Zichyújfalu